WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 11

Bezwering 1
In de bovenste afbeelding, boven Ani's Canopische kist, die wordt afgedekt door een jakhals, dragen bedienden grafgiften. Rouwenden lopen achter zijn mummie, die is getekend op een boot in de vorm van een lijkbaar onder een baldakijn, in aanwezigheid van zijn rouwende weduwe, terwijl een priester bewierookt en ervoor plengoffers brengt.
In de onderste afbeelding, een andere priester loutert meer grafgiften, die worden gedragen door dienaren achter een groep van professionele rouwenden.
Een bediende draagt ​​de voorpoot, gesneden uit een nog steeds blatend kalf naar de priesters, gekleed in panter huiden, diede Opening van de Mond ceremonie uitvoeren.
De mummie wordt opgehouden voor een volle offertafel en een tombe kapel overdekt door een piramide, door een priester die een jakhalsmasker draagt, terwijl Ani's weduwe op haar knieën rouwt. De Lector priester leest voor uit een papyrus naast rituele voorwerpen afgebeeld boven een kist.
Bezwering 1

P 1   (Bezwering voor de neerdaling naar de Raad van Osiris) op de dag van de begrafenis of het binnentreden na het naar buiten gaan.
  1 var. Het begin van de bezweringen "Het naar buiten gaan bij dag", de verheerlijkingen en zegeningen (verbonden met) het oprijzen uit en het neerdalen in het gezegende domein van God in het prachtige Westen, moet gezegd worden op de dag van de begrafenis of het binnentreden na het naar buiten gaan.
  2   Moet gezegd worden door Osiris N:
S 1   "O stier van het Westen", zegt Thoth, "Koning der eeuwigheid daarginds, ik ben de God der bescherming <Ik> vocht in uw naam. (Ik ben één van deze Goden uit de Raad van Osiris die hem steunen tegen (zijn) vijanden op de dag des oordeels. Ik behoor tot uw volk Osiris).
Ik ben één van deze Goden, de kinderen van Nut, die de vijanden van Osiris doden en de rebellen bij hem uit de buurt houden. Ik behoor tot uw volk Horus. <Ik> vocht namens uw, ik bemiddel(de) ten voordele van uw naam.
  2   Ik ben Thoth, die Horus steunde tegen zijn vijanden op die dag des oordeels in het grote officiele paleis te Heliopolis*). Ik ben een Buseriet, zoon van een Buseriet, ik ben verwekt in Busiris*) (Aboesir) en geboren in Busiris*). Ik was bij de rouwklagers van Osiris, de vrouwen die weeklaagden om Osiris (in Washerman's Shores).
"Verdedig Osiris tegen zijn vijanden", zei (Ra tegen) Thoth, ("verdedig Osiris tegen zijn vijanden", zei hij, wat ik, Thoth deed).
    *) Heliopolis, Busiris zijn plaatsen in de onderwereld en dus niet te verwarren met de gelijknamige plaatsen op aarde.
  3   Ik was bij Horus op de dag van het bedekken van 'De Verscheurde' en het openen van de vuurkuilen, bij het wassen van de vermoeidenen het verbergen van de ingang naar de geheimen in Rosetau.
Ik was bij Horus als redder van die linker schouder van Osiris, die in (Letopolis) was, in en uit de verterende vlam gaand op de dag van het verdrijven van de rebellen uit (Latopolis).
Ik was bij Horus met het vieren van feesten voor Osiris en bij het geven van offers aan Ra, de 6de en 7de dag feesten in Heliopolis.
  4   Ik was een priester in Busiris, de verhevene die in de heuvel aanwezig was. Ik was een profeet van Abydos op de dag dat het land tevoorschijn kwam.
Ik was iemand die de gehiemen zag in Rosetau.
Ik was de rituale-lector van (de Ram) in (Mendes).
Ik was een Sem-priester, met zijn taken.
Ik was de voornaamste meestervakman op de dag dat de Bark van Sokar op de slede werd geplaatst.
Het was ik die de schoffel vastpakte op de dag van het bemesten der aarde in Heracleopolis.
  5   O gij, die onberispelijke zielen naar het huis van Osiris brengt, breng mij ziel met u mee naar het huis van Osiris, opdat het moge zien zoals gij ziet en horen zoals gij hoort, staan zoals gij staat en zitten zoals gij zit.
O gij, die brood en bier geeft aan de onberispelijke zielen in het huis van Osiris, moge gij dag en nacht brood en bier geven aan mijn ziel bij jou.
O gij, die een weg opent en paden vrijmaakt voor de onberispelijke zielen in het huis van Osiris, opent gij voor mij een weg en maakt de paden vrij voor mijn ziel bij jou.
Het komt binnen in woede, maar komt voort in vrede uit het huis van Osiris, met niemand die tegenwerkt of het belemmerd.
Het komt geprezen binnen en komt voort als geliefd en triomfantelijk na haar opdracht te hebben uitgevoerd in het huis van Osiris.
Ik ben daarheen gegaan, (want) geen fout van mij is gevonden en de balans is verstoken van enig wandaad van haar. (Zo zegt) N.
  6   Gij test mij door vele monden. (Mijn) ziel is geconfronteerd met (mijn) hart, dat geconstateerd heeft dat mijn toespraak op aarde geluid was. Ziedaar, ik ben in uw gezelschap, heer [heer van de Goden].
Ik heb de 'Poel van de twee Waarheden' bereikt, licht worden als een levende God en schijnend zoals de Enneade dat (doet) in de hemel.
Ik besta als één van u, verheven is mijn koers in Kheraha. <Ik> zie Augustus Orion, ik bescherm de diepte. Ik ben niet afgewend, ik zie de heren (van de onderwereld).
Ik ruik het voedsel van de Enneade, ik zit bij hen. De ritueel-priester bezweert voor mij de doodskist, ik hoor de lijst met offers. Ik betreedt de N Smt-Boot ongehinderd, mijn ziel is met zijn (d.w.z. de Boot z'n) Heer.
  7   Heil aan u, presses over de Westerlingen, Osiris' verblijfplaats in de provincie Abydos. Gij laat mij in vrede naar het westen gaan.
De Heren van het Heilige Land ontvangen (mij) en offeren mij in vrede drievoudig lof.
Zij maken een plaats (voor mij) naast de Oudsten van de Raad. De verpleegster ontvangt mij dag en nacht. Ik stijg op naar de tegenwoordigheid van Unnofer.
Ik volg Horus in Rosetau en Osiris in Mendes. Ik neem elke vorm aan die ik maar wil en ga daar waar mijn geest wil zijn.
T 1   Voor wat betreft iemand die deze rol kent op aarde of het op schrift stelt op de doodskist, komt hij elke dag voort in elke gewenste vorm en hij (her)treedt (zijn) plaats ongehinderd.
Aan hem gegeven zijn brood, bier en een stuk vlees van het altaar van Osiris. Hij treedt in vrede het veld van oevergewassen binnen.
Voor wat betreft iemand die dit commando kent van ┌Hij die in Mendes is┐gerst en tarwe worden hem daarin gegeven, zodat hij zal blijven gedijen zoals hij op aarde was.
Hij vervult zijn verlangen net als deze negen Goden die in de onderwereld zijn.
  2   Een werkelijk uitstekende bezwering, miljoenen keren (bewezen)

