WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 137A en 137B


Bezwering 137A1
P 1   Bezwering voor 4 toortsen voor de ceremonie die wordt uitgevoerd voor een geest.

 

2   Je zult 4 schalen schalen van klei maken, opgeklopt met wierook en gevuld met melk van een witte koe; de toortsen dienen daarin te worden gedoofd.
  3   Om te zeggen:
S 1   De toorts komt naar uw ka, O Osiris, Belangrijkste der Westerlingen en de toorts komt naar uw ka, O N. Daar komt hij die de nacht beloofd na de dag; daar komen de twee zusters van Re; daar komt zij die in Abydos was gemanifesteerd, want ik heb daar voor gezorgd, zelfs dat Oog van Horus dat voor u was voorspeld, O Osiris, Belangrijkste der Westerlingen. Het is veilig in uw buitenste kamer, tevoorschijn gekomen op uw voorhoofd, want het was u voorspeld, O N. en het is veilig op uw voorhoofd.
Het Oog van Horus is uw bescherming, O Osiris, Belangrijkste der Westerlingen; het spreidt zijn bescherming over u uit, het velt al uw vijanden voor u en uw vijanden zijn inderdaad voor u geveld.
Het Oog van Horus is uw bescherming, O N., het spreidt zijn bescherming over u uit, het velt al uw vijanden voor u en uw vijanden zijn inderdaad voor u geveld.
Aan uw ka, O Osiris, Belangrijkste der Westerlingen! Het Oog van Horus is uw bescherming, het spreidt zijn bescherming over u uit, het velt al uw vijanden voor u en uw vijanden zijn inderdaad voor u geveld.
Aan uw ka, O N.! Het Oog van Horus is uw bescherming, het spreidt zijn bescherming over u uit, het velt al uw vijanden voor u en uw vijanden zijn inderdaad voor u geveld.
Het Oog van Horus komt intact en schijnend als Re in de horizon; het bedekt de krachten van Seth die het wil bezitten, want het is hij die het voor zichzelf wil grijpen en het is heet tegen hem als hij aan de voet van het intact Oog van Horus is. Eet het voedsel van uw lichaam, bezit het en aanbid het.
Mogen de 4 toortsen gaan in uw ka, O Osiris, Belangrijkste der Westerlingen; mogen de 4 toortsen gaan in uw ka, O N.
  2   O jullie kinderen van Horus, Imsety, Hapy, Duamutef, Qebehawnuef als jullie jullie bescherming uitspreiden over jullie vader Osiris, Belangrijkste der Westerlingen, spreidt ook zo jullie bescherming over N. alsof jullie de impediment verwijderen van Osiris, Belangrijkste der Westerlingen, opdat hij kan leven met de goden en Seth van hem kan verdrijven; tot aan de dageraad wanneer Horus sterk is geworden zodat hijzelf zijn vader Osiris kan beschermen, wanneer kwaad is gedaan aanjouw vader toen jij Seth verdreef.
Aan uw ka, O Osiris, Belangrijkste der Westerlingen! Het Oog van Horus is uw bescherming, het spreidt zijn bescherming over u uit, het velt al uw vijanden voor u en uw vijanden zijn inderdaad voor u geveld.. Verwijder het impediment van N. zodat hij kan leven met de goden; vernietig de vijanden van N. en bescherm N. Tijdens de dageraad wordt Horus sterk, dat hij N. moge beschermen wanneer hem onrecht wordt aangedaan en dat u Seth moge verdrijven.
Aan uw ka, O N.! Het Oog van Horus is uw bescherming, het spreidt zijn bescherming over u uit, het velt al uw vijanden voor u en uw vijanden zijn inderdaad voor u geveld.
  3   Osiris, Belangrijkste der Westerlingen, is degene die ervoor zorgde dat een toorts helder is voor de krachtige zielen in Heracleopolis; dat u de levende ziel van N. sterk moge maken met zijn toorts, zodat hij niet wordt afgewezen noch afgeweerd door de portalen van het Westen. Dan zal er naar binnen worden gebracht voor hem, brood, bier en kledij tussen de bezitters van offers; jij zult dank omhoog zenden voor kracht, want N. zal worden teruggebracht in zijn ware gedaante, zijn ware god-achtige vorm.
T 2   Om te zeggen over 4 toortsen van rood linnen ingesmeerd met de beste kwaliteits olie uit Libië, in de handen van 4 mensen op wiens armen de namen van de kinderen van Horus staan geschreven.
  3   Zij dienen te worden ontstoken op klaarlichte dag om zodoende zijn geest macht te geven over de Onvergankelijke Sterren.
  4   Wat betreft hem voor wie deze bezwering gereciteerd wordt, hij zal nooit vergaan, zijn ziel zal voor eeuwig leven
  6   en zijn toorts zal zijn ziel sterker maken net zoals Osiris, Belangrijkste der Westerlingen
  7   Een kwestie die een miljoen keer waar is.
  8   Wees zeer voorzichtig voor het geval je dit doet voor iedereen behalve voor jezelf, met jou vader of jou zoon, want het is een groot geheim van het Westen, een geheim beeld van de Andere Wereld,
  9   aangezien de goden, geesten en doden zien het als een vorm van de Belangrijkste der Westerlingen. Hij zal net zo machtig zijn als deze god
  10   en jij zult er voor zorgen dat deze bezwering van deze vier toortsen wordt gereciteerd voor hem elke dag, zo dat gezorgd wordt dat zijn beeld zal arriveren bij elke poort van deze 7 poorten van Osiris. Het betekent een god zijnde, macht hebben in het gezelschap der goden en geesten voor eeuwig en altijd
  5   en binnentreden in de geheime portalen zonder te worden afgekeerd van Osiris. Wat betreft hem voor wie dit is gedaan, hij zal naar binnen en buiten gaan zonder te worden afgewend;
  11   Hij zal niet worden gearresteerd of buiten de groep worden gehouden op de Dag des Oordeels, wanneer hij die afschuwelijk is voor Osiris zal boeten.
  12   Een ware kwestie.
  13   Jij zult dit geschrift reciteren wanneer deze geest puur is, waardig gemaakt en gereinigd en wanneer zijn mond is geopend met een ijzeren staf.
  14   Deze tekst is gekopieerd toen het is gevonden in geschrift
  15   door de konings zoon Hordehef, wat hij vond bevond zich in een geheime kist, geschreven in de gods zijn eigen hand in de tempel van Wenut, Meesteres van Wenut, toen hij stroomopwaarts reisde om de tempels in de velden en de heuvel van de goden te inspecteren.
  16   Wat is gedaan is een geheim van de Andere Wereld behorend tot de Mysterieën van de Andere Wereld, een geheim beeld in het rijk van de doden.
T var 1 Om te zeggen: Een groot geheim van het Westen, een mysterie dat in de Andere Wereld is.
    3 [Er voor zorgen] dat de ziel zegeviert over zijn vijanden, er voor zorgen dat die bestaat in het gevolg van de Onvergankelijke Sterren.
    4 Zijn ziel zal voor eeuwig leven. Het zal niet opnieuw sterven in het domein van god; het zal niet voor altijd vergaan.
    5 Hij neemt zijn vele gedaanten aan. Hij treedt binnen door de poorten van de geheime portalen zonder uit de buurt te worden gehouden van de aanwezigheid van Osiris de heerser der eeuwigheid; hij wordt bij geen enkele poort van het Westen uit de buurt gehouden.
    6 Ontbrand deze toorts voor de gezegende in gods domein in het bijzijn van Osiris de grote God.
    9 De goden en de gezegenden zien hem in het gevolg van de Heerser der Westerlingen.
    11 Niets (antagonistisch) gebeurd er ter wille van hem op de dag des oordeels. Zijn rechtvaardiging zal eeuwig voortduren.
    12 Een werkelijk geweldige bezwering.
    15 Het was konings zoon Hordehef die deze rol vond in een geheime kist in Gods eigen schrift in het huis van Unut de Vrouwe van Hermopolis toen hij een inspectie deed in de tempels van de goden van Boven en beneden Egypte.
Hij bracht het als een wonderlijke gebeurtenis naar Zijne Majesteit ---levend, gezond en krachtig --- toen hij zag dat het een absoluut onvervalste (schat) was van de gezegende, bestendig voor eeuwig.
Boek der Doden - Bezwering 137A

