WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 93, 94 en 95


Bezwering 931

Bezwering 93: BM 10470-17.

Rechts detail:

Ani staat, met een schrijvers palet in de ene hand en met de andere arm opgeheven om de veerboot, waarin de veerman gehurkt zit, op reis te sturen. Zijn hoofd is omgekeerd en op zijn knie is een (dors)vlegel.

P 1   Bezwering om te beletten dat N. wordt overgevaren naar het Oosten in het rijk der doden.
  2   Om te zeggen door N.:
S 1   O gij fallus van Re, welke is verwond door oproer, wiens inertie tot stand kwam door Babai, ik ben daardoor sterker dan de sterken, ik ben machtiger dan de machtigen.
  2   Als ik wordt overgevaren en gebracht naar het Oosten met geboeide horens of als me enige verwondingen worden toegebracht door rebellen, dan zal ik de fallus van Re opslokken alsmede het hoofd van Osiris, I zal worden geleid naar de tombe van de onthoofding van de goden in welke zij verantwoording afleggen; ik zal de horens van Khepri ketenen, ik zal de steen in het Oog van Atoem de Vernietiger worden als ik wordt gegrepen en naar het Oosten wordt gevaren, indien op het festival van de rebellen gefeest wordt over mij of als er iets verschrikkelijks boosaardige gedaan wordt tegen mij.
Bezwering 942

Bezwering 94: BM 10257-10.

Rechts detail:

Horemheb ontvangt een schrijverspalet en een waterkan van Thoth, die een ankh vasthoudt.

P 1   Bezwering voor het verzoeken om een waterkan rn een palet.
  2   Om te zeggen door N.:
S     O gij grote die jouw vader ziet, bewaarder van het boek van Thoth, ziet, ik ben vergeestelijkt gekomen, voorzien van een ziel, machtig en uitgerust met de geschriften van Thoth.
Breng me de boodschapper van de god der aarde die bij Seth is, breng me een waterkan en een palet van de schrijvers uitrusting van Thoth tesamen met de mysterieën die er in zitten.
Ziet, ik ben een schrijver; breng me de ontbinding van Osiris opdat ik er mee kan schrijven en dat ik mag doen wat de grote en goede god elke dag zegt, zijnde het goede wat je voor mij hebt verordend, O Horakhty. Ik zal doen wat rechtvaardig is ik zal het Re dagelijks laten weten.

Bezwering 94: BM 9964-20.

Rechts detail:

Nebamun zit op een stoel met leeuwenpoten, ruikend aan een lotus, voor een lage tafel met daarop een schrijverspalet en een waterkan.

Bezwering 953
P 1   Bezwering om bij Thoth te zijn.
  2   N. zal zeggen:
S     Ik ben hij die bescherming gaf tijdens de oproer, die de Grote Godin beschermde in de oorlog. Ik stak met mijn mes, ik kalmeerde Ash, ik handelde namens de Grote Godin in de oorlog. Ik maakte het scherpe mes sterk, dat zich in de hand van Thoth bevond tijdens de oproer.

Bezwering 95: BM 10471-16.

Rechts detail:
Nakht knielt in adoratie voor Thoth, die gehurkt zit met een ankh op zijn knie.

Bezwering 95: BM 10009-3.

Rechts detail:
Een gans, voorstellend de bezwering 'te zijn in de aanwezigheid van Thoth', die alleen betiteld wordt in het Boek der Doden van Userhat. 'bezwering om een gans te worden'.Afbeelding van Pc

Bron: Totenbuchprojekt Bonn, TM 134307, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134307>

18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van §nnA L3074


1 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie). Vignette van Eb2 (18de/19de dynastie) geplaatst boven de bezwering 43 daarna, toont N. staande met een opgeheven arm, klaarblijkelijk de veerman duidelijk makend om te gaan zonder hem.
2 Gebaseerd op Ae3 (18de dynastie),wiens vignet N. toont zittend aan een tafel met daarop een schrijverspalet en een waterkan.
3 Gebaseerd op Pc4 (18de dynastie), gaten zijn opgevuld m.b.v. Ca5 (18de dynastie). Vignet van Pc4 (zie afb. hierboven) toont N. staand in gebed voor Thoth.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nu uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 Eb 18de/19de dynastie  hiërogliefen
papyrus  van Ani uit Thebe, BM 10470
Bv. E. A. Wallis Budge, De Papyrus van Ani (1913)
3 Ae 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nebamun uit Thebe BM 9964 Bv. Edouard Naville
4 Pc 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van §nnA L3074 Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
5 Ca 18de dynastie  hiërogliefen en hiëratisch papyrus van Ms-m-nT r uit Thebe in het Louvre maar behorend tot het Caïro Museum. Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 92 Naar Bezwering 96

 

 
Rechts