WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 8 t/m 10


Bezwering 8 en 9
Boven: Bezweringen 8, 9 en 10 in het midden (Bezwering 8) Ani wordt getoond wandelend met staf en hoofddoek naar de valk en veer op een standaard die het Westen symboliseerd. De zandheuvel van waaruit het uitsteekt wordt geflankeerd door een bier kan en een brood.
Rechts daarnaast (Bezwering 9) Ani aanbidt de goddelijke ziel, voorgesteld als een ram die de Atef-kroon draagt en staat op een sokkel in de vorm van een schrijn voor een lampetkan op een standaard die wordt getooid door een lotus.
Geheel rechts (Bezwering 10) Ani spietst een slang symbool voor elke vijandige macht van de doden.
 
8 detail Bezwering 81
      a
P 1   Bezwering voor het binnendringen in het westen (en het naar buitengaan) bij dag.
  2   Te zeggen door N.:
S     Open voor mij Hermopolis en sluit achter mij (wie ben) Thoth de wijze. Oog van Horus neem mij mee (met u)2, gezegend Oog van Horus, ornament op de staf van Ra, de Vader der goden.
      b
S 1   Dit is Osiris de westerling. Osiris kent zijn bezwering, dat (hij) niet mag worden ginds. Ik zal niet zijn ginds, (want) ik ben Suty die te midden van de goden is. Ik ben niet vergaan.
  2   "Horus vervangt u, hij rekent u tot de Goden in Heliopolis". Ik weet wat er gedaan is in Rosetau en in het Heilige Land.
 
9 detail Bezwering 93
P 1   Bezwering voor het binnendringen in de onderwereld.
  2   Te zeggen door N.:
S 1   O Ram, groot van waardigheid, ziedaar ik ben gekomen om u te zien. Ik dring binnen in de onderwereld, opdat ik mijn Vader Osiris moge zien en de duisternis moge verdrijven. Ik ben zijn geliefde. Ik ben gekomen om mijn Vader Osiris te zien en het hart van Suty uit te hakken, die mijn Vader Osiris onrecht <aan doet>.
  2   Open alle wegen in de hemel en de aarde voor mij, (want) ik ben een zoon geliefd door zijn Vader. Ziedaar, ik ben omhuld en gezegend en van het nodige voorzien. O alle goden en alle gezegenden, maakt plaats voor mij. (Ik ben Thoth als hij opstijgt, met niemand die hem tegenwerkt of belemmerd. Hij komt geprezen binnen en komt geliefd voort).
 
10 detail Bezwering 104
P 1   Bezwering om N. te laten voortgaan tegen zijn vijanden in het westen.
  2   Te zeggen door Osiris N.:
S     Ik heb de hemel in rep en roer gebracht. <ik ben> binnen gedrongen in <de horizon>. Ik heb de aarde doorreist, op de hielen van mijn vijand. Ik heb de gezegenden en de eerstgeborenen gegrepen, want ik ben iemand die is uitgerust met miljoenen magische bezweringen.
Ik eet (met) mijn mond, ik scheid af met mijn (anus), want voorwaar ik ben de god, heer van de onderwereld. Deze (krachten) werden aan mij gegeven voor het breken5
.


Afbeelding van Pc

Bron: Totenbuchprojekt Bonn, TM 134307, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134307>

18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van §nnA L3074


1 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie), Vignet van Eb2 (18de / 19de dynastie) toont N. staand met een staf in de hand voor de berg van het westen.
2 Uit de sarcofaagteksten.
3 Hetzelfde als Bezwering 73. Vertaling op basis van Ea1 (18de dynastie), met invoegingen vanuit Pc3 (18de dynastie) aan het eind van § S 2. De woorden na "(op)stijgen", verschijnen in een andere context in Bezwering 1 § S 5.
De vignet van Pc3 (zie afb. hierboven) toont een ram staand bij een offertafel. In Eb2 (18de / 19de dynastie) staat N. te bidden en offers te presenteren voor een gekroonde ram op een voetstuk.
4 Hetzelfde als Bezwering 48. Vertaling op basis van Ce4 (18de dynastie). § P 2 is van Ch5 (21ste dynastie). En de wijzigingen in § S komen uit Aa6 (18de dynastie).
De vignet van Ce4 toont N. een knielende vijand, met zijn handen op zijn rug gebonden, in zijn nek spietsend. Eb2 (18de / 19de dynastie) toont daarentegen wat behoort bij Bezwering 7, N. een slang spietsend.
5 Bv. van het oer-ei (of oorspronkelijke ei).

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nwnw uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 Eb 18de/19de dynastie  hiërogliefen papyrus  van Ani uit Thebe, BM 10470
Bv. E. A. Wallis Budge, De Papyrus van Ani (1913)
3 Pc 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van §nnA L3074 Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
4 Ce 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van  Ywiw uit Thebe (TB 46), Cairo 51189.
E. Naville, The Funeral Papyrus
van Iouiya (1908)
5 Ch 21ste dynastie hiëratisch  papyrus  van N(y)-s(y)-#nsw uit Thebe (TT 320) ibib. I
6 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nb.sny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseni (1876), Edouard Naville.

 

Onder afbeeldingen van Caïro 51189

Bron: Totenbuchprojekt Bonn, TM 134267, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134267>

1
2
7


Gebruikte afkortingen
BM British Museum

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 7 Naar Bezwering 11

 

 
Rechts