WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 152


Bezwering 1521
P     Bezwering voor het bouwen van een verblijf op aarde.

a

P     Om te zeggen door N.:
S 1   Geb is vol vreugde wanneer ik mij over zijn lichaam haast en mensen, de kinderen van hun vaders loven mij wanneer zijn zien dat Seshat de Vernietiger brengt.
Anubis heeft mij opdracht gegeven om een verblijf te bouwen dat zich op aarde bevindt, de plattegrond er van is in Heliopolis, het circuit in Kheraha, hij die uitzonderlijk is in Letopolis is de klerk, verantwoordelijk voor het vernieuwen van wat er toe behoort; mensen brengen er schalen water naar toe en de groepen (werken er aan).
  2   Aldus zei Osiris tegen de goden die zich in zijn gevolg bevinden: 'Laat ons gaan om het bouwen van het verblijf te bekijken van deze uitgeruste ziel, die vandaag recent onder jullie is gekomen. Sta toe dat hij wordt gerespecteerd en eerbiedig hem gelijk aan hem die favoriet is aldaar en jullie zullen zien wat ik heb gedaan en heb gesproken.'
  3   Aldus zei Osiris tegen deze god: 'Vandaag is hij recentelijk onder jullie gekomen; het is osiris die hem kruiden brengt, het is de zuiderwind die hem gerst brengt, het is de noorderwind die hem emerkoren brengt die door de aarde is gerijpt.
De voordracht van Osiris heeft mij aangekondigd, hij die was vernietigd heeft zichzelf omgedraaid van zijn linkerzijde naar zijn rechterzijde.
Mensen, goden, zielen en de doden hebben gezien, zij spenderen hun tijd in lofspraak en ik ben daarbij favoriet.

b

P     Om te zeggen door Osiris N.:
S 1   (O) Grote die ver weg is, oudste kind van de huishouding, (gij bent) de prominentste. Moge Osiris N. het water van Tefnut drinken.
  2   Voordracht door de esdoorn, vrouwe der offergaven aan Osiris: 'Ik ben gekomen om u mijn brood te brengen.'
  3   Voordracht: O gij esdoorn van Nut die de heerser over de westerlingen verfrist en (zijn) armen uitstrekt naar zijn leden, ziet, hij is warm. Moogt gij koel water geven aan Osiris N.(terwijl hij zit) onder (uw) takken, die de noorderwind geeft aan de Vermoeide van Hart (Weary-hearted One) in die zetel voor eeuwig.

Bezwering 152,
BM 10479-2

Rechts detail:

Hor en zijn vrouw, apart van elkaar gezeten achter offertafels worden beweend door vrouwelijke staande wezens en krijgen water van knielende vrouwelijke wezens.

Boek der Doden - Bezwering 1521 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie) voor a, met aanvullingen uit Pa2 (18de dynastie) en op R3 (Pers./Ptol.) voor b. Vignette van Pb4 (18de/19de dynastie) toont N. tijdens het bouwen van een muur voor zijn huis.


Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nwnw uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 Pa 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van een onbekende man, L 3073 Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
3 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L
4 Pb 18de/19de dynastie hiërogliefen  papyrus  van &wri , L3092 Bv. Nav.


Middels onderstaande link komt u terecht bij afbeeldingen van het papyrus L 3073:

Afbeeldingen van het papyrus L 3073

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 151 Naar Bezwering 153A

 

 
Rechts