WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 65


Bezwering 651
P 1   [Bezwering voor het naar buiten gaan bij dag en het overwinnen van de vijand.]
  2   [Om te zeggen] door Osiris (N.);
      a
S 1   [O Enig Iemand, die stijgt als de Maan, O Enig Iemand die schijnt als de Maan, moogt gij uitgaan met dit, uw grote hoeveelheid.] Moogt gij hem dat leveren wat met de gezegenden is. [Open de Andere Wereld.]
  2   [Ziet, ik ben opgestegen op] deze dag, gerespecteerd mijn gezegenden (d.w.z. overleden familieleden) geef me leven. Mijn vijanden zijn bij mij gebracht, [volledig onderworpen], in de Raad.]
      b
S 1   Mijn moeders [geest is content] daarmee als ze mij ziet staan op mijn voeten, met mijn [gouden] staf in [mijn hand].
  2   [Ik sneed mijn levende lichaam uit] (van tussen) de dijen van Sothis. "Een kind, <een kind,> (in vrede,)" zeggen zij, de Goden (over mij.)
 

Onder BM 10477/15 Bezwering 65 vervolg

BM 10477
Bezwering Naville 652
P 1   Naar buiten gaan bij dag en de vijand overwinnen.
  2   N. (zal zeggen);
S 1   Re zit in zijn Verblijf van miljoenen jaren, daar verenigen voor hem de Negen Goden met verborgen gezichten die verblijven in het huis van Khepri, die uitgebreid eten en de dranken drinken die de hemel tijdens het ochtendgloren brengt.
  2   Breng me niet als buit naar Osiris, (want) ik was nooit in de federatie van Seth. O (god) die op zijn kronkels zit voor Hem wiens ziel krachtig is, laat gij mij zitten op de troon van Re en pak mijn lichaam weg van Geb, (want) ik ben de reden dat Horus triomferend voortgaat tegen Seth, moge de dromen van Seth de dromen van een krokodil zijn .
Heerser over het huis van de Neder-Egyptische koning, die de goden kleedt tijdens het 6-daagse festival, wiens verlokkingen eeuwigdurend zijn, wiens listen eeuwig zijn, ik heb (gezien) dat het Varken geketend werd, leugens <gebracht> onder {zijn} wacht. (Bevrijd) het Varken, bevrijd onwaarheid, (want) (ziet) ik ben opgestegen in de vorm (van) een levende (gezegende, die) het gewone volk op de aarde aanbidden.
  3  

O wreedaard die mij dit alles aan doet, verdwijn uit <de buurt van> Re (en laat Re mij zien). Laat mij voortgaan tegen mijn vijand en hem overwinnen in de Raad (van de grote God) in aanwezigheid van de grote Enneade.
Maar als u mij niet laat voortgaan (tegen die vijand van mij) en niet laat overwinnen in de Raad van de grote God, in de aanwezigheid van de grote Enneade, dan zult gij niet voortgaan te midden van de grote Enneade, dan zal Hapi opstijgen naar de hemel om te leven op de waarheid en voorwaar, Re zal neerdalen in het water om te leven op vis.
Indien gij mij echter laat voortgaan tegen (die) vijand van mij en me laat triomferen (over hem) in de Raad van de grote God, dan zal Hapi niet opstijgen naar de hemel om te leven op de waarheid en Re zal niet neerdalen in het water om te leven op vis, maar voorwaar zal Re opstijgen naar (de hemel) om te leven op de waarheid en voorwaar Hapi zal neerdalen in het water om te leven op vis.
Dan zal voorwaar de onderdrukking eindigen in het land dat hij achterlaat, nadat ik ben voortgekomen tegen die vijand (van mij) en hij aan mij gegeven is en hij volledig ondergeschikt is aan mij in de Raad.

