WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 201


P     Een andere Bezwering (voor) guirlandes van rehabilitatie.
S 1   O Thoth, die Osiris steunde tegen zijn vijanden, moogt gij de vijanden van Osiris N. klem zetten, voor de Raad van elke god en elke godin, voor de grote Raad die in Heliopolis is op die avond van strijd, d.w.z. van het ten val brengen van de rebellen;
  2   (voor) die ene in Busiris op die avond (van) het oprichten van de twee djed-pilaren;
  3   (voor) die ene in het heiligdom op die avond van de avondmaaltijd in het heiligdom;
  4   (voor) die ene in Pe en Dep op die avond van de bevestiging van de erfenis van Horus, namelijk de bezittingen van zijn Vader Osiris.
  5   (voor) die ene in [Washerman's] Shores op die avond toen Isis aan het rouwen was om haar broer Osiris;
  6   (voor) die ene in Abydos op die avond van het haker-fesstival en het tellen van de doden en de Gezegenden.
  7   (voor de ene in) de weg van de doden op die avond van inventarisatie van de niemendallen;
  8   (voor) die ene bij de grote vruchtbaarmaking van de aarde;
  9   (voor) die ene in Naref;
  10   (voor de ene) in Rosetau op die avond van het steunen van Horus tegen zijn vijanden.
  12   Horus' (hart) is gelukkig, terwijl de twee heiligdommen daarmee content zijn en Osiris' hart is blij. Thoth (is het) die Osiris N. steunde tegen zijn vijanden voor de Raad van elke God en elke Godin en voor uw Raad die gij toewijst aan Osiris rondom het heiligdom.
Onder BM 9900
20
T 1   Als een man deze bezwering reciteert en zichzelf zuivert met soda-water, dan verzekert het het voortgaan na het aanmeren (d.w.z. sterven) er van uitgaand in welke vorm dan ook.
  2   Het verzekert, ontsnapping aan het vuur.
  3   Een echte goede Bezwering, een miljoen keer (bewezen).


1 Uit Aa1 (18de dynastie), blijkbaar de enige Koninkrijkstekst waarin alleen § S aanwezig is; § P en T zijn uit R2 (Pers.-Ptol). Er is geen vignet van opgetekend.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nb.sny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseni (1876), Edouard Naville.
2 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L


Gebruikte afkortingen
CT Coffintexts - Sarcofaagteksten
BM British Museum
JNES Journal of Near Eastern studies. Chicago, 1942- .
OIM Chicago. University. Oriental Institute Museum.
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 19 Naar Bezwering 21

 

 
Rechts