WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 182


Bezwering 1821
P     Boek voor de permanentie van Osiris, lucht gevend aan de Inerte in het bijzijn van Thoth en het afweren van de vijand van Osiris, die daarginds komt in zijn veelsoortige gedaanten; de beveiliging, bescherming en verdediging in het rijk der doden wat Thoth zelf heeft uitgevoerd met de bedoeling dat het zonlicht op hem elke dag moge rusten.
a
S 1   Ik ben Thoth de ervaren schrijver wiens handen puur zijn, een eigenaar van puurheid, die het kwade verdrijft, die schrijft wat waar is, de valsheid verafschuwd, wiens pen de Heer van Allen verdedigd; meester van de wetten die geschriften interpreteert, wiens woorden de Twee Landen stichten.
  2   Ik ben de Heer van de Gerechtigheid, iemand die oprecht correct is jegens de goden die een kwestie dusdanig beoordeelt dat het voort kan blijven bestaan; die hem van alle blaam zuiverd wiens stem is verstild; die de duisternis verjaagd en de storm laat optrekken.
Ik heb de zoete adem van de noorderwind gegeven aan Osiris Wennefer zoals toen hij voorkwam uit de schoot van haar die hem baarde; Ik zorg dat Re gaat rusten als Osiris, Osiris die gaat rusten bij het ten ruste gaan van Re; Ik zorg er voor dat hij de geheime grot in gaat om zodoende het hart van de Inerte te ontvangen, de Heilige Ziel aan het hoofd van het Westen.
Toejuiching voor de Inerte, Wennefer de zoon van Noet!
  3   Ik ben Thoth, de begunstigde van Re; Heer van kracht, die hem die hem gemaakt heeft loutert; geweldig qua magie in de Bark van Miljoenen Jaren;
  4   meester van de wetten die de Twee Landen content maakt; wiens machten haar bescheremn die hem baarde; die een einde maakt aan lawaai en oproer; die dat doet wat Re in zijn heiligdom goed vindt.
  5   Ik ben Thoth die er voor zorgt dat Osiris zegeviert over zijn vijanden.
  6   Ik ben Thoth die de volgende dag voorspeld en de toekomst voorziet, wiens handelen niet tot stand kan worden gebracht; die de hemel, de aarde en de Andere Wereld leidt; die het zonne-volk voedt.
Ik geef lucht aan hem die zich in de heilige plaats bevindt m.b.v. de macht die op mijn mond is en Osiris zegeviert over zijn vijanden.
Boek der Doden - Bezwering 182

Bezwering 182 BM 10010-3

Boven geheel, onder detail weergave.
De mummie van Muthetepti ligt in een heiligdom op leeuwvormig bed, waaronder zich bakken bevinden.
Bij haar hoofd staat Nephthys, Imsety en Qebehsenuef, bij haar voeten staan Isis, Hapy en Duamutef.
Boven en onder zitten of staan beschermende godheden, zwaaiend met slangen en hagedissen - symbolen voor regeneratie - en messen.

