WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 100


Bezwering 1001
P 1   Het boek over het waardig maken van de ziel en van het toelaten om aan boord te gaan in de Bark van Re, met hen die in zijn gevolg zijn.
  2   Om te zeggen door N.:
S 1   Ik heb de feniks over gevaren naar het oosten, Osiris is in Busiris, ik heb de spelonken van Hapi opengegooid, ik heb de wegen van de zonneschijf vrijgemaakt, ik heb Sokar gesleept op zijn slee, ik heb de Grote Godin machtig gemaakt in haar moment van aktie, ik heb hymnen gezongen over de zonneschijf en deze aanbeden, ik ben samengegaan met hem die met de biddende bavianen is en ik been één van hen. Ik heb gehandeld als tweede voor Isis, ik heb haar krachten versterkt, ik heb knopen in het touw gelegd, ik heb Apep verdreven, ik heb zijn bewegingen gestopt, Re heeft zijn handen aan mij gegeven en zijn bemanning zal me niet verdrijven.
Als ik sterk ben, zal het Heilige Oog sterk zijn - en vice versa.
  2   Wat betreft hij die mij wil beletten voor de Bark van Re, hij zal worden geweerd van het Ei en de abdju-vis.
T 1   Om te zeggen over deze geschreven tekst, welke geschreven zou moeten zijn op een schone blanke rol met poeder van groen glazuur gemixed met water van mirre. Te plaatsen op de borst van de gezegende dode voor wie het is gedaan.
  2   Voor elke gezegende waarvoor dit is gedaan, hij zal elke dag aan boord gaan van de Bark van Re en Thoth let op hem tijdens het dagelijkse komen en gaan.
  3   Een kwestie van miljoenen keren waar.
  4   Gij zult het schetsen en nauwkerig omlijnen en tevens de Bark van Re op dezelfde wijze. Wat betreft het poeder van groen glazuur, dit is vermeldt om het groen te benadrukken, omdat daar het document mee geschreven moet worden.
  5   Osiris N. (de ingewijde) die de pilaar opricht en en het touw-amulet plaatst, hij vaart (met het gezicht naar Re gericht) waarnaartoe hij wil.
  5 var Ik ben een ingewijde, vrij van zonden. Er is niets wat ik niet weet over waarheid. Zij wordt gepresenteerd in mijn handen voor haar Heer en zij verheugd zich met mij over elke dag.
Ik heb geheimen gezien in Busiris, want ik ben een metgezel van de balsemer. Ik heb de pilaar opgericht en de touw-amulet geplaatst. Ik ben daarheen gevaren waar Re ook maar opkomt.
  6   Gracieus was de opmerking die Thoth jegens Re maakte, met de toestemming van het vnnt-sanctuarium. Het was content met zijn heer Re toen Thoth zei: "Zorg voor zijn ziel als het van boord of aan boord gaat in de Bark van Re, terwijl het dode lichaam achterblijft in zijn zetel".

Bezwering 100: BM 10477-28.

Rechts detail:
Nu staat op de achtersteven van de boot van Ra voor twee sturende roeispanen, met de kop van een valk.
Voor hem staan Isis, Thoth, Khepri en Shu.

Bezwering 100, onder BM 10257-11.

Horemheb puntert een boot, die een feniks en een gehurkte zonnegod met valkenkop en een ankh op zijn knie bevat, richting Osiris, die voor een djed-pilaar staat, die de stad Busiris symboliseert.1 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie); TB 92 (20ste dynastie) levert § T4-6 en de variant van § T is gevonden in Ba3(19de dynastie), De bezweringen 100 en 129 zo genummerd in latere teksten zijn dezelfde van origine en als dusdanig hier behandeld.
De vignet van Cc4 en van Ce5 (beide 18de dynastie) toont N. staand in een bark, voorafgegaan door isis, Thoth, Khepri en Shu.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nwnw uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 TB 9 20ste dynastie, kalkstenen tombe van koning Ramses VI te Thebe. Bv.. LD III 226; Nav. (Te)
3 Ba 19de dynastie,  hiërogliefen  papyrus van Nxt-Imn uit Thebe(?), Berlijn pap. 3002 Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
4 Cc 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Imn-Htp gekocht in Thebe, Caïro (Pap. Boulak 21) A. Mariette, Les papyrus egyptiens du Muse de Boulaq ... III (1876) Pls. 6-8, 4-5, 1-3, 9-11 ;* Nav.
5 Ce 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van  Ywiw uit Thebe (TB 46), Cairo 51189.
E. Naville, The Funeral Papyrus van Iouiya (1908)

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 99 Naar Bezwering 101

 

 
Rechts