WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 185


Bezwering 1851
P 1   Osiris vereren, eerbetoon geven aan de Heer der Eeuwigheid, de god gunstig stemmen met wat hij wenst, de waarheid spreken tegen hem die zijn heer kent.
  2   Osiris N. zal zeggen:
S 1   Heil aan u, uwe verhevene, grote en krachtige god, prins voor eeuwig, voorste plaats in de Nacht-bark, groots door glorieuze verschijningen in de Dag-bark, voor wie wordt gejuichd in de hemel en op aarde, die de patriciërs en het gewone volk hoog prijzen!
Groot is het ontzag voor hem in de harten van mensen, geesten en de doden; zijn krachten zijn toebedeeld in Mendes, het ontzag voor hem in Heracleopolis, zijn heilige beelden zijn geplaatst in Heliopolis en vele zijn zijn gedaanten in de Pure Plaats.
  2   Mij hart komt naar u met de Waarheid dragend, mijn hart heeft geen onjuistheid. Moge u toestaan dat ik ben onder de levenden en dat ik stroomafwaarts en stroomopwaarts reis in uw gevolg.
Boek der Doden - Bezwering 185

Bezwering 185 BM 10478-1

Rechts detail:

De overledene en zijn vrouw staan
met opgeheven armen in adoratie
voor een gevulde offertafel en een heiligdom afgedekt met een
archaische valk, waarin Oisiris zit.
Opmerkelijk genoeg id de god niet
afgebeeld als een gemummificeerd
persoon.
Achter hem staat Isis, voor hem
bevindt zich de imywet-fetisj van
Anubis.


Onder afbeelding van BM 10470-37

Aan de linkerkant, in een heiligdom afgedekt met een kop van een valk en een fries van cobra's,
staat een mummievormig begrafenis god Sokar-Osiris met de kop van een valk, een staf, vlegel
en was-scepter vasthoudend. (Bezwering 185).
Aan de rechterkant, achter een gevulde offertafel, staat de nijlpaard-godin Opet,
die horens en een schijf op haar hoofd draagt, zij rust op een sa-amulet, een symbool van bescherming,
zij offert leven en een vlam aan de overledene (zie Bezwering 137B).
Achter haar bevindt zich Hathor als een koe, zij draagt een menat-kraag en komt tevoorschijn
uit de Westelijke Berg, op wiens hellingen Ani's pyramide-kapel zich bevindt,
tussen de bossen van papyrus in het randgebied van de Nijl.

Boek der Doden - Bezwering 185


1

Uit Pd1 (20ste/21ste dynastie) vignet toont N. en zijn vrouw in gebed voor Osiris.Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Pd 20ste/21ste dynastie, hiërogliefen  papyrus %wty-ms uit Thebe, Parijs nationale bibliotheek. Bv. Edouard Naville

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.
Pyr Sethe, Kurt. Die altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrucken und Photographien des Berliner Museums neu hrsg. und erhiutert .... Leipzig, 1908-22. 4 v. [Section numbers (not spell numbers) follow the abbreviation.]

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 184 Naar Bezwering 186

 

 
Rechts