WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Inhoudsopgave

 

Voorwoord Voorwoord van de schrijver.
Inleiding Voor een beter begrip, dient deze wel gelezen te worden.
Bezwering 1 Bezwering voor de neerdaling naar de Raad van Osiris
Bezwering 1B Bezwering voor, "Het naar buiten gaan bij dag"
Bezwering 2 Bezwering voor het naar buiten gaan bij dag en het leven na de dood.
Bezwering 3 Soortgelijk als Bezwering 2.
Bezwering 4 Bezwering voor het bereizen van de (land)route naar Rosetau.
Bezwering 5 Bezwering om ervoor te zorgen dat men niet hoeft te werken in Gods Domein.
Bezwering 6 Bezwering om ervoor te zorgen dat een ushabti werkt (voor een man) in Gods Domein.
Bezwering 6A [Zorgen dat een ushabti werkt voor N.] in Gods Domein.
Bezwering 6B  
Bezwering 6C  
Bezwering 7 Bezwering om langs de gevaarlijke wervel van Apophis te komen.
Bezwering 8 Bezwering voor het binnendringen in het westen (en het naar buitengaan) bij dag.
Bezwering 9 Bezwering voor het binnendringen in de onderwereld.
Bezwering 10 Bezwering om N. te laten voortgaan tegen zijn vijanden in het westen.
Bezwering 11 Bezwering voor het voortgaan tegen een vijand in het Domein van God.
Bezwering 12 Een andere bezwering voor het binnengaan en het voortgaan uit het Domein van God.
Bezwering 13 Bezwering voor het binnengaan en het voortgaan uit het westen.
Bezwering 14 Bezwering voor het afwenden van woede tegen N. uit het hart van een god.
Bezwering 15 Ra aanbiddend als hij opstijgt aan de oostelijke horizon van de hemel
{en zijn gevolg verblijd}.
Bezwering 15A1 t/m A5 Ra aanbiddend als hij opstijgt aan de oostelijke horizon van de hemel
Bezwering 15B1 t/m B5 Ra aanbiddend tijdens zijn ondergaan in het leven
Bezwering 16 Geen titel.
Bezwering 17 Begin van verheerlijkingen en herdenkingen (te gebruiken bij) het opkomen uit en het ondergaan in het domein van God en het worden van een gezegende in [het prachtige westen].
Bezwering 18 Geef lof aan Thoth, maak vreugde voor hem elke dag. Hij die adem geeft aan degene die moe van hart zijn en hem steunt tegen zijn vijanden, hij steunt Osiris N. tegen zijn vijanden.
Bezwering 19 Bezwering voor guirlandes van rehabilitatie.
Bezwering 20 Een andere Bezwering (voor) guirlandes van rehabilitatie.
Bezwering 21 Bezwering voor het geven van N.'s mond aan hem in Gods Domein.
Bezwering 22 Bezwering voor het geven van N.'s mond aan hem in Gods Domein.
Bezwering 23 Bezwering voor het openen van N.'s mond voor hem in Gods Domein.
Bezwering 24 Bezwering voor het brengen van N.'s magie naar hem in Gods Domein.
Bezwering 25 Bezwering om er voor te zorgen dat N. zijn naam onthoudt in Gods Domein.
Bezwering 26 Bezwering voor het geven van N.'s hart aan hem in Gods Domein.
Bezwering 27 Bezwering om er voor te zorgen dat N.'s borst niet van hem wordt afgenomen in Gods Domein.
Bezwering 28 Bezwering om er voor te zorgen dat N.<'s> borst niet van hem wordt afgenomen in Gods Domein.
Bezwering 29 Bezwering voor het niet wegnemen van N.'s hart in Gods Domein.
Bezwering 30 Bezwering voor het niet laten wegnemen van een mans boezem van hem in Gods domein.
Bezwering 31 Bezwering voor het afweren van een krokodil, die komt om N.'s magie van hem af te nemen in Gods Domein.
Bezwering 32 {Bezwering voor het afweren van de 4 krokodillen] die komen om de magie van een man weg te nemen in gods domein.
