WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 181
18-1
Boven: BM 14470.12 introductie van bezwering 18.
Onder: BM 14470.13
Vertaling inscriptie Titels / uittreksels bevat onder meer: Ware Schrijver van de Koning, zijn geliefde Schrijver afrekening Goddelijke Offers van alle Goden, opzichter van de Dubbele Graanschuur van de Heer van Tawer.
Titels / uittreksels bevat onder meer:Vrouwe van het Huis; Zangeres van Amon
18-2
18-3
Boven: BM 10470.14
Onder: BM 10470.15 Laatste vignette
18-4
18-5
Boven: BM 10470.22 Vignette
Onder: BM 10470.23
18-6
Onder: BM 10470.24
18-7


P     Geef lof aan Thoth, maak vreugde voor hem elke dag. Hij die adem geeft aan degene die moe van hart zijn en hem steunt tegen zijn vijanden, hij steunt Osiris N. tegen zijn vijanden.
S 1  

Thoth gij steunde Osiris tegen zijn vijanden, steun N. tegen zijn [vijanden] in de grote Raad met daarin ondermeer Ra en Osiris: (in de grote Raad) die in Heliopolis is op deze avond van de avondmaaltijd, op deze avond van strijd en het houden van de wacht over de rebellen, op deze dag waarin de vijanden van de Heer van het Universum werden vernietigd.

"De grote Raad die in Heliopolis is" bestaat uit Atoem, Shu en Tefnut.
"Waak over de rebellen" betekent wanneer Seths 'bende' werd vernietigd als vergelding voor zijn misdaad.

  2   O Thoth gij steunde Osiris tegen zijn vijanden, steun N. tegen zijn vijanden in de grote Raad die in Aboesir is op de nacht van het bouwen van de twee djed-pilaren in Aboesir.

"De grote Raad die in Aboesir is", bestaat uit Osiris, Isis, Nephthys en Horus die zijn Vader redde.
Wat betreft "het bouwen van de twee djed-pilaren in Aboesir", (zij zijn) de bovenarmen van Horus presiderend over Letopolis. Zij waren rondom Osiris als een strip kleding.
  3  

O Thoth die Osiris steunde tegen zijn vijanden, steun N. tegen zijn vijanden in de grote Raad, die in Letopolis is op deze avond van de avondmaaltijd in Letopolis.

"de grote Raad, die in Letopolis is" bestaat uit Horus zonder ogen in zijn voorhoofd en Thoth die in de Grote Raad van Naref is. "deze avond van de avondmaaltijd" betekent (het begin) van Osiris' begrafenis.

  4  

O Thoth die Osiris steunde tegen zijn vijanden, steun N. tegen zijn vijanden in de grote Raad, die in Pe en Dep is op de avond van het oprichten van het heiligdom van Horus toen aan hem de erfenis bevestigd was, namelijk de bezittingen van zijn Vader Osiris.

"De grote Raad, die in Pe en Dep is", bestaat uit Horus, Isis, Amset en Hapy.
Wat betreft "het oprichten van het heiligdom van Horus", Seth zei er over (tegen) zijn Gevolg, "Richt een heiligdom op".

OIM 10486

Rechts detail.

Klik op de kink hieronder voor de andere afbeeldingen van OIM 10486:

Afbeeldingen van papyrus Milbank OIM 10486
  5  

O Thoth die Osiris steunde tegen zijn vijanden, steun N. tegen zijn vijanden in de grote Raad, die in Washerman's Shores is, op deze nacht wanneer Isis wakker lag, rouwend om haar broer Osiris.

"De grote Raad, die in Washerman's Shores is", bestaat uit Isis, Horus en Amset.

  6  

O Thoth die Osiris steunde tegen zijn vijanden, steun N. tegen zijn vijanden in de grote Raad, die in Abydos is, op deze avond van het haker-fesstival (bij) het tellen van de doden, bij de inventarisatie van de Gezegenden, toen men aan het dansen was in Tjeni.

("De grote Raad, die in Abydos is", bestaat uit [Osiris], Isis en Wepwawet.)4

  7  

O Thoth die Osiris steunde tegen zijn vijanden, steun N. tegen zijn vijanden in de grote Raad, die in de weg der doden is op deze avond van de inventarisatie van de niemendallen.

"De grote Raad, die in de weg der doden is", bestaat uit Thoth, Isis, Anubis (en Isdez)2.
"Inventarisatie van de niemendallen", betekent wanneer offergaven worden verhindert voor de zielen van de kinderen van de Zwakkere.

  8  

O Thoth die Osiris steunde tegen zijn vijanden, steun N. tegen zijn vijanden in de grote Raad, die is tijdens het geweldige vruchtbaarmaken van de aarde te Aboesir, op deze avond van het vruchtbaar maken van de aarde met hun bloed en Osiris steunend tegen zijn vijanden.

