WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 157


Bezwering 1571
P 1   Bezwering voor een gouden gier-amulet, die geplaatst dient te worden op de keel van de overledene
  2   Om te zeggen door Osiris N.:
S     Isis kwam, ze stopte bij de stad en zocht een plaats om te verbergen uit voor Horus toen hij uit zijn moerassen kwam ... wakker werk in een slechte toestand en zijn ogen verfde in het schip van god.
Het was hem bevolen om de Oevers te beheersen en hij nam de gesteldheid van een machtige strijder aan, want hij herinnerde zich wat er gedaan was en hij veroorzaakte vrees voor hem en inspireerde respect.
Zijn geweldige moeder beschermt hem en vernietigd hen die rebelleren tegen Horus.
T 1   Om te zeggen over een gouden gier waarin deze bezwering is gegraveerd; het dient te worden geplaatst als een bescherming voor deze waardige geest op de dag van de teraardebestelling.
  2   Als een kwestie een miljoen keren waar.

Boek der Doden - Bezwering 157

Bezwering 157, BM 10088-7

Boven: bezweringen 156, 157 en 159 bovenaan links, Tint-Djehutyt staat in adoratie voor een plaat, waarop een papyrus-column is gegraveerd. (Bezwering 159)
De andere details zijn van een knoop amulet. (Bezwering 156) En een gouden gier-amulet (Bezwering 157)


Rechts detail van bezwering 157.
1 Gebaseerd op R1 (Pers.-Ptol.) wiens vignet de gier-amulet toont, met geopende vleugels.


Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L


Middels onderstaande link komt u terecht bij afbeeldingen van het papyrus R:

Afbeeldingen van het papyrus R

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 156 Naar Bezwering 158

 

 
Rechts