WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 178


Bezwering 1781
P     Bezwering voor het overeind doen komen van het lijk, voor het hebben van kracht in de ogen en oren en voor het stevig maken van het hoofd wanneer het op juiste plaats is gezet.
P var   Bezwering om een kraam met offers florerend te maken.2
a
S     Pak voor u zelf het Oog van Horus, waarom gij gevraagd hebt namelijk een begrafenis maal.
b
S     Verheugd u, O gij die de schoffel gebruikt! Verhef het hart dusdanig zodat de borst gezuiverd kan worden, dat gij het heldere Oog van Horus, dat zich in Heliopolis bevindt moge doorslikken en dat wat in de buik van Osiris zit verdrijven ... N. zal niet hongerig zijn, hij zal niet dorstig zijn, want Ha heeft hem gered en zijn honger verdreven en harten zijn gevuld, zijn gevuld.
c
S     O gij die verantwoordelijk is voor het voedsel en zorgt voor de drankvoorraad, N. is aanbevolen aan het Huis van het Brood ... Re zelf heeft hem aanbevolen; Re beveelt hem aan bij hen die verantwoordelijk zijn voor de voedselvoorraden voor dit jaar.
Zij pakken en geven hem gerst en emerkoren, want dit brood van hem behoort aan de Grote Stier. Moge gij vijf broden in de tempel geven aan N., want drie broden zijn in de hemel bij Re en twee broden zijn op aarde bij de Enneaden.
Noen vertrekt en zit Re en het gaat goed met N. op deze vreugdevolle dag. N is onder bevel van Shu en Isis en is gelukkigerwijs verenigd met zijn god. Zij geven brood en bier aan N. en zij maken alles goed en puur voor hem op deze vreugdevolle dag.
d
S     Een maaltijd voor de reizende gids, een maal van het Oog van Horus! Een maaltijd voor allen die naar binnen gaan en de god zien! Moge gij macht hebben over water, moge jouw runderschenkel aanwezig zijn op het altaat met geroosterd vleed - vier handenvol water - overeenstemmend met de verordering van Osiris voor N.;
e
S     Shu heeft maaltijden besteld voor N. Dat is jouw brood en bier.
f
S 1   Ontwaakt, O Rechter! Wees verheven, O Thoth! Ontwaakt, gij slapers! Kom in beweging, O gij die binnen zijn! Offers zullen aan jullie worden gegeven in het bijzijn van Thoth, de Grote die via de Nijl is gekomen en van Wepwawet die verscheen van uit de Tamarisk-stad.
N.'s mond is rein, de Enneade heeft N.'s mond bewierookt en werkelijk rein zijn zijn mond en de tong in zijn mond.
  2   Wat N. verafschuwd zijn uitwerpselen, hij weigert urine net zoals Seth het weigerde. O gij twee Metgezellen die de hemel doorkruisen, namelijk (Re en) Thoth, neem N. met jullie mee, dat hij moge eten van wat jullie eten, dat hij moge drinken van wat jullie drinken, dat hij moge zitten op dat waarop jullie zitten, dat hij sterk moge zijn m.b.v. waardoor jullie sterk zijn, dat hij moge zeilen in dat waarin jullie zeilen. N.'s stalletje is bedekt met biezen, N.'s drinkvoorraad is in het Veld der Offers, zijn voedselvoorrad is bij de goden en N.'s water is de wijn van Re; hij gaat op en neer in de hemel en reist als Thoth.
g
S     N verafschuwd honger en hij wil het niet eten; hij verafschuwd dorst. Brood is aan hem gegeven door de Heer der Eeuwigheid, die een bestelling voor hem maakt. N. was ontvangen in de nacht, hij is geboren in de ochtend, hij behoort tot hen die in het gevolg van Re zijn, die zich voor de Morgenster bevinden; hij heeft jou het brood gebracht dat hij had gevonden.
h
S     Het Oog van Horus druppelt op het bos van de djenu-plant, de Belangrijkste der Westerlingen komt voor hem en brengt voorraden naar Horus die presideert over de huizen. Waar hij van leeft, leeft N. van; waarvan hij drinkt, drinkt N; de runderschenkel is op het altaar met het geroosterde vlees en N. is gerehabiliteerd, zelfs hij die wordt begunstigd door Anoebis, die zich op zijn berg bevindt.
i
S     Hallo N.! Dat is jouw goede naam op aarde die gold op aarde; gij bent levend en jong elke dag.
Jouw gezichtsvermogen is opgeklaard, gij bent de Heer van de Horizon en hij geeft jou brood op de gepaste tijd en zijn nachtelijke portie.
k
S     Horus heeft jou beschermt, hij heeft de klauwen van jouw vijanden vernietigd, hij heeft de dief gearresteerd bij de deur van zijn schuilplaats.
l
S    