Bezwering 33 Bezwering voor het afweren van een slang.
Bezwering 34 Bezwering om te voorkomen dat N. wordt gebeten door in slang in Gods Domein.
Bezwering 35 Bezwering om te voorkomen dat N. wordt gegeten door in slang in Gods Domein.
Bezwering 36 Bezwering voor het verdrijven van een kakkerlak.
Bezwering 37 Bezwering voor het verdrijven van twee Zingende-slangen.
Bezwering 38 Bezwering voor het leven op lucht in het domein van god.
Bezwering 38A Bezwering voor het leven op lucht in het domein van god.
Bezwering 39 Bezwering voor het afweren van een Rerek-slang in het domein van de god.
Bezwering 40 Bezwering voor het afweren van hem die een ezel verslind.
Bezwering 41 Bezwering voor het afweren van schade (te gebruiken) door N. in gods domein.
Bezwering 42 Bezwering voor het afweren van de schade die is gemaakt in Heracleopolis.
Bezwering 43 Bezwering ter voorkoming dat N.'s kop eraf wordt gehakt in het domein van god.
Bezwering 44 Bezwering voor om niet opnieuw te sterven in het rijk der doden.
Bezwering 45 Bezwering om niet te verrotten in het domein van god.
Bezwering 46 Bezwering om niet te vergaan, maar levend te bestaan in het domein van god.
Bezwering 47 Bezwering om tegen te gaan dat N.'s plaats en troon van hem af worden genomen in gods domein.
Bezwering 48 = Bezwering 10
Bezwering 49 = Bezwering 11
Bezwering 50 Bezwering om God's executieplaats niet te betreden.
Bezwering 51 Bezwering om niet ondersteboven te lopen in het domein van god.
Bezwering 52 Bezwering om geen mest te eten in het domein van god.
Bezwering 53 Bezwering om geen mest te eten of urine te drinken in het domein van god.
Bezwering 54 Bezwering om N. lucht te geven in het domein van god.
Bezwering 55 Bezwering voor het geven van lucht in god's domein.
Bezwering 56 Bezwering om lucht te ademen te midden van de wateren in god's domein.
Bezwering 57 Bezwering om lucht te ademen en water beschikbaar te hebben in god's domein.
Bezwering 58 Bezwering om lucht te kunnen ademen en water beschikbaar te hebben in god's domein.
Bezwering 59 Bezwering om lucht te kunnen ademen en water beschikbaar te hebben in god's domein.
Bezwering 60 Geen titel
Bezwering 61 Bezwering om tegen te gaan dan N.'s ziel wordt weggenomen in god's domein.
Bezwering 62 Bezwering om water te drinken in god's domein door N.
Bezwering 63 Bezwering om water te drinken en om niet door vuur uit te drogen.
Bezwering 64 Bezwering voor het naar buiten gaan bij dag ( uit het domein van god).
Bezwering 65 [Bezwering voor het naar buiten gaan bij dag en het overwinnen van de vijand.]
Bezwering 66 Bezwering voor het naar buiten gaan bij dag.
Bezwering 67 Bezwering voor het openen van de tombe.
Bezwering 68 Bezwering voor het naar buiten gaan bij dag door N.
Bezwering 69 Variant.
Bezwering 70 Variant.
Bezwering 71 Bezwering voor het naar buiten gaan bij dag.
Bezwering 72 Bezwering voor het naar buiten gaan bij dag en het openen van de tombe.
Bezwering 73 = Bezwering 9
Bezwering 74 Bezwering om rap ter been te zijn bij het naar buiten gaan uit de aarde.
Bezwering 75
Bezwering om naar Heliopolis te gaan en daar een zetel te ontvangen.
Bezwering 76 Bezwering om elke gedaante aan te kunnen nemen die men wenst.
Bezwering 77 Bezwering om te worden getransformeerd in een gouden valk.
Bezwering 78 Bezwering voor het aannemen van de gedaante van een goddelijke valk.