"De grote Raad, die is tijdens het geweldige vruchtbaarmaken van de aarde te Busiris", betekent als Seths zijn gevolg komt, na de vorm van geiten te hebben aangenomen. Daarna werden (ze) geslacht voor deze goden, ┌zodat┐ hun bloed van hun afdroop en door toewijzing werden gegeven aan de bewoner van Aboesir.

  9  

O Thoth die Osiris steunde tegen zijn vijanden, steun N. tegen zijn vijanden in de grote Raad, die zich in Naref bevindt op deze avond van het afscheiden van het imposante van de vorm.

"De grote Raad, die zich in Naref bevindt", bestaat uit Shu, Baba, Ra en Osiris.
Wat betreft "deze avond van het afscheiden van het imposante van de vorm", zij waren de arm, het hoofd, de borst en dijen van Un-Nefer aan het begraven.

  10  

O Thoth die Osiris steunde tegen zijn vijanden, steun N. tegen zijn vijanden in de grote Raad, die zich in Rosetau bevindt op deze avond die Anubis doorbrengt met zijn handen op de offergaven die Osiris omringen toen Osiris werd gesteund tegen zijn vijanden.

"De grote Raad, die zich in Rosetau bevindt", bestaat uit Osiris, Horus en Isis.

  11   O Thoth die Osiris steunde tegen zijn vijanden, steun N. tegen zijn vijanden zoals gij Osiris steunde tegen zijn vijanden voor de Raad die zich in (Khemmis) bevindt op deze avond (van) offers op het altaar.
  12   Horus zijn hart is gelukkig, Osiris zijn (hart) is blij, terwijl de twee heiligdommen daarmee content zijn. Voorwaar het is Thoth die Osiris steunde tegen zijn vijanden en N. steunde (tegen zijn vijanden) in deze 10 Grote Raden met Ra en met Osiris, in de Raad van iedere god en elke godin voor (de heer van het Universum. Hij) rekent af met zijn vijanden, zowel mannelijk als vrouwelijk, hij rekent af met al het kwaad dat aan mij kleeft.
T 1   Als een man deze bezwering uitspreekt terwijl hij rein is, dan verzekert het, "Het naar buiten gaan bij dag" na zijn aanmeren (d.w.z. overlijden), in (welke) vorm hij ook maar (wil).
  2   Zelfs iemand namens wie het elke dag wordt gelezen, slaagt op aarde, hij ontsnapt van elke brand en geen enkel kwaad overkomt hem.
  3   Een echt goede bezwering, miljoenen keren (bewezen).
  4   Ik heb gezien en grote (dingen) zullen plaatsvinden (door mij).3
  5   Zijnde in het gevolg van Un-Nefer, tevreden zijnd met de spijzen van Osiris.
  6   Mortuarium offergaven (ontvangen), de Schijf ziend, gedijen op aarde in de aanwezigheid van Ra, zegevierend in het bijzijn van Osiris.

 

1 Gebaseerd op Ce1 (18de dynastie), waar het zonder onderbreking Bezwering 17 volgt. § P is alleen opgemerkt in TT 1572 (19de dynastie) en § S 11 is alleen opgemerkt in M3 (Ptol.), waar het § S 4 volgt.
Ia4 (18de dynastie) vervangt § T 5-6 voor Ce's1 T2-4. Vignette van Eb5 (18de/19de dynastie) toont N. knielend in gebed voor een rij van 31 hurkende godheden, die in het algemeen overeenkomen met die genoemd worden in § S 1-10.
2 Toegevoegd in Ea6 (18de Dynastie) En elders.
3 Geleverd door Ea6.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ce 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van  Ywiw uit Thebe (TB 46), Cairo 51189.
E. Naville, The Funeral Papyrus van Iouiya (1908)
2 TT 157 19de dynastie tombe van Nebwenenef, hogepriester van Amon tijdens de Ramses' periode in Thebe B. Porter' and IR. L. B. Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings I (2d ed.; 1960) 266-68
3 M Ptol. hiërogliefen  papyrus van Irty-w-r-w, OIM 10486 (Pap. Milbank) "OIP" LXXXII, Pls. LII-XCVI
4 Ia 18de dynastie, hiërogliefen  papyrus  van Imn-ipt uit Thebe(?), Vaticaan LXIII. Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
5 Eb 18de/19de dynastie  hiërogliefen
papyrus  van Ani uit Thebe, BM 10470
Bv. E. A. Wallis Budge, De Papyrus van Ani (1913)
6 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nu uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri


Gebruikte afkortingen
CT Coffintexts - Sarcofaagteksten
BM British Museum
JNES Journal of Near Eastern studies. Chicago, 1942- .
OIM Chicago. University. Oriental Institute Museum.
Ptol Ptolemaeïsche periode.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 17 Naar Bezwering 19

 

 
Rechts