WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 50 t/m 54


Bezwering 501
P 1   Bezwering om God's executieplaats niet te betreden.
  2   Om te zeggen door (N.):
S 1   (Een knoop) is {voor mij} om me heen gebonden, in de hemel grenzend aan de aarde, door Re op de dag toen (hij) de knoop vastmaakte aan <hem> die traag te been was, die dag van het afsnijden van een haarlok.
  2   Een knoop werd om mij heen gebonden door Suty, terwijl de Enneade zijn oorspronkelijk macht nog bezat, voor de strijd ontstond. Beschermt gij (mij) tegen (hem) die mijn Vader doodde. Ik ben de Grijper van de Twee Landen.
  3   Een knoop werd (om mij heen) gebonden door Nut, die het in de eerste plaats zag. Ik zag geen Maat voor de Goddelijke Beelden van de goden waren gevormd.. Ik ben ┌Hij Die Is┐; ik ben <erfgenaam> van de grote goden.

BM 10470 Bezwering 50

Rechts detail:
Ani loopt weg van de slachtpartij symbolisch voorgesteld door een mes waar bloed vanaf druipt op twee steunen die oprijzen uit een zandhoop.

Bezwering 512
P 1   Bezwering om niet ondersteboven te lopen in het domein van god.
  2   Om te zeggen door N.:
S     Mijn gruwel is mijn gruwel; ik zal mijn gruwel niet opeten. Mest is mijn gruwel, ik zal het niet eten.
Uitwerpselen - geen kwaad (zal) daarvan (komen). Ik zal het niet met mijn handen aanraken, ik zal er niet op stappen met de zolen van mijn voeten.
Onder: BM 10477 Bezwering 51
Bezwering 523
P 1   Bezwering om geen mest te eten in het domein van god.
  2   Om te zeggen door N.:
      a
S     Mijn gruwel is mijn gruwel; ik zal mijn gruwel niet opeten. Mest is mijn gruwel, ik zal het niet eten.
Uitwerpselen -- niemand zal die in mijn buik stoppen. Ik zal het niet met mijn handen aanraken, ik zal er niet op stappen met de zolen van mijn voeten.
      b
S 1   "Op welk gebed leeft gij", zeggen de goden tegen mij, "in deze plaats waarheen gij ben gebracht?"
Ik leef op deze zeven broden van haar wiens broden zijn gebracht door Horus en Thoth.
  2   "Waar zijt gij toegestaan om te eten?" zeggen de goden tegen me. Ik eet onder deze plataan van Hathor, mijn meesteres. Ik heb de restjes darvan aan haar dansers gegeven, Mijn velden zijn aan mij toegewezen in Busiris, mijn planten in Heliopolis. Ik leeft op het brood van witte tarwe en mijn bier is van rode gerst.
  3   Gegeven aan mij is mijn familie, bestaande uit mijn vader en mijn moeder.
      c
S     (O) poortwachter van hem die dit land bestuurt, open voor mij, open wijd voor mij, (maak plaats voor mij)4 , dat ik mag gaan zitten waar ik wil.
Onder: BM 10477 Bezwering 52
Bezwering 535
P 1   Bezwering om geen mest te eten of urine te drinken in het domein van god.
  2   Om te zeggen door N.:
      a
S     Ik ben de gehoornde stier, die heerst over de hemel, heer van ┌de feesten┐ van de hemel, de Grote Illuminator die opstijgt als verschroeiende vlam, die de jaren ┌koppelt┐ en Ruty ┌verblijdt┐. Aan mij is de koers van het Zonlicht gegeven.
      b
S 1   Mijn gruwel is mijn gruwel; ik zal geen mest eten, ik zal geen urine drinken, (noch) ondersteboven lopen.
  2   Ik ben in het bezit van brood in Heliopolis. Mijn brood is in de hemel met Re; mijn brood is op de aarde met Geb. Het is de nacht-bark en de dag-bark die het naar mij brengen van uit het huis van de Grote God in Heliopolis. Ik (rek) mijn ingewanden als ik in de veerboot van de hemel ga. Ik eet van waar zij van eten; ik leef van waar zij van leven. Ik heb brood gegeten in de kamer van de bezitter van de offergaven. (Zo zegt) N.

BM 10086 Bezwering 53

Rechts detail:
Ta-Amen-iw is gezeten voor een tafel met offers, waarachter een god in mummievorm staat een staf en een vlegel vasthoudend.

Bezwering 546
      a
P 1   Bezwering om N. lucht te geven in het domein van god.
  2   Hij zegt:
S 1   O Atum geef mij de verfrissende adem die in uw neus is. Ik ben dat ei die in 'De Grote Kip' zat; (ik ben) deze grote magische bescherming, die is ontstaan en Geb van de aarde heeft gescheiden.
Als ik leef, leeft het, als ik oud wordt, het <wordt oud>. Als ik lucht adem, (ademt het lucht).
  2   Ik ben de rechter van hem die is opnieuw is samengesteld; ik heb gecirkeld rondom zijn ei. Mijn volgende dag (komt op (gepaste) tijd.
      b
S     Groot is de kracht van Suty, O omhulde van Pe en de Twee Landen. O gij die zich onder de goed gevoeden bevindt en bij de blauwen behoort, wees op uw hoede voor hem die in zijn nest is, het kind wanneer hij voortgaat tegen u.
BM 10470 bezwering 54


1 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie). een tekst in Budge genaamd 50B. Maar in Hunefer etc, p. viii noemt Budge het 50A, terwijl op zijn Nu P1.40 (ibid) hij het gewoonweg 50 noemt. Budge's 50A in zijn vertaling is gemaakt van de enigszins afwijkende tekst van Aa2 (Navilles bezwering 50). Budge's 50B in Hunefer etc. p. viii is een variant van bezwering 28 een begin plus c. Vignet van Eb3 (18de/19de dynastie) toont N. met de rug op een guillotine met in de top een mes waar bloed afdruipt.
2 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie). Vignette van Bekenranef4 (26ste dynastie) toont N. gezeten met opgeheven armen.

3

Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie). Vignette van R5 (Pers.-Ptol) toont N. gezeten voor een offertafel.
4 Gevonden in zowel CT als in latere teksten
5 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie). Vignette van R5 (Pers.-Ptol) misplaatst over bezwering 49 toont N. een schaal met wierook vasthoudend en gezeten voor een offertafel.
6 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie). Vignette van Eb3 (18de/19de dynastie) toont N. een zeit vasthoudend het symbool voor lucht of adem.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nu uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nebseny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseny (1876), Edouard Naville.
3 Eb 18de/19de dynastie  hiërogliefen
papyrus  van Ani uit Thebe, BM 10470
Bv. E. A. Wallis Budge, De Papyrus van Ani (1913)
4 Bekenranef 26ste dynastie kalkstenen tombe van BAk-n-rn te Sakkara. LD III 259 d-69
5 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L


Middels onderstaande link komt u terecht bij afbeeldingen van het papyrus R:

Afbeeldingen van het papyrus R

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 43 t/m 49 Naar Bezwering 55

 

 
Rechts