WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 74 t/m 77


Bezwering 741
P 1   Bezwering om rap ter been te zijn bij het naar buiten gaan uit de aarde.
  2   (Om te zeggen) door N.:
S     Moogt gij doen wat gij wilt doen, O Sokar die in zijn Verblijf is, een voet bezittend in het rijk van de doden. Ik schijn in de hemel, ik stijg op naar de hemel; alhoewel ik inert ben, ik klim op het zonlicht; alhoewel ik inert ben, ik wandel op de rivieroevers ... in het rijk van de doden.

BM 10470-18 Bezwering 74

Rechts detail:

Ani knielt voor de heilige bark van de begrafenis god Sokar, met de karakteristiek afgewende antilopenkop op de voorsteven.

Bezwering 752
P 1   Bezwering om naar Heliopolis te gaan en daar een zetel te ontvangen.
  2   Om te zeggen door N.:
S     Ik ben voortgegaan vanuit de grenzen der aarde dat ik mijn versierde mantel mag ontvangen voor het hart van de Baviaan; ik heb de Pure Verblijven verwoest die in Edfu zijn, ik heb de vervlijven vernietigd van Hem die met een stok slaat, ik heb de Verblijven van Ikhsesef aangevallen, ik heb de heilige poorten geforceerd, ik ben het huis van Kemkem gepasseerd, de 'knoop-van-Isis' amulet heeft haar handen op mij gelegd en ze heeft mij aanbevolen bij haar zuster de Aanklager door haar eigen moeder de Vernietiger, zij heeft me in de oostelijke hemel gezet waarin Re verschijnt en in welk Re dagelijks exalteert.
Ik ben verschenen in glorie, ik ben ingewijd, ik ben gelouterd als een god en zij hebben me op die weg geplaatst op welke Thoth reist wanneer hij de Strijders kalmeert en doorgaat naar Pe zodat hij naar Dep kan gaan.
Onder: Bezwering 75. Ast-wert wandelt met een staf richting de hieroglief die Heliopolis voorstelt.
Tussen hen in bevindt zich een offertafel, met daarop een lotus.

Bezwering 75, onder: BM 10477-13

Bezwering 763
P 1   Bezwering om elke gedaante aan te kunnen nemen die men wenst.
  2   Om te zeggen door N.:
S     Ik ben het Paleis gepasseerd en het was een abyt-vogel die jou bij me bracht.
Heil aan u, gij die vliegt naar de hemel, de witte en schijnende vogel die de Witte kroon bewaakt.
Ik zal bij u zijn en ik zal de Grote God begeleiden; baan een weg voor mij zodat ik erover kan passeren,

Bezwering 76, onder BM 10477-9

Bezwering 774
P 1   Bezwering om te worden getransformeert in een gouden valk.
  2   Om te zeggen door N.:
S     Ik ben verschenen als een grote valk, voortgekomen uit het Ei; Ik ben omhoog gevlogen en stralend als een valk met een 4 el lange rugzijde, wiens vleugels van groensteen (dioniet) uit Boven-Egypte zijn; Ik ben omhoog gegaan vanuit de kist in de Nacht-bark, ik heb mijn hart gebracht van de oostelijke bergen, ik heb de dag verlicht in de Dag-bark, gebracht naar mij zijn zij uit zeer oude tijden, neer buigend en zij vereren mij als ik verschijn, opnieuw samengevoegd als een mooie valk van goud op de puntige steen.
Re komt dagelijks langs om te oordelen en ik zit tussen die oudere goden van de Onderste Hemel; Hij van het veld der offers buigt naar mij in de Aanwezigheid en ik eet van hem en heb macht over hem, ik heb overvloed voor mijn wensen. De graan-god heeft mij rokende gerst gegeven en ik heb macht over wat behoort bij mijn hoofd.

BM 10470-25 Bezwering 77

Rechts detail:
De gouden valk met een (dors)vlegel op zijn schouder, staande op de hieroglief voor goud.

 

BM 10477-10 Bezwering 77

Rechts detail:
De valk van goud wiens gedaante Nun hoopt aan te nemen.

 
1 Gebaseerd op Ca1 (18de dynastie). Vignette van Eb2 (18de/19de dynastie) toont N. knielend in gebed voor de bark van Sokar.
2 Gebaseerd op Ea3 (18de dynastie), met aanvullingen geleverd door Pb4 (18de/19de dynastie) en Pf5 (18de dynastie). De vignet van Pf5 toont N. met staf staand voor een tempelingang.

3

Gebaseerd op Ea3 (18de dynastie). Vignet van R6 (Pers.-Ptol) toont N.slechts staand met een staf in de hand en zelfs dit is misplaatst bij bezwering 74. De titels van de bezweringen 76-88 bevatten allen transformaties, behalve die van bezwering 79 die neemt een enigszins andere wending.
4 Gebaseerd op Ea3 (18de dynastie). Vignet van Ce7 (18de dynastie) toont een valk met een gesel op de rug. In Eb2 (18de/19de dynastie) staat hij op een "gouden" symbool..

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ca 18de dynastie  hiërogliefen en hiëratisch papyrus van Ms-m-nT r uit Thebe in het Louvre maar behorend tot het Caïro Museum. Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
2 Eb 18de/19de dynastie  hiërogliefen
papyrus  van Ani uit Thebe, BM 10470
Bv. E. A. Wallis Budge, De Papyrus van Ani (1913)
3 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nu uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
4 Pb 18de/19de dynastie hiërogliefen  papyrus  van &wri , L3092 Bv. Nav.
5 Pf 18de dynastie, linnen lijkwade van
Imn-m-Hb uit Thebe(?), L3097
Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
6 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L
7 Ce 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van  Ywiw uit Thebe (TB 46), Cairo 51189.
E. Naville, The Funeral Papyrus
van Iouiya (1908)


Middels onderstaande link komt u terecht bij afbeeldingen van het papyrus R:

Afbeeldingen van het papyrus R


Middels onderstaande link komt u terecht bij afbeeldingen van het papyrus L 3092:

Afbeeldingen van het papyrus L 3092

 

Onder afbeeldingen van Caïro 51189

Bron: Totenbuchprojekt Bonn, TM 134267, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134267>

1
2
7

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 72 Naar Bezwering 78

 

 
Rechts