WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 161


Bezwering 1611
P     Bezwering voor het maken van een opening in de hemel, wat Thoth deed voor Wennefer toen hij inbrak in de zonneschijf.
S 1   Re leeft, de inerte is dood, het lijk is vergaan en N's botten zijn herenigd.
  2   Re leeft, de inerte is dood en hij die zich in de sarcofaag en de doodskist bevindt is languit gaan liggen.
      De twee overige paragrafen gaan door met het refrein.
Re leeft, de inerte is dood. Maar in andere opzichten zijn ze niet te verklaren of onbegrijpelijk.
Een rubriek in zwart volgt.
T 1   Wat betreft elke nobele dode voor wie dit ritueel is uitgevoerd over zijn doodskist, er zullen voor hem vier openingen in de hemel worden gemaakt, één voor de noorderwind - dat is Osiris; een ander voor de zuiderwind - dat is Re; een ander voor de westerwind - dat is Isis; een ander voor de oosterwind - dat is Nephthys.
Voor elk van deze winden die in zijn opening is, zijn taak is om in zijn neus binnen te gaan.
  2   Geen buitenstaander weet het, want het is een geheim dat het gewone volk nog niet kent;
  3   je zult het niet uitoefenen over niemand, niet over je vader of je zoon, alleen over jezelf.
  4   Het is werkelijk een geheim, dat niemand van de mensen zou mogen kennen.

Onder: Bezwering 161, BM 10479-11

Thoth, vier keer getoond, staat op het punt om de barriere open te trekken die de vier winden blokkeerd.

 


Boek der Doden - Bezwering 161
1 Gebaseerd op Pb1 (18de -19de dynastie) met § T toegevoegd uit R2 (Pers.-Ptol.). In de vignet van Pb wordt Thoth vier keer getoond, elke keer de barriere vastgrijpend die de uitgang blokkeert van de vier winden.


Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Pb 18de/19de dynastie hiërogliefen  papyrus  van &wri , L3092 Bv. Nav.
2 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 160 Naar Bezwering 162

 

 
Rechts