Hallo N.! Gij hebt geen vijanden in het Verblijf van de Grote, de balans in de juiste positie aangaande jouw daden .... want Osiris, Heer der Voorraden voor het Westen.
Moogt gij naar binnen gaan wanneer gij dat wilt, moogt gij de Grote God zien in zijn gedaante; moge er leven voor jouw neus triomf over jouw vijanden aan jouw worden gegeven.

m
S     Hallo N.! Gij bent de gezegende die in gods domein is, ik heb jou omhelst in de grote hal van hem die de Twee Metgezellendie tegen jou handelden van elkaar scheidde. Één die angst had voor jou had de leiding ..... in de hemel en op aarde; gij het het woedende oog gezond gemaakt, terwijl je boven de hoofden van hen die tegen jou handelden was. (Ik) heb jou gered in de grote hal die Horus voor jouw Ziel heeft gemaakt, je bent op bezoek bij die Verheven God, voor eeuwig levend.
n
S     Hallo N.! Jouw afschuw zijn leugens en de Heren der Offers zullen genadig zijn voor jou tijdens die nacht van stilte en treuren. Heerlijk leven is aan jou gegeven uit de monden van de Enneade en Thoth is er tevreden over. Moge gij zegevieren over jouw vijanden, O N.
o
S     Noet heeft zich over jou ontfermd in haar naam van Zij van Shetpet en zij zal er voor dat dat gij in het gevolg van de Grote God komt. Gij hebt geen vijanden en zij zal jou behoeden voor alle kwade dingen in haar naam van 'Grote Bron' (Great Well), want gij bent de grootste van haar kinderen.
p
S     O gij die verantwoordelijk is voor de uren, die zich voor Re bevindt, baan een weg voor N. dat hij kan voortgaan binnenin de cirkel van Osiris, Heer van Ankh-tawy, voor eeuwig levend.
r
S     O N. wees blij in het gezelschap van Nefertem, de lotusbloem bij de neus van Re ... gereinigd in het bijzijn van de goden, dat gij Re voor altijd moge zien.1 Gebaseerd op Aa1 (18de dynastie) met enige verbeteringen uit pyr. en Cg2 (21ste dynastie): geen vignet.
2 Zo begint Caïro 205203 (13de/14de dynastie)


Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nebseny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseny (1876), Edouard Naville.
2 Cg

21ste dynastie hiëratisch  papyrus  van GAt~zSn uit Thebe, Caïro

ibib. II (1914)
3 Caïro 20520 13de/14de dynastie kalkstenen stele van NHy uit Abydos. H. 0. Lange und H. Schafer, Grab- und Denksteine des mittleren Reichs II (Cairo "Cat." XXXVI [1908]) 116-22.

Onder afbeeldingen van BM 9900-19

Boek der Doden van Nebseny; blad 19. Bezwering 177 vervolg; bezwering 178 en bezwering 106.

Boek der Doden - Bezwering 177
Boek der Doden - Bezwering 177

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.
Pyr Sethe, Kurt. Die altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrucken und Photographien des Berliner Museums neu hrsg. und erhiutert .... Leipzig, 1908-22. 4 v. [Section numbers (not spell numbers) follow the abbreviation.]

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 177 Naar Bezwering 179

 

 
Rechts