WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 82


Bezwering 821
P 1   Bezwering om Ptah te worden, brood etend, bier drinkend, reinigen van de achterdelen en om te leven in Heliopolis.
  2   Om te zeggen door N.:

a

S     Ik heb gevlogen als een valk, ik heb gekakeld als een gans, ik ben neergestreken op gindse weg van de (Graf)heuvel van het Grootse Festival.

b

S     Wat ik dubbel verafschuw, zal ik niet eten; wat ik verafschuw zijn uitwerpselen en ik ga dat niet eten; wat ik verafschuw is ontlasting en dat zal niet in mijn lichaam komen.

c

S     "Waar zul je op leven?' zeggen de goden en geesten tegen mij.
'Ik zal kracht hebben en ik zal het eten onder de takken van de boom van Hathor mijn meesteres, die offerandes maakt van brood, bier en graankorrels in Heliopolis, ik zal een leeuwenkleed van de hand van Tayt aantrekken, ik zal verblijven op de plek waar ik wens te zijn.'

d

S     Mijn hoofd is die van Re die is verenigt met Atoem, de vier zonnen van de lengte van het land; ik ben voortgegaan, want mijn tong is die van ptah, mijn keel is die van Hathor, want ik heb met mijn mond de toespraak van Atoem opgezegd voor mijn vader toen hij de grootsheid vernietigde van de vrouw van Geb, wiens hoofd werd gebroken op zijn bevel.
Wees bevreesd om die reden en rapporteer het, een dringend verzoek naar mijn kracht. Aan mij zal worden toegewezen de nalatenschap van de Heer van de Aarde, namelijk Geb en ik zal als gevolg daarvan verzorgd worden; Geb zal mij opfrissen, want hij heeft zijn glorieuze verschijningen aan mij gegeven.
Zij die in Heliopolis zijn buigen hun hoofd voor mij, want ik ben hun heer, ik ben hun stier. Ik ben machtiger dan de Heer vande Terreur; ik copuleer en ik heb macht over ontelbaren.

e

S     Ik heb meer succes dan hij, de grote god; ik prevaleer over hem wiens namen talrijk zijn, die kan worden verdreven op zijn verzoek, nochtanhs de gehele mensheid observerend met zijn levendige ogen. Ik ben naar u gekomen, opdat ik u kan aanbidden Osiris, grote god, heer van het westen.

Bezwering 82: BM 10470-27.

Rechts detail:

Ptah, schepper-god van Memphis, staat een scepter vasthoudend in een tombe met een open deur voor een klruik op een statief, bedekt met een lotus.

Onder BM 10477-9 (Bezwering 82)

Onder BM 10477-10 (Bezwering 82 vervolg)
1 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie). e is toegevoegd vanuit Ae2 (18dedynastie) de enige plek waar deze is aangetroffen. Vignette van Pa3 (18de dynastie) toont Ptah in zijn normale mummiegedaante, een scepter vasthoudend en kijkend richting een dichte kruik die rust op een statief.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nu uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 Ae 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nebamun uit Thebe BM 9964 Bv. Edouard Naville
3 Pa 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van een onbekende man, L 3073 Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 81 Naar Bezwering 83

 

 
Rechts