 
Bezwering Naville 65 variant3
P 1   Bezwering voor het naar buiten gaan bij dag en het overwinnen van de vijand.
  2   N. zal zeggen;
S 1   Ik zit voor de grote God. Hij heeft de Enneade verenigd in zijn aanwezigheid, zij die zijn in het huis van Khepri, die eten in het bijzijn van hem die in het domein van god is. N. heeft een overvloed aan voedseloffers in de aanwezigheid van Osiris de grote God, heerser der eeuwigheid.
  2   O (god) die op zijn kronkels zit voor degene wiens Ziel Krachtig is, (moogt) gij mij (laten) zitten op de zetels in het bijzijn van de groye God, d.w.z., Re de heerser der eeuwigheid, (want) Horus is triomferend voortgegaan.
Voorganger over het huis van de Neder-Egyptische koning, wanneer de goden zijn gekleed op het 6e dag feest, (gij) wiens verzoekingen eeuwigdurend zijn, wiens verlokkingen eeuwig zijn, ik heb gezien dat het Varken in ketenen is geslagen, onwaarheid onder bewaking gezet. Bevrijd het Varken, laat onwaarheid los, (want) ziet, ik ben opgestegen in de vorm (van) een levende gezegende, iemand die het gewone volk aanbidt.
  3   O Wreedaard die mij dit aan doet, ga weg van Re en laat Re mij zien. Laat mij voortgaan tegen mijn vijand en over hem triomferen in de Raad van de goden in het bijzijn van de grote Enneade.
Maar als gij mij niet laat voortgaan tegen die vijand van mij, dan zult gij niet staan in het bijzijn van de grote Enneade en Hapi zal opstijgen naar de hemel om te leven op de waarheid, terwijl ik in het gevolg van Re zijn op de weg van de heren der eeuwigheid.
Laat me daarheen opstijgen als een gerechtvaardigd iemand in het bijzijn van de Raad van de grote God, op de dag van de ondergang (d.w.z. sterven) (en gaan) naar de Enneade die in het domein van god is.1 Gebaseerd op Ga1 (20ste dynastie) waarvan slechts het bovenste deel behouden is gebleven. Missende delen zijn gerestaureerd m.b.v. Cairo 410582 (25ste dynastie) en R3 (Pers. Ptol), behalve dat CT moet worden gebruikt voor b § S 2..
2 Gebaseerd op Ca4 (18de dynastie), welke behoorlijk corrupt is, verbeteringen komen uit andere teksten van de 18de dynastie zoals Ea5, TT826 en Ia7. Vignette van Pb8 (18de/19de dynastie) toont N. knielend in gebed voor de zonnegod Horus met de kop van een valk.
3 Van Aa9 (18de dynastie), die helaas geen vignette heeft.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ga 20ste dynastie, hiërogliefen  papyrus van Neferrenpet uit Thebe, (TT 336) Brussel E5043 L. Speleers, La papyrus de Nef er Renpet (1917)
2 Caïro 41058 25ste dynastie esdoornen binnenste doodskist van&A-b{A}T{A}t uit Thebe. ibid. pp. 323-55, P1. XXIII
3 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson)

"OIP" LXXXII, Pls. XIII-L

4 Ca 18de dynastie  hiërogliefen en hiëratisch papyrus van Ms-m-nT r uit Thebe in het Louvre maar behorend tot het Caïro Museum. Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
5 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nwnw uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
6 TT 82 Beschilderd gips in een 18de dynastische tombe en grafkamer van Imn-m-HAt in Thebe. LD III 38 and Text II 266-69;
Nav. (Ta)
7 Ia 18de dynastie, hiërogliefen  papyrus  van Imn-ipt uit Thebe(?), Vaticaan LXIII. Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
8 Pb 18de/19de dynastie hiërogliefen  papyrus  van &wri , L3092 Bv. Nav.
9 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nb.sny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseni (1876), Edouard Naville.

 

Onder afbeeldingen van papyrus Brussel E5043

Brussel E5043

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 64 Naar Bezwering 66

 

 
Rechts