WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 105, 106 en 107


Bezwering 1051
P 1   Bezwering voor het gunstig stemmen van N's ka voor hem in het rijk der doden.
  2   Om te zeggen door N.:
S 1   Heil aan u, mijn ka van mijn levenstijd; ziet, ik ben naar u gekomen, ik ben verschenen in glorie, ik ben sterk, van ziel voorzien en machtig en ik heb natron en wierook naar u gebracht, waarmee ik u moge reinigen, waarmee ik uw speeksel mag reinigen, zelfs die boosaardige uitdrukking welke ik heb uitgesproken, deze boosaardige onzuiverheid welke ik heb gedaan en niets is mij ten laste gelegd, want aan mij behoort dat papyrus-amulet dat om de hals van Re zit, die was gegeven aan hen die in de horizon zijn; als zij wit zijn, dan zal ik wit zijn en mijn ka zal als hun zijn, de voorraden van mijn ka zal net als die van hun zijn, alles gewogen op de balans.
  2   Moge de waarheid naar boven komen naar de neus van Re, mijn hoofd erdoor ondersteund wordend, want ik ben een oog dat ziet en een oor dat hoort, ik ben geen stier voor de slachterij en niemand zal een invocatie-offer van mij krijgen.
  3   Moogt gij mij aan u voorbij laten gaan, want ik ben puur. Steun Osiris tegen zijn vijanden.
Boek der Doden - bezwering 105

 

Bezwering 105, BM 10554-17

Rechts detail:
Nesitanebtasheru, een hart-amulet dragend en een kherep-scepter vasthoudend, zit op een stoel met leeuwenpoten voor een standaard met daarop opgeheven armen, het ka symboliserend, die een stapel voedseloffers, bedekt met een lotusbkloem omarmen.

Bezwering 1062
P 1   Bezwering voor het geven van offers aan N. in Memphis en in het rijk der doden.
  2   Om te zeggen door N.:
S 1   O Grootheid, Heer der voorraden; O Grootheid die presideert over huizen; O Gij die boven is, die brood geeft aan Ptah, de Grootheid die op de Grote Troon is; moogt gij mij brood geven, moogt gij mij bier geven, moge ik eten van de runderschenkel tesamen met het geroosterde brood.
  2   O Veerman van het Veld der Biezen, breng me die broden uit uw polaire wateren net zoals uw vader de Grootheid die reist in de Bark van de God.

BM 10477-8 (o.a. bezwering 106)

Bezwering 1073
P 1   [Bezwering voor het naa binnen en naar buiten gaan van] de westelijke [poort] tussen de (volgelingen van) Re en het kennen van de westelijke zielen.
  2   [Om te zeggen door Osiris N.:]
S     [Ik ken] <deze> middelste poort van de hemel [waaruit] Re <opstijgt>, [de poort van de oostelijke horizon van de hemel, waarvan ten zuiden de poel van de xArw-gans ligt en ten noorden ervan liggen [de wateren van de rA-gans, zelfs de plaats] waarvan [Re zeilt] met wind en door peddelen. Ik bedien [het zeilval in het schip van god.]


Afbeelding van Pc

Bron: Totenbuchprojekt Bonn, TM 134307, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134307>

18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van §nnA L3074


1 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie).met § S3 toegevoegd vanuit Pd2 (20ste/21ste dynastie). Vignet van Pc3 (18de dynastie) toont N. zijn ziel aanbiddend, voorgesteld door twee armen op een standaard. (Zie afb. hierboven)
2 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie). Vignet can Ac4 (18de? dynastie) toont voedsel op en kannen met drank onder een offertafel.
3 Gebaseerd op Ga5 (20ste dynastie), de vroegste aangetroffen notitie van deze verkorte vorm van bezwering 109.Verloren gegane stukken en andere onvolkomenheden zijn gecorrigeerd m.b.v. Cg6 (21ste dynastie). Vignet van Cg6 toont zielen met de kop van een reiger.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nwnw uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 Pd 20ste/21ste dynastie, hiërogliefen  papyrus %wty-ms uit Thebe, Parijs nationale bibliotheek. Bv. Edouard Naville
3 Pc 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van §nnA L3074 Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
4 Ac 18de? dynastie naamloos hiërogliefen  papyrus BM 9905 S. Birch in ZAS VIII (1870) 21; Nav.
5 Ga 20ste dynastie, hiërogliefen  papyrus van Neferrenpet uit Thebe, (TT 336) Brussel E5043 L. Speleers, La papyrus de Nef er Renpet (1917)
6 Cg

21ste dynastie hiëratisch  papyrus  van GAt~zSn uit Thebe, Caïro

ibib. II (1914)

 

Onder afbeeldingen van papyrus Brussel E5043

Brussel E5043

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 104 Naar Bezwering 108

 

 
Rechts