WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 148


Bezwering 1481
P 1   Bezwering voor het maken van voorzieningen voor een ziel in het rijk der doden.

 

2   Om te zeggen door N.:
S 1   Heil aan u, Gij die schijnt in uw schijf, een levende ziel die omhoog gaat uit de horizon! Ik ken u en ik weet uw naam; ik weet de namen van de zeven koeien en hun stier, die brood en bier geven, die bevordelijk zijn voor zielen en die dagelijks porties leveren; moge u brood en bier geven en proviand voor mij maken, zodat ik u kan dienen en moge ik tot leven komen onder uw achter-delen.
  2  

De namen van het vee zijn:

Verblijf van Kas, Meesteres van allen. (Mansion of Kas, Mistress of All.)
De Stille die woont in haar plaats. (Silent One who dwells in her place.)
Zij van Akhmim die de god veredeld. (She of Chemmis whom the god ennobled.)
Door Velen Geliefd, roodharig. (The Much Beloved, red of hair.)
Zij die beschermt in het leven, de veelkleurige. (She who protects in life, the particoloured.)
Zij wiens naam macht heeft in haar raffinement. (She whose name has power in her craft.)
Storm in de hemel die de god hemelwaarts voert. (Storm in the sky which wafts the god aloft.)
De Stier, echtgenoot van de koeien. (The Bull, husband of the cows. )

Mogen jullie brood en bier leveren, offers en proviand waarmee mijn ziel zal worden voorzien, want ik ben een waardige ziel die zich in het rijk der doden bevindt.

  3  

De namen van de vier stuurriemen (stearing-oars) van de hemel:

O Goede Macht (O Good Power), de goede stuurriem van de noordelijke hemel;
O Zwerver die de Twee Landen leidt
(O Wanderer who guides the Two Lands), goede stuurriem van de westerlijke hemel;
O Schijnende die woont in het Verblijf van de Beeltenissen
(O Shining One who dwells in the Mansion of Images), goede stuurriem van de oosterlijke hemel;
O Uitblinker die woont in het Verblijf van de Roden
(O Pre-eminent who dwells in the Mansion of the Red Ones), goede stuurriem van de zuidelijke hemel;

Mogen jullie brood en bier leveren, offers en proviand die voordelig zullen zijn voor mijn ziel, moge u mij leven schenken, voorspoed, gezondheid, vreugde en lange duur op aarde; moge u mij de hemel en de aarde toekennen en wat nuttig is in Heliopolis en de Andere Wereld, want ik ken hen allen; en moge u voor mij hetzelfde doen.

  4   O vaders van de goden en moeders van de goden die zich in de hemel en op aarde bevinden en die zich in het rijk der doden bevinden, behoed mij voor allerlei soorten kwaad en verwondingen, van de valstrik met de pijnlijke messen en van alle dingen slecht en schadelijk die tegen mij gezegd of gedaan kunnen worden door mensen, goden, zielen of de doden, bij dag, bij nacht, tijdens het maandelijkse festival, tijdens het half-maandelijkse festival, tijdens het jaar of wat er betrekking toe heeft.
Boek der Doden - Bezwering 148

Bezwering 148, BM 10471-09 (boven)

Rechts detail:
De Zeven Hemelse Koeien, die tezamen met de Stier van de Hemel (niet afgebeeld), die voorzien in het (levens)onderhoud van de overledene, staan achter vol gestapelde offertafels. Achter hen bevinden zich de Vier Roeren van de Hemel, die de vier cardinale punten voorstellen en vier gemummificeerde gedaanten.

Bezwering 148, BM 10479-03

De Zeven Hemelse Koeien rusten op een schrijnvormige sokkel met de staande Stier van de Hemel. Achter hen bevinden zich de Vier Roeren van de Hemel, die de vier cardinale punten voorstellen, elk beschermd door een udjat-oog en de Vier Zonen van Horus.

 

T 1   Om te zeggen door een man wanneer Re zichzelf manifesteert over deze goden afgebeeld in verf op een schrijvers bord. Er zullen offers en voorraden aan hen gegeven worden, bestaande uit brood, bier, vlees, gevogelte en wierook.
  2   Het invocatie-offer voor deze ziel zal voor hem worden gemaakt in het bijzijn van Re; dit betekent dat deze ziel voorraden zal hebben in het rijk der doden; het betekent dat een man bespaard zal blijven van elke vorm van kwaad.
  3   Doe niets namens een ander behalve voor je zelf, want dit is het Boek van Wennefer.
  4   Wat betreft hij voor wie die is gedaan, Re zal zijn stuurman en zijn beschermheer zijn en niemand van zijn vijanden zal hem kennen in het rijk der doden, in de hemel, op aarde of in welke plaats dan ook waar hij eventueel loopt
  5   Het betekent dat deze ziel zeer goed zal worden bevoorraad.
  6   Een ware aangelegenheid.1 Gebaseerd op Ce1 (18de dynastie) met a § P uit Ea2 (18de dynastie) en voor a § T 5-8 op Pc3 (18de dynastie). De ordening van namen en locaties in Ce1 a § S 3 verschilt van de hier meer in het algemeen gevonden en toegelicht in bezwering 141 § S 3.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ce 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van  Ywiw uit Thebe (TB 46), Cairo 51189.
E. Naville, The Funeral Papyrus van Iouiya (1908)
2 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nwnw uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
3 Pc 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van §nnA L3074 Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 146 Naar Bezwering 149

 

 
Rechts