Bezwering 137A, BM 10477-26

Rechts detail:

Vier mensen dragen toortsen richting
een gemummificeerd figuur voor wie
een viertal voorgeschreven schalen
zijn geplaatst.

Bezwering 137B2

P

    Bezwering voor het ontsteken van een toorts voor N.
S     Het heldere Oog van Horus komt, het glorieuze Oog van Horus komt; welkom O gij die schijnt als Re in de horizon. Het verdrijft de machten van Seth vanaf de voeten van hem die het brengt. Het is Seth die er bezit van wilde nemen, maar zijn hitte is tegen hem; de toorts komt.
Wanneer zal het arriveren? Het komt nu, de hemel doorreizen achter Re op de handen van uw twee zusters, O Re.
Leef, leef, O Oog van Horus, want hij is de 'Steunpilaar-van-zijn-Moeder' priester.
Boek der Doden - Bezwering 137B

Bezwering 137B, BM 9900-6

Rechts detail:
De Nijlpaard-godin Opet, Meesteres der Bescherming, steekt wierook aan in een schaal op een grote standaard.


1 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie); de veranderingen aan het eind van § S 1 komen uit Pyr2. 192 b en die in § S 2 vertrouwen voornamelijk op Pyr2. 1333-34. De nummering van § T is gelijk gemaakt aan die van § T variant van Aa2 (18de dynastie), maar de vertaling in de de volgorde van Ea1. Vignet van Ea1 toont 4 mensen met een toorts in hun handen die een mummie naderen waarvoor 4 schalen zijn geplaatst.

2

Gebaseerd op Aa3 (18de dynastie); wiens vignet de nijlpaard-godin Opet toont, de Meesteres der Bescherming, die wierook in een schaal aansteekt.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nwnw uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 Pyr. Sethe, Kurt. Die altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrucken und Photographien des Berliner Museums neu hrsg. und erhiutert .... Leipzig, 1908-22. 4 v. [Section numbers (not spell numbers) follow the abbreviation.]
3 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nb.sny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseni (1876), Edouard Naville.

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 136 Naar Bezwering 138

 

 
Rechts