Bezwering 1 BM 9995.

In het bovenste register: Kerashers mummie, verzorgd door vormen van Isis en Nephthys, ligt op een bootvormige lijkbaar welke wordt voort getrokken door een priester, evenals een schrijn met een goddelijke vorm er in.

Een wierookbrander en standaarden worden gedragen richting twee miniatuur obelisken, waarvoor de lectorpriester leest uit een papyrus.
De mummie wordt recht overeind gehouden door een priester die een jakhalskop draagt, terwijl er water overgegoten wordt en Kerashers weduwe rouwt op haar knieën, gadegeslagen door een op de troon gezten Re-Horakhty met valkenkop.

In het onderste register, verzorgt Anubis de mummie, geflankeerd door Isis en Nephthys die knielen met een gebaar van rouw. Daarachter zijn 12 van de 21 portalen van het Huis van Osiris, elk voorgesteld als een gedetailleerde doorgang waarachter hun bewakers zitten met een mes.

1 Gebaseerd op Ce3 (18e dynastie). met § P 1 var. en § T ingebracht uit Eb (18de/19de dynastie). Geen gebeurtenissen eerder dan de 21ste dynastie zijn bekend om § S 6 en 7, die gebaseerd zijn op Ec6 (21ste Dyn.). De toevoeging in § P 1 is uit Cb2 (18de dyn.), die in § S1 ,  die  Ce3  weglaat  door haplografie, is uit Ea4 (18de Dyn.) evenals alle toevoegingen in § S 2.
De vignet toont de begrafenisprocessie en de dienst bij het graf. De talrijke vondsten variëren sterk van het te eenvoudige uit Ce3 tot de gedetailleerd uitvoerige behandeling uit Eb5en Ec6.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
2 Cb 18de dynastie, linnen lijkwade van koning Menkheperre,  (Thoetmoses III) uit Thebe (TT 320), Cairo en Boston, verzameling van 11. L. Mayer
D. Dunham in JEA XVII (1931) 209-10, Pls. XXXI-XXX VI; Naville, Edouard.
3 Ce 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van  Ywiw uit Thebe (TB 46), Cairo 51189.
E. Naville, The Funeral Papyrus van Iouiya (1908)
4 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nu uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
5 Eb 18de/19de dynastie  hiërogliefen
papyrus  van Ani uit Thebe, BM 10470
Bv. E. A. Wallis Budge, De Papyrus van Ani (1913)
6 Ec 21ste dynastie hiëratisch  papyrus  van Nestanebtasheru uit Thebe (TT 320), BM 10554
E.A. Wallis Budge, Het Greenfield Papyrus in het British Museum (1912)
Gebruikte afkortingen
CT Coffintexts - Sarcofaagteksten
BM British Museum
JNES Journal of Near Eastern studies. Chicago, 1942- .
OIM Chicago. University. Oriental Institute Museum.
Ptol Ptolemaeïsche periode.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar de inleiding Naar Bezwering 1B

 

 
Rechts