WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 62 en 63


Bezwering 621
      a
P 1   Bezwering om water te drinken in god's domein door N.
  2   Hij zegt:
S 1   Geopend is de watervloed voor Osiris; gescheiden zijn de hemelse wateren (voor) Thoth en <voor. de inundatie, heer van de horizon, in deze (zijn) naam (van) <Akkerbouwer van de Aarde>.
  2   Moogt (gij) water voor mij beschikbaar laten, zoals de ledematen van Seth.
      b
S     Ik ben de hemel-doorkruiser; ik ben de leeuw, Ra; ik ben een wilde stier, (ik heb) een voorbeen gegeten, ik heb een onderbeen geconsumeerd. Ik heb de poelen omcirkeld van het 'Field of Rushes" (Veld van Biezen). Eeuwigheid zonder limiet is mij gegeven, want ik ben de erfgenaam der eeuwigheid, aan wie de eeuwigheid is gegeven.
 
Bezwering 632
      a
P 1   Bezwering om water te drinken en om niet door vuur uit te drogen.
  2   N. zal zeggen:
S 1   O stier van het westen, breng mij tot u. Ik ben deze peddel van Ra, waarmee hij De Ouderen roeit. Ik zal niet uitdrogen; ik zal niet verbranden.
  2   Ik ben Baba, de oudste zoon van Osiris, die elke god met zichzelf verenigde3, binnen in zijn oog in Heliopolis.
  3   Ik ben de Erfgenaam van (Osiris), die de Oudste, de vermoeide onthulde. Mijn naam floreert voor mij; ik heb voorkomen (dat een ander) van mijn zal leven deze dag.

BM 10471 Bezwering 63A

Rechts detail:

Nakht staat in een poel water te nippen uit zijn handen, terwijl een boomgodin voedsel aanbiedt en water over hem spuit.

      b
P 1   Bezwering om niet te ontbranden in water.
  2   N. zal zeggen:
S 1   Ik ben deze goed toegeruste peddel, waarme Ra de Ouderen roeit. Ik sleep mee de uitstroming van Osiris naar <het eiland van> de vurige en heldere wezens, zij die niet meer zijn, die hij roeit, (dan) gaat zonder boot, zij die niet meer zijn, die hij heeft [uitgedroogd].
  2   Ik ben op het Zonlicht geklommen. O Chnoem die de leiding heeft over de zwepen, pak aan en onthoofd de vangst, onderwijl reizend achter mij (op) [deze] weg waardoor (ik ben) opgestegen.1 Gebaseerd op Aa1 (18de dynastie) wiens vignette N. toont water scheppend met zijn handen uit een T-vormige poel.
2 Gebaseerd op Pc2 voor a en op Cc3 voor b (beiden 18de dynastie). De eerste keer dat ze gezamenlijk voorkomen als Bezwering is waarschijnlijk op Caïro 410684 (25ste dynastie).
Voor de twee delen afzonderlijk toont de vignette van Pc2, N. water scheppend met zijn handen uit een poel en die van Cc3 toont N. staand naast tweer "vuur" symbolen.
3 Zeer regulier in de 18de dynastie, maar voorvaderlijke CT-teksten zijn het in plaats daarvan eens over: "wie verenigt elke god aan zichzelf".

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nb.sny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseni (1876), Edouard Naville.
2 Pc 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van §nnA L3074 Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
3 Cc 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Imn-Htp gekocht in Thebe, Caïro (Pap. Boulak 21) A. Mariette, Les papyrus egyptiens du Muse de Boulaq ... III (1876) Pls. 6-8, 4-5, 1-3, 9-11 ;* Nav.
4 Caïro 41068 25ste dynastie houten binnenste doodskistdeksel van #Am-@r uit Thebe. ibid. pp. 297--323, Pls. XX I-XXI I

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 58 t/m 61 Naar Bezwering 64

 

 
Rechts