b
S     Ik ben naar u gekomen, O Heer van het Heilige Land, Osiris de Stier van het Westen en ik heb u voor eeuwig florerende gemaakt, ik verleen eeuwigheid als een bescherming voor uw ledematen.
Ik ben naar u gekomen, het amulet dragend dat zich in mijn hand bevindt, mijn bescherming tegen de dagelijkse cyclus. Bescherming en leven gaan om hem, namelijk deze god die zijn ka beschermt, Koning van de Andere Wereld, Heerser van het Westen, die de hemel gerechtvaardig in bezit neemt, wiens Atef-kroon stevig zit, die verschijnt in de Witte Kroon, de staf en de vlegel gepakt hebbend; wiens macht groot is en wiens Wereret-kroon machtig is.
Hij heeft alle goden verenigd, want liefde heeft hun lichamen doordrongen voor Wennefer, die voor eeuwig en altijd zal bestaan.
c
S 1   Heil aan u, Belangrijkste der Westerlingen, die de mensheid heeft verandert, die komt als iemand die gedurende zijn tijd is verjongd, beter dan hij voorheen was!
Uw zoon Horus is uw beschermer, in de functie van Atoem; uw gezicht is machtig, O Wennefer.
  2   Verhef u zelf O Stier van het Westen, wees stevig net zoals u stevig was in de schoot van uw moeder Noet. Zijn omarmt u, zelfs u die voorkwam van haar; moge uw hart stevig op z'n plaats zitten, moge uw hart zijn als het voorheen was, moge uw neus het uithouden met leven en domeinen, u in leven zijnde, vernieuwd en jong als Re elke dag.
  3   Geweldig, groots qus triomf is Osiris - moge hij in leven blijven.
e
S 1   Ik ben Thoth; ik heb Horus tot vrede gebracht, ik heb de Rivalen gekalmeerd in hun tijd van razernij; ik ben gekomen en heb het bloed weggewassen, ik heb het tumult bedaart en al het kwade geëlimineerd.
  2   Ik ben Thoth; ik heb het nacht-ritueel uitgevoerd in Letopolis.
  3   Ik ben Thoth; ik ben vandaag gekomen uit Pe en Dep, ik heb de offergaven beheert, ik heb brood-offers uitgedeeld als giften aan de geesten, ik heb de elleboog van Osiris bewaakt die ik gebalsemd heb en ik heb zijn odeur zoeter gemaakt tot een aangename reuk.
  4   Ik ben Thoth; ik ben vandaag gekomen uit Kheraha, ik heb het koord geknoopt en de veerboot gereed gemaakt, ik heb het Oosten en Westen gehaald, ik ben omhoog gegaan op mijn standaard, hoger dan welke god dan ook, in deze is mijn naam van Hem wiens gezicht zich in de hemel bevindt; ik heb die dingen geopend welke goed zijn, in deze is mijn naam van Wepwawet; ik heb lof gegeven en hommage gemaakt aan Osiris Wennefer, die voor eeuwig en altijd zal bestaan.1

Gebaseerd op Af1 (20ste/21ste dynastie), met toevoegingen uit Brussels E 30562 (19de dynastie) en uit Ec3 (21ste dynastie) tevens zijn er invoegingen uit Ia4 (18de dynastie) en uit Stockholm 375. Ook zijn er korte aanvullingen uit TT 2966 (PI. CXXII 0) en Cairo 580267.Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Af 20ste/21ste dynastie, hiërogliefen  papyrus van Muthetepti uit Thebe(?), BM 10010 (Pap. Murray) Nav.; Budge, Text
2 Brussels E 3056 19de dynastie  naamlose kalkstenen plaat uit Memphis. L. Speleers, Recuei des inscriptions egyptiennes des Musees royaux du cinquantenaire d Bruxelles (1923) p. 61
3 Ec 21ste dynastie hiëratisch  papyrus  van Nestanebtasheru uit Thebe (TT 320), BM 10554
E.A. Wallis Budge, Het Greenfield Papyrus in het British Museum (1912)
4 Ia 18de dynastie, hiërogliefen  papyrus  van Imn-ipt uit Thebe(?), Vaticaan LXIII. Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
5 Stockholm 37 Fragment op kalkstenen muur uit een tombe van een onbekende man. M. Mogensen, Steles egyptiennes du Muse national de Stockholm (1919) pp. 27-28
6 TT 296 19de/20ste dynastie, tombe van Nefersekheru schrijver van de goddelijke offergaven van alle goden, Ramses' periode, in Thebe Piehl, Inscrs. hitfrogl. I 95-101,
Pls. CXVIII k-CXXIV L
7 Caïro 58026 21ste dynastie hiëratisch  papyrus  van Ast herkomst onbekend W. Golenischeff, Papyrus hie~ratiques (Cairo "Cat." LXXXIII
[19271) pp. 103-13

Onder afbeelding van BM 10554-57

Boek der Doden van Nestanebtasheru; blad 57; zwarte lijn vignet boven;
Hiëratische tekst in rood en zwart onder. Bezwering 182 + vignet van bezwering 153A.

Boek der Doden - Bezwering 182

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.
Pyr Sethe, Kurt. Die altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrucken und Photographien des Berliner Museums neu hrsg. und erhiutert .... Leipzig, 1908-22. 4 v. [Section numbers (not spell numbers) follow the abbreviation.]

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 181 Naar Bezwering 183

 

 
Rechts