WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 191


P 1   Bezwering voor guirlandes van rehabilitatie.
  2   Te zeggen door Osiris N.:
S 1-10   Uw Vader Atoem bindt voor u deze prachtige guirlande van rehabilitatie op uw voorhoofd. Leef, geliefde van de Goden, moge gij eeuwig leven. Osiris presiderend over de westerlingen, heeft u gesteund tegen uw vijanden. Uw Vader Geb kent u zijn gehele erfenis toe.
Kom! Lof behoort u toe als één gerehabiliteerde. (O) Horus zoon van Isis en zoon van Osiris, op de troon van uw Vader (Osiris), uw vijanden overwinnend. Hij kent zeker aan u toe, het geheel van de Twee Landen.
Atoem heeft toegekend en de Enneade heeft het bekrachtigd aan de gerehabiliteerde, de twee regio's van schoonheid, Horus de zoon van Isis en de zoon van Osiris, voor eeuwig en altijd (zelfs voor) Osiris N. Osiris presiderend over de westerlingen, de twee heiligdommen der Goden samen en elke God en iedere Godin die in de hemel en in de aarde zijn steunen Horus, de zoon van Isis en zoon van Osiris tegen zijn vijanden, voor Osiris, presiderend over de westerlingen en Osiris N. steunend tegen zijn vijanden, voor Osiris, presiderend over de westerlingen, Un-Nefer de zoon van Nut, op deze dag van zijn rehabilitatie tegen Seth en zijn 'bende'
  1   voor de grote Raad die in Heliopolis is op die avond van strijd en het overwinnen (van die) rebel,
  6   voor de grote Raad die in Abydos is op die avond van het steunen van Osiris tegen zijn vijanden en Osiris N. steunend tegen zijn vijanden voor de grote Raad die in de westelijke horizon is op die avond van het haker-fesstival,
  2   voor de grote Raad die in Mendes is op deze avond van het oprichten van de djed-pilaar in Mendes,
  7   voor de grote Raad die in de wegen van de doden is op deze avond van het inventariseren van de niemendallen,
  3   voor de grote Raad die in Letopolis is op deze avond van de altaaroffers in Letopolis,
  4   voor de grote Raad die in Pe en Dep is op deze avond van het bevestigen van de erfenis van Horus, namelijk de bezittingen van zijn Vader Osiris,
  8   voor de grote Raad die zijn bij het geweldige vruchtbaar maken van de aarde te Abydos op die avond van het verdrijven van smart,
  9   voor de grote Raad die in Naref is van zijn zetel4, op die nacht dat Horus het domicilie van de Goden kreeg,
  5   voor de grote Raad, die in Washerman's Shores is, op die avond dat Isis wakker lag, rouwend om haar Broer,
  10   (en) voor de grote Raad die in Rosetau is op deze avond van het steunen van Osiris tegen zijn vijanden.
T 1   Horus heeft de lofspraak 4 keer herhaald, want zijn vijanden zijn gevallen, overwonnen en afgemaakt en Osiris N. heeft de lofspraak 4 keer herhaald, want al zijn vijanden zijn gevallen, overwonnen en afgemaakt.
Horus de zoon van Isis en de zoon van Osiris heeft Miljoenen vreugdebetoningen herhaald, want zijn vijanden zijn gevallen, overwonnen en afgemaakt. Zij zijn vervoerd naar de plaats van executie, het slachtblok van de oosterlingen.
Zij zijn onthoofd, zij zijn gewurgd, hun armen zijn er afgehakt, hun borstkastsen zijn verwijderd. Ze zijn gegeven (aan de Grote) Vernietiger in de vallei; zij zullen nooit ontsnappen aan de bewaking van Geb.
  2   Als deze bezwering wordt uitgesproken over (goddelijke) guirlandes op het hoofd van een man, nadat gij brandede wierook hebt geofferd aan Osiris N. Dan is bewerkstelligt zijn steun tegen zijn vijanden, dood of levend.
Hij is ---moet gezegd worden--- een volgeling van Osiris, terwijl een cake, een kruik en een
pzn-brood aan hem worden gegeven voor deze God.
  3   Zeg (het) over u, helder en vroeg in de morgen, (want) het is een grote bescherming.
  4   Een echte goede Bezwering, een miljoen keer (bewezen).

 

1

Gebaseerd op R1 (Pers/Ptol). Bezwering 19 is een latere afgeleide van Bezwering 18, die zelf weer is afgeleid van Bezwering 20. Let op de verschillen in de diverse delen.
Caïro 410372, 410443 en 410684 (allen 25ste dynastie) zijn allen inclusief Bezwering 19, maar zonder § S 5 en 7 en delen van $4 P en T.
Vignet van L 30795 (Pers/Ptol) toont N. biddend voor Atoem, met een krans op een staander tussen hen.


Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L
2 Caïro 41037 25ste dynastie houten doodskist van &A-Sryt-n-Ast. ibib. pp. 301-12
3 Caïro 41044 25ste dynastie houten binnenste doodskist van N(y)-s(w){-r} uit Thebe. H. Gauthier, Cercue its ant hropoides des pretres de Montou (Cairo"Cat." LXII and LXV [1913[) pp. 34-74, Pls. IV-V
4 Caïro 41068 25ste dynastie houten binnenste doodskistdeksel van #Am-@r uit Thebe. ibid. pp. 297--323, Pls. XX I-XXI I
5 L 3079 Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van +d-Hr uit Armant(?) E. de Rouge, Rituel f uneraire des anciens Egyptiens (1861-76) Pls. V-XX


Middels onderstaande link komt u terecht bij afbeeldingen van het papyrus L 3079:

Afbeeldingen van het papyrus L 3079


Gebruikte afkortingen
CT Coffintexts - Sarcofaagteksten
BM British Museum
JNES Journal of Near Eastern studies. Chicago, 1942- .
OIM Chicago. University. Oriental Institute Museum.
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 18 Naar Bezwering 20

 

 
Rechts