WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 138


Bezwering 1381
P 1   Bezwering voor het betreden van Abydos en zijnde in het gevolg van Osiris.

 

2   Om te zeggen door N.:
S 1   O jullie goden die zich in Abydos bevinden, het gehele en complete gezelschap, komt vreugdevol om mij te ontmoeten en om mijn vader Osiris te zien, die ik heb herkend en van wie ik ben voortgekomen. Ik ben deze Horus, Heer van het Zwarte Land en van het Rode Land, ik heb Hem die niet veroverd kan worden geheel in bezit genomen, wiens Oog zegevierend is over zijn vijanden, die zijn vader beschermt die is gered van de overstromingen alsmede zijn moeder; die zijn vijanden neerslaat, die daarbij de rover verdrijft, die de kracht van de Vernietiger pareert, heerser over velen, monarch van de Twee landen, die probleemloos zijn vaders huis in bezit neemt.
  2   Ik ben beoordeelt en ik ben van alle blaam gezuiverd, ik heb macht over mijn vijanden, ik krijg de overhand over hen die mij kwaad wilden doen, mijn kracht is mijn bescherming. Ik ben de zoon van Osiris, mijn vader is in zijn eigen plaats, zijn lichaam is in ........

Onder: Bezwering 138, BM 10039-3

Ast-wert adoreert Anubis die rust op een sokkel voor een embleem van de Thinite nome:
een hoofdvormige container met pluimen en een cobra op een paal.
Boek der Doden - Bezwering 138

 

Bezwering 139 = Bezwering 123

 

1 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie); Vignette van Ik2 (19de dynastie), toont het Abydos symbool van Osiris, recht overeind gehouden door een koning, die een dubbele kroon draagt en Isis.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nu uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 Ik 19de dynastie hiërogliefen  papyrus  van PtH-ms, uit Thebe(?) collectie van de Marchese Busca (Pap. Busca) Nav.

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 137 Naar Bezwering 140

 

 
Rechts