WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 117


Bezwering 1171
P 1   Bezwering voor het nemen van de weg naar Rosetau.
  2   N. zal zeggen:
S 1   De wegen boven de wateren leiden naar rosetau; ik ben hem die mijn standaard bekleedde welke voortkwam uit de Wereret-kroon. Ik ben gekomen zodat ik offers kan laten plaatsvinden in Abydos, ik heb de wegen in Rosetau geopend, ik heb de pijnen van Osiris verzacht.
  2   Ik ben het die het water heeft gecreëerd, die mijn troon onderscheidde, die mijn weg naar de vallei en op de waterweg prepareerde. O Geweldige prepareer een weg voor mij, want het is van jou.
Het was ik die Osiris steunde tegen zijn vijanden, zo wordt ik gesteund tegen mijn vijanden. Moge ik zijn zoals één van jullie, een vriend van de Heer der Eeuwigheid, moge ik lopen zoals jij loopt, moge ik staan zoals jij staat, moge ik zitten zoals jij zit, moge ik spreken zoals jij spreekt voor de Grote God, Heer van het Westen.
Boek der Doden - Bezwering 117

 

Bezwering 117, BM 10471-8

Rechts detail:

Anubis leidt Nakht richting een valse deur, entree naar de Andere Wereld, ervoor staat een boom.

Boek der Doden - Bezwering 117

 

Bezwering 117, BM 10086-10

Rechts detail:
Ta-amen-iw schrijdt richting haar tombe-kapel, geplaatst op de westelijke
helling.

Bezwering 117 variant2
P 1   Het nemen van de beste wegen naar het domein van god.
S 1   O gij die de leiding heeft in Rosetau, ik ben iemand die de Oudste kleed, iemand die tevoorschijn is gekomen de grote (koninklijke) cobra dragend. Ik ben gekomen; ik heb offers laten plaatsen in Abydos. Open de weg voor mij naar Rosetau, want ik heb {mijn} ziekte genezen in <Osiris>.
  2   De mijne zijn de oevers van het water. O indeler van zijn schip, die Osiris steunde tegen zijn vijanden, steun Osiris N. tegen zijn vijanden. (Dan) zal hij existeren als één van jullie en vrienden worden met de heer der eeuwigheid. Hij zal gaan zoals jij gaat, staan zoals gij staat, zitten zoals jij zit. Hij zal spreken zoals jij spreekt tegen de grote God, de heer van het westen.1 Gebaseerd op Ce1 (18de dynastie). Vignet toont N. kijkend naar een gewelfd heiligdom, wellicht een voorstelling van de doodskist of tombe-kapel van Osiris.

2
Overgenomen van Pe2 (19de dynastie), geen vignet.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ce 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van  Ywiw uit Thebe (TB 46), Cairo 51189.
E. Naville, The Funeral Papyrus van Iouiya (1908)
2 Pe 19de dynastie,  hiërogliefen  papyrus van Nb-od uit Thebe(?), L3068+3113 T. Deveria, Le papyrus de Nebqed (1872) ; Nay.

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 116 Naar Bezwering 118

 

 
Rechts