WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 180


Bezwering 1801
P 1   Bezwering voor het naar buiten gaan bij dag, Re aanbiddend in het Westen, een ieder loven die zich in de Andere Wereld bevindt; een pad openend voor een waardige geest die zich in het rijk der doden bevindt, het toestaan van zijn verplaatsingen, zijn vooruitgang vergroten, naar binnen gaan en naar buiten gaan uit het rijk der doden en de gedaante aannemen van een levende ziel.
  2   Om te zeggen door N.:
S 1   O Re, gij die gaat rusten als Osiris met alle verschijningen in glorie van de geesten en goden van het Westen; gij bent de verborgene van de Andere Wereld, de heilige ziel aan het hoofd van het Westen, Wennefer die voor eeuwig en altijd zal bestaan.
  2   Hoe goed bent gij voorzien, O bewoner in de Andere Wereld! Jouw zoon Horus is tevreden over jou en hij heeft de heerschappij overgenomen; moge gij hem toestaan om te verschijnen voor hen die in de Andere Wereld zijn, zelfs hij de groene ster, diie dat wat van hem is naar de Andere Wereld brengt en die de plaatst doorreist waar ze zijn als de zoon van Re die voortkwam van Atoem.
  3   Hoe goed bent gij voorzien, O bewoner in de Andere Wereld! Jouw trapvormige troon bevindt zich in het midden, O Gij Majesteit de Koning die heerst over het Stille Land, grote prins van de Wereret-kroon, Grote God wiens troon geheim is, Heer van de Rechtspraak die boven zijn tribunaal staat.
  4   Hoe goed bent gij voorzien, O bewoner in de Andere Wereld! Hoe content bent gij!
Hoe goed bent gij voorzien, O bewoner in de Andere Wereld! De weekklagers zijn gehavend ten gevolge van jou, zij klappen in hun handen omwille van jou, zij schreien omwille van jou, zij lamenteren omwille van jou, zij huilen omwille van jou.
Maar jouw ziel is verheugd, jouw lijk heeft macht,
  5   de zielen van Re zijn naar de hemel in het Westen2 .... zielen als ze hemelwaarts zijn gegaan in de grot van de Andere Wereld, omwille van de zielen van Re die in de Andere Wereld is, in de persoon van de ziel van de Boosaardige die rust in het lichaam van zijn ziel.3
  6   O Osiris, ik ben een dienaar van jouw kapel die zicht in het midden van jouw tempel bevindt> Moge gij bevelen dat gij mij toestaat om in glorie te verschijnen voor hen die in de Andere Wereld zijn, de grote ster die dat wat van hem is naar de Andere Wereld brengt, die reist over dat wat zich er in bevindt, de zoon van Re die voortkwam van Atoem.
Ik rust in de Andere Wereld, ik heb macht in de duisternis, ik ga er naar binnen en er weer uit.
  7   De armen van Tatenen zijn mijn ontvangst en zij zetten mij recht op. O gij die in vrede is, geef me jouw armen, want ik ken de bezwering voor het gidsen; gids mij.
Lof aan jouw die in vrede is; geef lof vreugdevol. O Re, wees geëerd door mij net zoals Osiris. Ik heb voor jou de offergaven vereeuwigd, dat gij macht moge hebben door jouw giften, precies zoals Re voor mij heeft verordend.
Ik ben de bewaker, ik ben zijn erfgenaam op aarde. Baan een weg voor mij, O gij die in vrede is; zie, ik ga naar binnen in de Andere Wereld, ik open het prachtige Westen, ik maak de staf van Orion stevig en de pruik-bedekking van Hem wiens naam verborgen is.
  8   Kijk naar mij, O gij die in vrede zijn, gij goden die Hem van de Andere Wereld gidsen. Zie, ik pak mijn machten, verschenen zijnde als meester der mysterieën; red mij van de geselpalen en de touwen van de geselpalen; gij zult me niet vastbinden aan jullie geselpalen; gij zult me niet overhandigen aan de plaats van bestraffing. Ik ben de erfgenaam van Osiris, ik heb zijn pruik-bedekking ontvangen in de Andere Wereld.
  9   Kijk naar mij, want ik ben in glorie verschenen voortgekomen uit jouw lichaam, ik ben zijn vader geworden en hij applaudiseerd.