Bezwering 79 Bezwering om een bestuurder van het tribunaal te worden.
Bezwering 80 Transformaties makend tot een god en licht en duisternis gevend.
Bezwering 81A Bezwering om getransformeerd te worden in een lotus.
Bezwering 81B Bezwering om getransformeerd te worden in een lotus.
Bezwering 82 Bezwering om Ptah te worden, brood etend, bier drinkend, reinigen van de achterdelen en om te leven in Heliopolis.
Bezwering 83 Bezwering om getransformeerd te worden in een feniks.
Bezwering 84 Bezwering om getransformeerd te worden in een reiger.
Bezwering 85 Bezwering voor het transformeren in een levende ziel en het niet betreden van de plaats der executie.
Bezwering 86 Bezwering voor het transformeren in een zwaluw.
Bezwering 87 Bezwering om getransformeerd te worden in een slang.
Bezwering 88 Bezwering om getransformeerd te worden in een krokodil.
Bezwering 89 Bezwering om een ziel te laten herenigen met zijn lijk in het rijk der doden.
Bezwering 90 Bezwering voor het verwijderen van dwaze spraak uit de mond.
Bezwering 91 Bezwering om N.'s ziel niet tegen te houden in het rijk van de doden.
Bezwering 92 Bezwering voor het openen van de tombe voor N's ziel en schaduw zodat hij naar buiten kan gaan bij dag en macht heeft in zijn benen.
Bezwering 93 Bezwering om te beletten dat N. wordt overgevaren naar het Oosten in het rijk der doden.
Bezwering 94 Bezwering voor het verzoeken om een waterkan en een palet.
Bezwering 95 Bezwering om bij Thoth te zijn.
Bezwering 96 Bezwering om bij Thoth te zijn en voor het zorgen dat een man een ziel wordt in het rijk der doden.
Bezwering 97 Vervolg 96
Bezwering 98 Bezwering voor het brengen van de veerboot in de hemel.
Bezwering 99 Bezwering voor het brengen van de veerboot naar het rijk der doden.
Bezwering 100 Het boek over het waardig maken van de ziel en van het toelaten om aan boord te gaan in de Bark van Re, met hen die in zijn gevolg zijn.
Bezwering 101 Bezwering voor het beschermen van de Bark van Re.
Bezwering 102 Bezwering voor het aan boord gaan bij de Bark van Re.
Bezwering 103 Bezwering voor om in de aanwezigheid te zijn van Hathor.
Bezwering 104 Bezwering om tussen de grote goden te zitten.
Bezwering 105 Bezwering voor het gunstig stemmen van N's ka voor hem in het rijk der doden.
Bezwering 106 Bezwering voor het geven van offers aan N. in Memphis en in het rijk der doden.
Bezwering 107 [Bezwering voor het naar binnen en naar buiten gaan van] de westelijke [poort] tussen de (volgelingen van) Re en het kennen van de westelijke zielen.
Bezwering 108 Bezwering voor het kennen van de Zielen der Westerlingen.
Bezwering 109 Bezwering voor het kennen van de Zielen der Oosterlingen.
Bezwering 110 Hier beginnen de bezweringen van het Veld der Offers en bezweringen voor het naar buiten gaan bij dag; van komen en betreden in het rijk der doden; om goed voorzien te zijn voor in het veld der Biezen die in het Veld der Offers is, de verblijfplaats van de Grote Godin, de Meesteres der Winden; daardoor kracht hebbend, daardoor macht hebbend, daarin ploegen, oogsten en eten daarin, drinken daarin, copuleren daarin en alles doen wat gedaan moet worden op aarde door N.
Bezwering 111 Bezwering om niet opnieuw te sterven in het domein van God.
Bezwering 112 Bezwering voor het kennen van de Zielen van Pe.
Bezwering 113 Bezwering voor het kennen van de Zielen van Nekhen.
Bezwering 114 Bezwering voor het kennen van de Zielen van Hermopolis.
Bezwering 115 Bezwering voor het opstijgen naar de hemel, het openen van de tombe en het kennen van de Zielen van Heliopolis.
