WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 159


Bezwering 1591
P 1   Bezwering voor een papyrus-column van groen veldspaat, te plaatsen op de keel van de overledene.
  2   Om te zeggen door Osiris N.:
S     O gij die vandaag is voortgegaan vanuit het huis van god, Zij wiens stem luid is gaat op ronde vanuit de deur van de Twee Huizen, zij heeft de macht opgenomen van haar vader, die is gelouterd als Stier van de Verplegende Godin en zij accepteert die van haar volgelingen die grootste daden voor haar doen.
T     Om te zeggen over een papyrus-column van groen veldspaat waarop deze bezwering staat gegraveerd; het dient geplaatst te worden op de keel van de overledene.
Boek der Doden - Bezwering 159

Bezwering 159, BM 10998-11

Bezweringen 156, 157 en 159, bovenaan links, Tint-Djehutyt staat in adoratie voor een plaat, waarop een papyrus-column is gegraveerd. (Bezwering 159)
De andere details zijn van een knoop amulet. (Bezwering 156) En een gouden gier-amulet (Bezwering 157)


Rechts detail hoort bij bezwering 159.

Onder Bezwering 159, BM 10998-11

Bezweringen 154-160 Vignetten van een ongenoemd begrafenis papyrus.
Bovenaan rechts schijnen de stralen van de zon over de mummie van de overledene,
die ligt op een leeuwvormig bed, waaronder zich zakken met natron bevinden,
gebruikt tijdens de mummificatie. (Bezwering 154)
De andere details tonen een djed-pilaar, een knoop-amulet, een gouden gier halskraag,
een gouden valk halskraag en een papyrus-column amulet, benodigdheden afbeeldend
die geplaatst dienen te worden op de mummie als bescherming.

Boek der Doden - Bezwering 158
1 Gebaseerd op R1 (Pers.-Ptol.) wiens vignet de papyrus-amulet toont.


Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L


Middels onderstaande link komt u terecht bij afbeeldingen van het papyrus R:

Afbeeldingen van het papyrus R

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 158 Naar Bezwering 160

 

 
Rechts