WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 112


Bezwering 1121

a

P 1   Bezwering voor het kennen van de Zielen van Pe.
  2   N. zal zeggen:
S 1  

O jullie vrouwelijke Zielen van de Nacht, Moeras-bewoners, Vrouwen van Mendes, jij van de Vis-nome en van de Woonplaats van Iapu, 'Schimmen van de Adoratie', die het bier van Nubië bereiden, weten jullie waarom Pe is gegeven aan Horus? Jullie weten het niet, maar ik weet het. Het was Re die het aan hem gaf als compensatie voor de verminking in zijn Oog; ik weet het.
Zo gebeurde het dat Re tegen Horus zei: 'Laat me uw oog zien nadat dit ermee gebeurd was'.
Hij keek er naar en zei: 'Kijk naar die zwarte streep met uw hand het gezonde oog bedekkend, wat daar is'.
Horus keek naar die streep en zei: 'Ziedaar, ik zie het als een geheel witte'. En zo onstond de oryx. En Re zei: 'Kijk naar zwarte varken daarginds'.
En Horus keek naar dat zwarte varken en Horus schreeuwde het uit om de staat waarin zijn gewonde oog verkeerde, zeggend: 'Ziedaar, mijn oog is als die eerste wond welke Seth toebracht aan mijn oog' en Horus viel flauw voor hem.
Toen zei Re: 'Leg hem op zijn bed totdat hij weer beter is'.
Zo gebeurde het Seth zichzelf getransformeerd had in een zwart varken en een wond geprojecteerd had in zijn oog en Re zei: 'Het varken is walgelijk voor Horus. 'Wij wensen dat hij gezond was', zeiden de goden. Dat is hoe de afschuw van het varken tot stand kwam voor Horus's belang door de goden die in het gevolg zijn.

  2   Toen Horus nog een kind was, was zijn offerande-dier een varken, voordat zijn oog verwond werd - Imsety, Hapy, Duamutef en Qebehsenuef, wiens vader Horus is en wiens moeder Isis is - en hij zei tegen Re: 'Geef me er twee in Pe en twee in Nekhen van dit tweede gezelschap. Moge ik een toekenner van eeuwigheid zijn, een opener der eeuwigheid en een bedwinger van strijd zijn in deze mijn naam van "Horus die op zijn papyrus-kroniek is".'
  3   Ik ken de Zielen van Pe; zij zijn Horus, Imsety en Hapy.

b

S     Kijk op O goden, die in de Andere Werled zijn, want ik ben bij jullie gekomen. Jullie zullen hem zien, nu hij de grote God is geworden.1 Gebaseerd op Aa1 (18de dynastie) wiens vignettedrie gehurkt zittende goden toont: Horus, Imset en Hapi, de zielen van Pe.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nb.sny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseni (1876), Edouard Naville.

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 111 Naar Bezwering 113

 

 
Rechts