WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 24 t/m 26


Bezwering 241
BM 10470
P 1   Bezwering voor het brengen van N.'s magie naar hem in Gods Domein.
  2   Hij zegt;
S 1   Ik ben Atoem-Khepri, die tot leven kwam uit zichzelf in de schoot van zijn moeder Nut, die jakhalzen gaf aan hen die in de Diepte zijn en jachthonden aan hen die in de Raad zijn.
Kijk, deze magie van mij is verzameld voor mij van elke plaats waar het was, van (elke) man met wie het was, sneller dan een windhond, vlugger dan een schaduw.
  2   O gij die de veerpont (naar) Ra brengt, moge uw sleepkabel stevig vastgehouden worden terwijl uw veerpont drijft naar het Eiland der Vlammen in Gods Domein.
Kijk, deze magie van mij is verzameld voor (mij) van elke plaats waar het was, van [elke man met wie het was, sneller] dan een windhond, vlugger dan een schaduw. Variant: sneller dan Shu.
  3   Wanneer de Blauwe reiger is ........, zwijgen de goden, (maar wanneer) de Blauwe reigers roep is gegeven, (het nieuws) is voor de goden. Kijk, deze magie van mij is aan mij gegeven van elke plaats waar het was, van (elke) man met wie het was, sneller dan (een windhond, vlugger dan) een schaduw. Variant: sneller dan Shu.
 
Bezwering 252
P 1   Bezwering om er voor te zorgen dat N. zijn naam onthoudt in Gods Domein.
  2   Om te zeggen door N.;
S 1   Ik heb mijn naam geplaatst in het Boven-Egyptisch heiligdom, ik (heb) er voor gezorgd dat mijn naam herinnerd wordt in het Beneden-Egyptisch heiligdom, op deze avond van het tellen van de jaren en van het nummeren van de maanden.
  2   Ik ben Deze Bewoner, die zit aan de oostkant van de hemel. (Wat betreft) elke god die niet met mij mee zal gaan, ik zal zijn naam naderhand zeggen.
26
BM 10086 Bezweringen 25 en 26.

Aan de rechterkant (Bezwering 25) overhandigt Ta-Amen-iw een papyrosrol aan een staande god en garandeerd dat haar naam zal worden herinnerd.
Aan de linkerkant (Bezwering 26) knielt zij haar hart vasthoudend voor haar ziel met mensenhoofd, die een Djed om zijn nek draagt en staat op een sokkel.
25
Bezwering 263
BM 10470
a
P 1   Bezwering voor het geven van N.'s hart aan hem in Gods Domein.
  2   Hij zegt;
S     Ik heb mijn hart in het huis der harten; ik heb mijn borst in het huis der borsten.
Die van mij is mijn hart, het is tevreden met mij, want ik heb geen koeken behorend aan Osiris gegeten, aan de oostzijde van het Heldere-water.
Een binnenschip is onderweg stroomafwaarts, een andere stroomopwaarts, (maar) ik zal niet aan boord gaan van de boot waarin u bent. Van mij is mijn mond om mee te spreken, mijn voeten om mee te lopen en mijn handen om mijn vijanden te overwinnen.
b
S 1   Geopend voor mij zijn [de dubbele deuren in de aarde]. Geb de erfelijke prins (van de Goden) heeft zijn kaken geopend om mij te (ontvangen).
  2   Hij opent mijn gesloten ogen, hij zet mijn scheve voeten recht.
  3   Anubis heeft mijn knieën gesterkt die me wel degelijk ondersteunen. De godin (Sekhmet) [zet me overeind]. Ik besta in de hemel, (maar) wat ik heb bevolen is uitgevoerd in Memphis.
  4   Ik neem waar met mijn hart, ik controleer [mijn borst], ik controleer mijn handen, ik controleer mijn voeten.
  5   Ik doe wat mijn geest wil. [Mijn ziel en] mijn schaduw zullen niet [worden] weggehouden van de poorten van het westen voor eeuwig en altijd.


1 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie). Vignet van R2 (Pers.-Ptol.) toont een priester die zijn armen uitstrekt richting een staande N., achter wie een begeleider scepters of werktuigen vasthoudt.
2 Gebaseerd op Ca3 (18de dynastie). Vignet van Ax4 (18de dynastie), waaruit § P2 is ingevoegd, toont een priester gekleed in een luipaardvel die N. een beeldje van een god in de vorm van een mummieaanbiedt.

3

Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie). Vignet van Aa5 (18de dynastie) toont N. een wierookvat aanreikend richting de jakhals-hoofdige "Anubis de balsemer", die in het bezit is van het hart voor N.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nwnw uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L
3 Ca 18de dynastie  hiërogliefen en hiëratisch papyrus van Ms-m-nT r uit Thebe in het Louvre maar behorend tot het Caïro Museum. Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
4 Ax 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van BAksw uit Thebe, collectie van Mrs. Dent, Sudely Nav.
5 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nb.sny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseni (1876), Edouard Naville.

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode
BM British Museum
OIM Chicago. University. Oriental Institute Museum.
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 21 t/m 23 Naar Bezwering 27

 

 
Rechts