Bezwering 116 Een andere bezwering voor het kennen van de Zielen van Hermopolis.
Bezwering 117 Bezwering voor het nemen van de weg naar Rosetau.
Bezwering 118 Bezwering voor het bereiken van Rosetau.
Bezwering 119 Bezwering voor het voortgaan vanuit Rosetau.
Bezwering 120 = Bezwering 12
Bezwering 121 = Bezwering 13
Bezwering 122 Bezwering voor het naar binnengaan na het naar buitengaan.
Bezwering 123 Bezwering voor het betreden van het Belangrijke Huis.
Bezwering 124 Bezwering voor het afdalen naar het Tribunaal van Osiris.
Bezwering 125 Bezwering voor het afdalen naar de Paleis van Justitie.
Bezwering 125A Bezwering voor het binnentreden van de brede hal van de Twee Waarheden en het aanbidden van Osiris, presiderend over het westen.
Bezwering 126 Geen titel
Bezwering 127 Geen titel
Bezwering 128 Osiris aanbiddend.
Bezwering 129 = Bezwering 100
Bezwering 130 Een andere bezwering voor het waardig maken van een geest op de geboortedag van Osiris en dat de ziel voor eeuwig zal leven.
Bezwering 131 Bezwering om in het bijzijn van Re te zijn.
Bezwering 132 Bezwering om er voor te zorgen dat een man zich omdraait om zijn huis op aarde te kunnen zien.
Bezwering 133 Geschrift om een geest waardig te maken; om te worden gereciteerd op de eerste van de maand.
Bezwering 134 Een andere bezwering voor het waardig maken van een geest.
Bezwering 135 Een andere bezwering om te zeggen tijdens de nieuwe maan op de zesde dag van de maand.
Bezwering 136A Een andere bezwering om een geest waardig te maken op het festival van de Zesde Dag.
Bezwering 136B Bezwering voor het varen in de Grote Bark van Re en het voorbijgaan aan de cirkel van vuur.
Bezwering 137A Bezwering voor 4 toortsen voor de ceremonie die wordt uitgevoerd voor een geest.
Bezwering 137B Bezwering voor het ontsteken van een toorts voor N.
Bezwering 138 Bezwering voor het betreden van Abydos en zijnde in het gevolg van Osiris.
Bezwering 139 = Bezwering 123
Bezwering 140 Boek om te reciteren in de tweede wintermaand op de laatste dag als het Heilige Oog compleet is in de tweede wintermaand op de laatste dag.
Bezwering 141 Boek dat gereciteerd dient te worden door een man voor zijn vader en zoon: het is een voordracht voor de festivals van het Westen. Het betekent dat hij waardig zal worden bevonden door Re en door de goden en dat hij ben hen zal zijn.
Bezwering 142 Zie bezwering 141
Bezwering 143 Bestaat niet
Bezwering 144 De namen weten van hen die bij de 7 poorten zijn en hun bewakers en aankondigers.
Bezwering 145 Bestaat niet
Bezwering 146 Hier beginnen de bezweringen voor het binnentreden door de mysterieuze portalen van het Huis van Osiris in het Veld der Biezen.
Bezwering 147 Bestaat niet
Bezwering 148 Bezwering voor het maken van voorzieningen voor een ziel in het rijk der doden.
Bezwering 149 Bezwering voor het kennen van de heuvels van het huis van Osiris in het Veld der Biezen.
Bezwering 150 Een overzichtslijst van 'Heuvels' die niet geheel overeenkomen met Bezwering 149.
Bezwering 151 Bezwering voor het hoofd der mysterie.
Bezwering 152 Bezwering voor het bouwen van een verblijf op aarde.
Bezwering 153A Bezwering om te ontsnappen aan het net.
Bezwering 153B Bezwering om te ontsnappen aan de vissenvanger.
Bezwering 154 Bezwering om tegen te gaan dat het dode lichaam vergaat.
Bezwering 155 Bezwering voor een djed-pilaar van goud.
