WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 41

BM 10558

Bezwering 41

Rechts detail: Ankhwahibre weert m.b.v. een speer de symbolische representatie van slachting af, afgebeeld als conventioneel getekende wervels met daarboven op een slang.Bezwering 411
P 1   Bezwering voor het afweren van schade (te gebruiken) door N. in gods domein.
  2   Hij zegt:
S 1   Ik ben Atum, meer gezegend dan Ruty. Hij opent voor mij de poort van Geb, dat ik de god moge kussen bij zijn opkomst. O gij Portier van de Stad van de Bij <Tbit>2, Koning van beneden-Egypte, die in het westen is, ik eet, ik leef op lucht.
Ik leid hem, die met de Grote waarnemer in de bark van Khepri is, ik spreek tegen de avondbemanning van Atum. Ik ga er in en er uit. Ik zie hem die (daarginds) is en til hem op, ik zal mijn woorden tegen hem spreken als mijn keel vernauwd is.
Moge ik leven, moge ik gered worden na het slapen.
  2   O gij die offers brengt en zijn mond opent, die de geschriften naar voren brengt en de offergaven uitspreid, die het goede instelt en) het foute naar voren brengt, die de Godinnen inburgert, ik ben Osiris die zijn seizoenen telt, die deze rollen hoort (leest) en zijn rechterarm [optilt]. Hij beoordeelt de Oudsten, hij komt in de Raad.
Bezwering 41B3
P 1   Bezwering voor het grijpen van de mrty-slangen.
  1 var Een andere bezwering voor het afweren van schade.
  2   Om te zeggen door Osiris N.:
S 1   O gij Slachters van de Heer van het Leven, wiens gezichten van vuur zijn, sharp-fingered ones ('scherpgevingerden'?) wiens lichamen worden ┌overvoerd┐met het schenkelvlees van hun kinderen (en van) de Heer van het Leven, blijf uit mijn buurt, ┌wordt niet overvoerd┐daarmee.
Het schenkelvlees (behoort toe) aan (mijn) Vader Osiris, de Heer van het Leven. Blijft gij uit mijn buurt, (of) ziet, (ik) zal hem laten kennis maken met de slachter, zijn vijand. Ik ben zijn dochter, ik ben zijn kind.


1 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie).Vignette van Pb2 (18de / 19de dynastie) toont N. een mes vasthoudend en mogelijk een kleine papyrus rol.
2 Ea's1 Itt is gecorrigeerd om overeen te komen met Ca3 (18de dynastie). Andere documenten verschillen nog steeds. Andere wijzigingen in § S komen uit Aa4 (18de dynastie) en Pb2 (18de / 19de dynastie)
3 Zo genoemd door Naville in zijn publicatie van Cg5, de eerste van de twee teksten uit de 21ste dynastie, die deze bezwering representeren. Onze vertaling is gebaseerd op Ec6, met variant § P 1 ingevoegd vanuit Cg5. Cg5 en Ec6 zijn beiden geschreven voor een vrouw. Geen van beiden heeft een vignette.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
  Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nu uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 Pb 18de/19de dynastie hiërogliefen  papyrus  van &wri , L3092 Bv. Nav.
3 Ca 18de dynastie  hiërogliefen en hiëratisch papyrus van Ms-m-nT r uit Thebe in het Louvre maar behorend tot het Caïro Museum. Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
4 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nb.sny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseni (1876), Edouard Naville.
5 Cg

21ste dynastie hiëratisch  papyrus  van GAt~zSn uit Thebe, Caïro

ibib. II (1914)
6 Ec 21ste dynastie hiëratisch  papyrus  van  N (y)-s(y)-tA-nb(t)-iSw uit Thebe (TT 320), BM 10554
E.A. Wallis Budge, Het Greenfield Papyrus in het British Museum (1912)


Afbeelding van PB

Bron: Totenbuchprojekt Bonn, TM 134308, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134308>

18de/19de dynastie hiërogliefen  papyrus  van &wri , L3092

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 40 Naar Bezwering 42

 

 
Rechts