WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 21 t/m 23


Bezwering 211
P 1   Bezwering voor het geven van N.'s mond aan hem in Gods Domein.
  2   Hij zegt:
S     Heil aan u, heer van het licht, presiderend over het grote huis, verheven boven de duisternis. Gekomen ben ik tot u, die gezegend en zuiver is, uw armen achter u, uw schalen(!) op uw hoofd. Moogt u mij mijn mond geven, opdat ik daarme kan spreken. Moge mijn hart mij leiden, tijdens zijn kwade uur 's-nachts.
 
Bezwering 222
22
P 1   Bezwering voor het geven van N.'s mond aan hem in Gods Domein.
  2   Hij zegt:
S     Ik ben opgestaan uit het ei dat zich in het land der mysteriën bevindt. Mijn mond is aan mij gegeven, opdat ik daarmee kan spreken voor de goder van de onderwereld. Ik zal niet uit de buurt worden gehouden van de Raad van de grote God, (want ik ben) Osiris de heer van Rosetau, deze (god) die aan de top van het terras is. Ik ben gekomen, voldaan aan mijn hart zijn verlangen op het Eiland der Vlammen. Ik blus (elke) brand die is uitgebroken.
22

BM 9900: Bezwering 22.

Boven: Totaal.

Rechts: Detail.

De Hoeder der Weegschalen raakt de mond van Nebseny aan om hem de macht van spraak te geven.

22
Bezwering 233
23
P 1   Bezwering voor het openen van N.'s mond voor hem in Gods Domein.
  2   Hij zegt:
S 1   Mijn mond is geopend door Ptah, de banden die mijn mond knevelden zijn losgemaakt door mijn stad(-god). Thoth is volledig uitgerust met magie, hij maakt Seth's banden die mijn mond knevelden los. Atoem geeft me mijn handen, welke (hij) op wacht had gezet.
  2   Mijn mond is mij gegeven, mijn mond is gescheiden door Ptah met zijn metalen beitel, waarmee hij de monden van de goden scheidde.
Ik ben Sekhmet-Uto, die zit aan de stuurboordzijde van de hemel; ik ben Sahit (de grote), verblijvend te midden van de Zielen van Heliopolis.
Wat betreft alle magie en alle (beweringen) tegen mij geuit, desondanks moge de goden hen weerstaan, mijn gehele Enneade en hun hele Enneade.

BM 10471:

Boven compleet'

Rechts detail.

Nakht, gezeten op een stoel zonder rugleuning, heeft zijn mond geopend door een god met de kop van een valk gebruik makend van de rituele 'adze' (dissel?), op welke manier hij alle gaven verkrijgt voor gebruik in de Andere Wereld.

BM 9901:
Boven compleet.
Rechts detail.

Deel van Bezwering 1 illustreert Bezwering 23.
De Sem-priesters, gekleed in een panterhuid, bewieroken en zuiveren ritueel achter een hoop offers. Andere priesters schenken containers en heffen rituele werktuigen op om de mond van Hunefer's mummie te openen, die door een priester met een jakhalsmasker overeind wordt gehouden en wordt betreurd door zijn weduwe, Nasha. Daarchter is een funeraire stele voor de tombe kapel met piramidedak van Hunefer.
Onder: Voorgangers dragen een hart en een voorbeen gesneden van een nog steeds jammerend kalf, richting een tafel gevuld met offers, een kist en rituele instrumenten liggen gereed voor de Opening van de Mond ceremonie.


1 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie). Een vignet van R2 (Pers.-Ptol.), betrekking hebbend op de Bezweringen 21 en 22, toont een priester uitstrekkend naar N. de "grote der magie', een gebruiksvoorwerp met een ramskop gebruikt in de ceremonie van "het openen van de mond".
2 Gebaseerd op Aa3 (18de dynastie), wiens vignet een priester toont "die verantwoordelijk is voor de balans", zijn arm uitsteken naar een staande N.

3

Gebaseerd op Aa3 (18de dynastie), wiens vignet een sm-priester toont, die een luipardvel draagt, "de ceremonie van het openen van N.'s mond uitvoerend', met een nwA- of msxtyw-adz.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nu uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L
3 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nebseny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseny (1876), Edouard Naville.


Middels onderstaande link komt u terecht bij afbeeldingen van het papyrus R:

Afbeeldingen van het papyrus R

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode
BM British Museum

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 20 Naar Bezwering 24

 

 
Rechts