WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 158


Bezwering 1581
P 1   Bezwering voor een gouden kraag te plaatsen op de keel van de overledene.
  2   Om te zeggen door Osiris N.:
S     O mijn vader, mijn broeder en mijn moeder Isis, bevrijdt mij, kijk naar mij, want ik ben één van hen die bevrijdt zou moeten worden wanneer Geb hun ziet.
T     Om te zeggen over een gouden kraag waarop deze bezwering staat gegraveerd; het dient geplaatst te worden op de hals van de overledene op de dag van de teraardebestelling.

Onder Bezwering 158, BM 10998-11

Bezweringen 154-160 Vignetten van een ongenoemd begrafenis papyrus.
Bovenaan rechts schijnen de stralen van de zon over de mummie van de overledene,
die ligt op een leeuwvormig bed, waaronder zich zakken met natron bevinden,
gebruikt tijdens de mummificatie. (Bezwering 154)
De andere details tonen een djed-pilaar, een knoop-amulet, een gouden gier halskraag,
een gouden valk halskraag en een papyrus-column amulet, benodigdheden afbeeldend
die geplaatst dienen te worden op de mummie als bescherming.

Boek der Doden - Bezwering 158
1 Gebaseerd op R1 (Pers.-Ptol.) wiens vignet de gouden kraag toont.


Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L


Middels onderstaande link komt u terecht bij afbeeldingen van het papyrus R:

Afbeeldingen van het papyrus R

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 157 Naar Bezwering 159

 

 
Rechts