WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering Pleyte 166


Bezwering Pleyte 1661
P 1   DE SCHRIFTROL GEVONDEN OP DE KEEL VAN Koning Wesermaatre Setep(enre [Ramses II])-
levend, krachtig en gezond in het domein van God.
S 1   O WA-rw-bAg, O Km-mi-rA, O aA-mgA, O Krxam, O Kmry,2 Gij die monder van de doden opent, gij die de Beslissing van Re, de Schijf als in een stroom doet verschijnen, te regeren voor hen (wat bestaat), geef jullie volledig aandacht aan de Betreurde, nu dat hij dood is <door> tekort (aan adem nadat) zijn Broer (hem) draaide. Geb veranderde ┌hem (d.w.z. de broer Seth) in┐een kT-krokodil met niemand om te weeklagen over hem.
  2   Zo toen ze op het punt stonden om zijn Ziel naar de grote hal van de (Twee) Waarheden te brengen tegenover de vissen-slachter, Voordringer (Thruster), Heer van ons allen, (hij die in zijn bijzijn was) antwoord voor hem tegen zijn vijand: 0 gij leeuw, (Gloeiende,) Met-zwart-gezicht (Black-faced), Rood-ogig, met kornalijn op zijn lippen, wiens naam De Slachter is, (wat betreft) uitdagers van (hun) Vader, het mes zal niet worden weggenomen ┌van┐hun monden.
Vissen-slachter, wiens naam Voordringer is, hij graveert het op de rug van uwe Majesteit.
  3   (Wat betreft de Betreurde,) schenk uw attentie aan hem, dat gij hem landen geeft in het Veld der Biezen, bloemen van de velden en plas van Medinet Habu.
Komt gij naar Osiris N.; geef (hem)3 een donatie zoals de de zielen voorbereiden, offers als (die van) uwe Majesteit. (Wat betreft) uwe Geliefden, laat (hem) gaan waarheen hij ook wil, zijnde in elke willekeurige Gedaante (hij) wenst te zijn.
  4   O vissen-slachter, Voordringer, Heer van ons (allen, die de adem wegneemt van alle wezens), kijk naar deze Ushabtiu. Deze slaven, mannelijk en vrouwelijk, behoren aan uwe Majesteit. (Maar voor) Osiris N., waren al deze slaven (de zijne) toen hij op aarde was.
Het was (hij) die hen als rebellen naar (zijn) stad bracht. Laat (hem) hen beheersen spoedig, spoedig; laat hen het werk doen in (zijn) plaats. Tijdens de tijd voor het Herinneren van (Hem) ben gij (zijn) getuige en het is goed in uw bijzijn.
  5   "Vissen-slachter, Voordringer, moge gij al uw kalmheid beoefenen van uwe Majesteit (voor de Betreurde) wanneer <hij> <zijn> schriftrol voorleest in het bijzijn."


1

Gebaseerd op Berlin pap. 30311 (21ste dynastie). Teksten van sommige misschien 20ste- of zelfs 19de-dynastie Louvre papyri die worden vermeldt door Pleyte waren niet beschikbaar. Er wordt geen vignet gemeld door Pleyte.

2 Dergelijke namen hebben vaak elementen er in zitten van uit het buitenland. Indien Egyptisch dan zouden de eerste drie namen het volgende kunnen betekenen: "Leeuw (Die) de levenloze doet verschrompelen", "Zwart als de Mond (van de tombe)" en "Groot(ste) van de Krijger(s)" of "Groot(ste) van de Krokodil(len)". In het Engels: "Lion (Who) Parches the Lifeless One," "Black Like the Mouth (of the Tomb)," and "Great(est) of Warrior(s)" or "Great(est) of the Crocodile(s)."
Echter aA-mgA stelt ook het Griekse "Omega" voor en het zou zelfs een mix kunnen zijn van het Egyptische aA en en Oud-Perzisch magu en "Groot(ste) van de magi" kunnen betekenen. Kmry suggereert "Cimmerian," één van die verre mensen die Homerus afbeeld in eeuwige duisternis (Odyssey Book xi).
3 Aangezien Berlin pap. 30311 behoort aan een vrouw, spreekt het van "haar" hier en onder ofschoon zij hier wordt vereenzelvigd met Osiris.Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Berlin pap. 3031 21ste dynastie hiëratisch  papyrus  van PA-Sb(w){t}-Mwt-wbx{t}uit Thebe Berlin, Staatliche Museen, Heratische Papyrus 11 (1905) Pls. 48-53


Onder 8 afbeeldingen van Berlin pap. 3031

Bron: Totenbuchprojekt Bonn, TM 134400, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134400>

Boek der Doden - Bezwering Pleyte 166

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.
Pyr Sethe, Kurt. Die altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrucken und Photographien des Berliner Museums neu hrsg. und erhiutert .... Leipzig, 1908-22. 4 v. [Section numbers (not spell numbers) follow the abbreviation.]
JNES Journal of Near Eastern studies. Chicago, 1942- .

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 192 Naar Bezwering Pleyte 167

 

 
Rechts