Bezwering 156 Bezwering voor een knoop-amulet van rood jaspis.
Bezwering 157 Bezwering voor een gouden gier-amulet, die geplaatst dient te worden op de keel van de overledene.
Bezwering 158 Bezwering voor een gouden kraag, te plaatsen op de keel van de overledene.
Bezwering 159 Bezwering voor een papyrus-column van groen veldspaat, te plaatsen op de keel van de overledene.
Bezwering 160 Het geven van een papyrus-column van groen veldspaat
Bezwering 161 Bezwering voor het maken van een opening in de hemel, wat Thoth deed voor Wennefer toen hij inbrak in de zonneschijf.
Bezwering 162 Bezwering om er voor te zorgen dat er een vlam ontstaat onder het hoofd van een geest.
Bezwering 163 Bezwering om tegen tegaan dat een mans dode lichaam zal vergaan in het rijk der doden om hem te redden van de zielen-eter die gevangen neemt in de Andere Wereld en om te voorkomen dat beschuldigingen van zijn misdaden op aarde worden toegeschreven aan hem; er voor te zorgen dat zijn vlees en botten veilig zijn voor wormen en alle goden die verminken in het rijk der doden en om hem toe te staan om te komen en te gaan wanneer hij dat wil en om alles te doen van uit zijn hart zonder daarbij te worden beperkt.
Bezwering 164 Nog een bezwering om te voorkomen dan een mans lichaam wegrot in het rijk der doden.
Bezwering 165 Bezwering voor het afmeren en om te beletten dat het Heilige Oog gewond raakt, voor het behouden van het lichaam en het drinken van water.
Bezwering 166 Bezwering voor een hoofdsteun.
Bezwering 167 Bezwering voor het brengen van een Heilig Oog bij N.
Bezwering 168 De goden van de achtste grot van de Andere Wereld, wiens gedaanten mysterieus zijn, die de lucht inademen.
De goden van de tiende grot in de Andere Wereld, die hardop jammeren en wiens mysteries heilig zijn.
De goden van de elfde grot, bedekt, ... verborgen, geheim.
De goden van de twaalfde grot van de Andere Wereld; de goden zijn verenigd voor degenen die gidsen.
Bezwering 169 Bezwering voor het opzetten van een lijkbaar.
Bezwering 170 Bezwering voor het samenstellen van lijkbaar.
Bezwering 171 Bezwering voor het aantrekken van een rein kledingstuk.
Bezwering 172 Hier beginnen de bezweringen van verering die zijn gemaakt in het rijk der doden.
Bezwering 173 Adoratie van Osiris, Belangrijkste van de Westerlingen, de Grote God, Heer van Abydos, Koning der Eeuwigheid en Heerser van het eeuwigdurende, de verheven god in Rosetau, door N.
Bezwering 174 Bezwering om een geest naar buiten te laten gaan door de grote poort2 in de hemel.
Bezwering 175 Bezwering om niet opnieuw te sterven.
Bezwering 176 Bezwering om niet opnieuw te sterven.
Bezwering 177 Bezwering voor het overeind zetten van een geest en er voor zorgdragen dat een ziel gaat leven in het rijk der doden.
Bezwering 178 Bezwering voor het overeind doen komen van het lijk, voor het hebben van kracht in de ogen en oren en voor het stevig maken van het hoofd wanneer het op juiste plaats is gezet.
Bezwering 179 Bezwering voor het weggaan gisteren en het vandaag terugkomen, wat hij voor zichzelf en zijn ledematen vraagt.
Bezwering 180 Bezwering voor het naar buiten gaan bij dag, Re aanbiddend in het Westen, een ieder loven die zich in de Andere Wereld bevindt; een pad openend voor een waardige geest die zich in het rijk der doden bevindt, het toestaan van zijn verplaatsingen, zijn vooruitgang vergroten, naar binnen gaan en naar buiten gaan uit het rijk der doden en de gedaante aannemen van een levende ziel.