Kijk naar mij, verheug je voor mij, want aanschouw, ik ben hemelwaarts gegaan, ik ben tot leven gekomen, één die zijn eigen gedaante bepaald; open een pad naar mijn ziel, sta op de juiste plaatsen, laat me in vrede zijn in het prachtige Westen, open een plaats tussen jullie voor mij.
Open jullie paden, trek de grendels er af.
  10   O Re, die dit land leidt, gij ben de gids van de zielen, gij bent de leider der goden. Ik ben de bewaker van de poort die hen binnenleid die binnengeleid dienen te worden; ik ben iemand die de portalen bewaakt en die de goden hun plekken toewijst; ik ben iemand die zich in zijn propere plaats in de Andere Wereld bevind; ik ben de opzichter die de leiding heeft over de opzichters, aan mij behoren de grenzen van de Andere Wereld; ik ben iemand die in vrede is in het Stille Land, ik heb geofferd voor mij zelf in het Westen met de zielen die zich tussen de goden bevinden.
Ik ben de bewaker van Re, ik ben de mysterieuze feniks, ik ben iemand die naar binnen gaat opdat ik kan rusten in de Andere Wereld en die vreedzaam opstijgt naar de hemel.
Ik ben Heer van de Goddelijke Firmamenten, ik reis door de neder hemel in het gevolg van Re.
  11   Mijn offers in de hemel zijn in het Veld van Re, mijn giften op aarde zijn in het Veld der Biezen.
Ik doorkruis de Andere Wereld op de manier van Re, ik beoordeel net als Thoth, ik wandel en ben blij, ik ren in mijn eigen tempo in mijn waardigheid van iemand wiens aangelegenheden geheim zijn, mijn gedaante is die van de dubbele god Horus-Seth.4
  12   Ik ben verantwoordelijk voor de offergaven aan de goden van de Andere Wereld, iemand die voedsel-offers geeft aan de geesten; ik ben iemand met een moedig hart, mijn vijanden vellend. O gij goden en geesten die zich voor Re bevinden en die achter zijn ziel volgen, leidt mij in tijdens jullie binengeleidingen, want jullie zijn hen die Re gidsen, die hen die in de hemel zijn binnenleiden en ik ben een ziel die heilig is in het Westen.1 Gebaseerd op Pa1 (18de dynastie) Vignet van La2 (18de/19de dynastie) toont N. geknield in gebed voor drie gehurkt zittende godheden: een zonne-god met de kop van een valk met een schijf die door een cobra is omcirkeld op z'n hoofd en twee goden met een mensenhoofd.
2 Reconstructie van Pa1, hier aangetast en verbrokkeld, verlaat zich voornamelijk op de lijkwade van Thoetmoses III (18de dynastie), regel 182 (zie Piankoff, De Litanie van Re, P1. 1).
3 De teksten van de Litanie suggereren wellicht emendatie om te verklaren dat "het lichaam en de Ziel van de Verenigde rust in zijn doodskist." ("the body and Soul of the United One rest in his coffin.")
4 De determinanten tonen hoofden van Horus en Seth.


Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Pa 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van een onbekende man, L 3073 Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
2 La 18de/19de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Kenna uit Thebe, Leiden T 2 (Pap. Salt 283) Leiden, Mon. III; Nav.

Onder afbeelding van BM 9900-21

Boek der Doden van Nebseny; blad 21. Bezwering 151; bezwering 168; bezwering 151; bezwering 180.

Boek der Doden - Bezwering 180

Onder afbeeldingen van BM 9900-20

Boek der Doden van Nebseny; blad 20. Bezwering 180; bezwering 100.

Boek der Doden - Bezwering 180
Boek der Doden - Bezwering 180

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.
Pyr Sethe, Kurt. Die altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrucken und Photographien des Berliner Museums neu hrsg. und erhiutert .... Leipzig, 1908-22. 4 v. [Section numbers (not spell numbers) follow the abbreviation.]

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 179 Naar Bezwering 181

 

 
Rechts