WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 101


Bezwering 1011
P 1   Schriftrol voor het begrijpen van de woorden (van het huis van het leven, d.w.z. het scriptorium), bezwering voor het afschuw hebben van de box (d.w.z. doodskist) (die vader doorgeeft aan de zoon)
  2   Om te gebruiken bij de keel van deze gezegende, zonder heen te gaan, zonder kennis van het gepeupel, zonder een oog om te zien en een oor om mee te horen.
P var 1 Bezwering voor het beschermen van de Bark van Re.
    2 Om te zeggen door N.:
S 1   O gij die opkomt uit de wateren, die ontsnapt van de vloed en klimt op de achtersteven van uw bark, moogt gij inderdaad op de achtersteven van uw bark klimmen, moge u vandaag gezonder zijn dan u gisteren was, u heeft H. een waardige geest, opgenomen in uw bemanning; als u gezond bent, zal hij ook gezond zijn.
  2   O Re in deze uw naam van Re als u het Oog van 7 el met een pupil van 3 el passeert, dan zult u N. de waardige geest in uw bemanning, gezond maken; als u gezond bent, zal hij ook gezond zijn.
  3   O Re in deze uw naam van Re als u de doden die ondersteboven zijn passeert, dan zorgt u ervoor dat N. de waardige geest, op zijn voeten komt te staan; als u gezond bent, zal hij ook gezond zijn.
  4   O Re in deze uw naam van Re als de mysterieën van de Andere Wereld voor u geopend zijn om zodoende de harten van uw enneade te leiden, dan zult u N.'s hart aan hem geven; als u gezond bent, zal hij ook gezond zijn.
Uw lichaam, O Re is eeuwig om wille van deze bezwering.
T 1   Om te reciteren over een strip van koninklijk linnen, waarop deze bezwering is geschreven in gedroogde mirre; om te worden geplaatst op de keel van de gezegende dode op de dag van de begrafenis.
  2   Indien deze beschermende bezwering is geplaatst op zijn keel, dan zal er lofspraak voor hem en voor de goden worden gehouden, hij zal worden verenigd met de volgelingen van Horus; de met sterren bezaaide hemel zal stabiel worden gemaakt voor hem in de aanwezigheid van Hem die met Sothis is, zijn lijk zal een god zijn, tesamen met zijn aanverwanten, voor altijd en een bos zal voor hem geplant worden over zijn borst door Menqet.
Het was de Grootsheid van Thoth die dit deed voor de Grootsheid van de gerechtvaardige Koning van Boven en Beneden Egypte Osiris door het verlangen dat het zonlicht op zijn lijk zou rusten.
  3   Een werkelijk uitstekende bezwering , miljoenen keren bewezen.

Onder: Bezwering 101, BM 10257-11.

Horemheb puntert een boot met daarin een feniks en een gehurkt zittende zonnegod met de kop van een valk, die een was-scepter draagt op zijn knieën.1 Gebaseerd op Ce1 (18de dynastie); met §§ P var. en T3 gebaseerd op R2 (Pers./Ptol). Vignette van Ga3(20ste dynastie), toont N. bij het aan boord gaan van de Bark van Re, waarop de zonnegod gehurkt zit met de kop van een valk en de zonneschijf er op.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ce 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van  Ywiw uit Thebe (TB 46), Cairo 51189.
E. Naville, The Funeral Papyrus van Iouiya (1908)
2 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L
3 Ga 20ste dynastie, hiërogliefen  papyrus van Nfr-rnpt uit Thebe, (TT 336) Brussel E5043 L. Speleers, La papyrus de Nef er Renpet (1917)

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 100 Naar Bezwering 102

 

 
Rechts