Bezwering 181 Bezwering voor het naar binnen gaan bij het tribunaal van Osiris en de goden die de Andere Wereld besturen, die hun poorten bewaken, die rapporten maken aangaande hun tribunalen, die de deuren van de portalen van het Westen bewaken; voor het aannemen van de gedaante van een levende ziel, Osiris aanbiddend en een bestuurder van het tribunaal te worden.
Bezwering 182 Boek voor de permanentie van Osiris, lucht gevend aan de Inerte in het bijzijn van Thoth en het afweren van de vijand van Osiris, die daarginds komt in zijn veelsoortige gedaanten; de beveiliging, bescherming en verdediging in het rijk der doden wat Thoth zelf heeft uitgevoerd met de bedoeling dat het zonlicht op hem elke dag moge rusten.
Bezwering 183 Osiris aanbiddend, lof geven aan hem en hommage aan Wennefer, respect tonen aan de Heer van het Heilige Land, Hem verheerlijken die zich op zijn zandvlakte bevindt.
Bezwering 184 Bezwering om terzijde van Osiris te zijn [ ....]
Bezwering 185 Osiris vereren, eerbetoon geven aan de Heer der Eeuwigheid, de god gunstig stemmen met wat hij wenst, de waarheid spreken tegen hem die zijn heer kent.
Bezwering 186 Tekst bij een afbeelding van de godin Hathor.
Bezwering 186A Hathor aanbiddend, de meesteres [van het Westen] voor de Grote Vloed de aarde kussend.
Bezwering 186B Hathor aanbiddend, de vrouwe van de Twee Landen, meesteres van de westelijke woestijn.
Bezwering 186C Om te zeggen bij de aankomst bij het prachtige westen om de verheven Godin te zien, verblijvend in het domein van God.
Bezwering 187 Bezwering voor het naar binnen gaan bij de Enneade
Bezwering 188 Het versturen van een ziel, het bouwen van tombe-kamers en naar buiten gaat bij dag onder mensen.
Bezwering 189 Bezwering om tegen te gaan dan een man onderste boven gaat en voor het eten van uitwerpselen.
Bezwering 190 SCHRIFTROL VOOR DE INWIJDING van de Gezegende in de gedachten van Re, hem machtig maken voor Atoem, hem verheerlijken voor Osiris, ontzag voor hem ingeven in de Enneade.
Bezwering 191 Bezwering voor het brengen van de ziel naar het lichaam.
Bezwering 192 Een andere bezwering.
Bezwering
Pleyte 166
DE SCHRIFTROL GEVONDEN OP DE KEEL VAN Koning Wesermaatre Setep(enre [Ramses II])-
levend, krachtig en gezond in het domein van God.
Bezwering
Pleyte 167
[De schriftrol,] geheim qua vorm, welke de hoofdschrijver van de Koning, Amenhotep zoon van Hapu heeft gevonden. Hij gebruikte (het) voor hem (als) bescherming voor (zijn) [lichaam].
Bezwering
Pleyte 168
De krachtige "Verhef uzelf" bezweringen voor Osiris N.
Bezwering
Pleyte 169
De (bezwering) "Waarlijk u bent een zegevierende", [wordt (ook) genoemd] "de (bezwering van de) Deugdzame".
Bezwering
Pleyte 170
Bezwering om er voor te zorgen dat de mummie opstijgt naar de binnenste kist.
Bezwering
Pleyte 171
Bezwering voor ┌vuur┐aansteken.
Bezwering
Pleyte 172
Bezwering om er voor te zorgen dat de God opstijgt naar de Andere Wereld.
Bezwering
Pleyte 173
Bezwering om te veroorzaken dat de omloop van de zon voortgaat aan het hoofd van de kinderen van Horus naar de andere wereld.
Bezwering
Pleyte 174
Bezwering om te veroorzaken dat de Heerser over het Westen voortgaat naar de andere wereld, achter het hoofd van de Mummie blijvend.
Bijlage 1 Lijst met gebruikte afkortingen.
Bijlage 2 Oude Egyptische aangehaalde documenten.

 

Terug naar de Index Naar Bezwering 1

 

 
Rechts