WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 72


Bezwering 721
P 1   Bezwering voor het naar buiten gaan bij dag en het openen van de tombe.
  2   Om te zeggen door N.;
S 1   Heil aan u, eigenaars van zielen, die zijn gespeend van onrecht, die in alle eeuwigheid bestaan! Open voor mij, want ik ben een ziel im mijn eigen gedaante, ik heb macht d.m.v. mijn magie en ik ben erkend als een ziel.
Red me van aanvallers in dit land der rechtvaardigen.
  2   Geef me mijn mond opdat ik ermee kan spreken, laat mijn armen uistrekken in uw aanwezigheid, want ik ken u, ik ken uw namen, ik ken de naam van die Grote God voor wie u proviand plaatst, wiens naam is Tjekem. Hioj opent de oostelijke horizon van de hemel, hij verlicht in de westelijke horizon van de hemel, hij verplaatst me dusdanig opdat ik gezond blijf.
De melkweg zal me niet afwijzen, de rebellen zullen geen macht over mij hebben, ik zal niet weg worden gevoerd van uw portalen, de deuren zullen niet gesloten worden voor mij, want mijn adem is in Pe, mijn bier is in Dep, mijn handen zullen daar .... zijn.
  3   Aldaar zal mijn vader Atoem aan mij gegeven worden, aldaar zullen mijn huizen in de hemel en op aarde vervaardigt worden voor mij, met ontelbare emerkoren daarin; voedseloffers zullen daar gemaakt worden voor mij door mijn zoon van mijn lichaam, jij zult invocatie-offers van brood en bier geven, wierook en zalf en alle zaken die goed en puur zijn waarop een god leeft, in vele daden voor eeuwig, in welke vorm ik ook wens en stroomafwaarts en stroomopwaarts varend in het Veld van Biezen.
T 1   Voor wat betreft hem die dit boek kent op aarde of als het is geschreven op de doodskist, het is mijn woord , dat hij naar buiten zal gaan bij dag in welke gedaante hij ook maar wenst en zal gaan in zijn plaats zonder te worden teruggewezen en er zal brood en bier aan hem gegeven worden alsmede een portie vlees van het altaar van Osiris.
Hij zal veilig binnenkomen in het Veld der Biezen om zodoende het gebod te leren van Her die in Busiris is. Er zal aan hem gegeven worden, gerst en daarin emerkoren, hij zal gezond zijn zoals hij was op aarde en hij zal doen wat hij wenst te doen, zoals die negen goden die in de Andere Wereld zijn.
  2   Een aangelegenheid, miljoenen keren waar.

Bezwering 72, onder: BM 10471

Rechts: BM 10471 detail.

Nakht loopt naar buiten de dag in vanuit zijn tombe met piramidevormig dak, waarvoor een boom groeit.

Onder: EA10470, o.a. voorschrift van Bezwering 72.
Bezwering 73 = Bezwering 9
1 Gebaseerd op Ca1 (18de dynastie). Het vignet van Pb2 (18de/19de dynastie) toont N. biddend voor drie gemummificeerd goden staand in een heiligdom.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ca 18de dynastie  hiërogliefen en hiëratisch papyrus van Ms-m-nT r uit Thebe in het Louvre maar behorend tot het Caïro Museum. Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
2 Pb 18de/19de dynastie hiërogliefen  papyrus  van &wri , L3092 Bv. Nav.

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 71 Naar Bezwering 74

 

 
Rechts