WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 1B1


P 1   Bezwering voor, "Het naar buiten gaan bij dag"
  2   N zal zeggen:
P var. 1 Bezwering voor de veroorzaking van het afdalen van de mummie naar de onderwereld op de dag van de ter aarde lating.
    2 Moet gezegd:
      a
S 1   Heil aan u, gij grote God die zich in deze ([geheime]) (woestijn) ([van Ro]setau) bevindt.
Ik ken u. Ik weet uw naam. Moogt gij mij redden van de slangen die in Rosetau zijn, die leven (van het vlees) van mannen, die slokjes nemen van hun bloed, want ik ken (hun en ik ken) (hun) namen.
  2   ┌Kwijler ┐Levend op Zijn Kameraad is de naam van één.
Hij Wiens Gezicht zich in Zijn Kronkels bevindt, is de naam van een ander.
Hij die Leeft op Maden, is de naam van een ander.
Hij Die Beenderen Verslindt, is de naam van een ander.
!Ahwt
y Die Vogels Eet, is de naam van een ander.
(Hij ┌ook ┐Wiens Gebed is Gemaakt, is de naam van een ander.
Hij Die Uitschot Vangt (in het Donker2), is de naam van een ander.
Hij Die Mummies Eet, is de naam van een ander.
Hij Die Slokjes Bloed neemt en Leeft op dat wat de Doden Verfoeien, is de naam van een ander.
  3   Beheersing (gelegd) op Osiris, de Heer van het Universum, wanneer iemand geheim heeft gehouden wat hij heeft gedaan, (dat hij) mij lucht geeft, zelfs deze angstige die zich in de kronkels van het westen bevindt, voor wie (plannen) zijn verordend als voor één die (nog) bestaat, (wiens zitplaats2) was verstopt in het donker voor hem, aan wie zaligheid was gegeven in Rosetau, heer deer duisternis die is neergedaald en aan wie maden3 zijn gegeven in het westen, wiens stem wordt gehoord hoewel hij niet gezien wordt, zeer gevreesd in Aboesir, van wie de zwakke bang zijn, {moge ik} voortkomen, nieuws brengend (van) het slachtblok van de God.
      b
S     Ik ben gekomen met een bericht voor de Heer van het Universum. Horus is ┌zijn ┐troon4 gegeven en (Horus) heeft hem geëerd.
(Heer die in) de boot is, (afgrijselijke heer binnen de onderwereld,) ik ben de Eerst-geborene, [ik ben gekomen om nieuws te brengen]. O laat mij [binnen] en vertellen wat ik zag toen ik in Heliopolis was.
      c
S     Hun Oudsten staan voor mij op, ik ben groter dan de schriftgeleerden op hun matjes voor [mij. Ik heb de hoofden van de gevlekte slangen aan elkaar vastgebonden] in Heliopolis.
      d
S     Ik doorreis de hemel, ik erf de aarde. Wie zag de hemel en deze aarde van mij nemen? Zie daar, ik ben (als) Ra, de Oudste der Goden, (zijnde Horus) de opvolger van Osiris.
      e
S     Fantastisch is het nieuwe halvemaanfeest (voor) (de verhevene der hemel en het maansverduisteringsfeest). <De vinger> (op mij) is verwijderd en mijn <trillen> is afgeschaft, sinds (ik) ervoor gezorgd heb dat het westen (tot) de horizon groeit, naar <de plaats> waar 'hij die mij kent' is. (Daar zoogt mijn moeder Sothis mij, mijn verpleegster die in de Horizon is).
T 1   Deze bezwering werd gevonden op een voorheen niet gebruikt papyrus, geplaatst <[tussen]> de (benen) van een man in [zijn] doodskist, opdat [hij] een gezegende moge worden [bijgevolg] in het Domein van God, ┌....... het ploegen.......┐in Gods Domein.
  2   Bezwering, te zeggen na (N's) ondergang in het westen, de poort van het Tnnt-heiligdom blij met zijn Heer Osiris, als (N.) stijgt en daalt in de boot van Ra. (Osiris zegt tegen Thoth) de rekenaar: "(Breng de ziel naar Osiris N., terwijl zijn) lijk, als hij slaapt,verblijft in de onderwereld,  voor Osiris N. is vertrokken."

1 Gebaseerd op Ce2 (18de dynastie) tot het eind van zijn tekst van deze bezwering, daarna op Ia4(18de dynastie) van wie ook de meeste verbeteringen komen van Ce2. § P var. is van Ba1(19de dynastie) evenals § T 2 (men vergelijke Bezwering Pleyte 172 voor invoegingen) en § T 1 is van Hanofret3 pap. I (18de dynastie).
Toevoegingen en restauraties hangen af van Hanofret3 pap. I op b en c en d op CP. Alle wijzigingen in e zijn gebaseerd op CT, want de meeste latere teksten (zelfs Ia4) zijn behoorlijk corrupt
De vignette van Ce2 toont de negen slangen van een § S 1-2. Ba1 toont in plaats daarvan Anoebis bukkend over een mummie op een baar (men vergelijke Bezwering 151A). Maar bij de meeste teksten is geen vignet aanwezig
2 Toegevoegd vanuit Ba1.
3 Zo te lezen volgens Hanofret3 pap. I. Ia4 is hier verloren gegaan.
4 Ce2 eindigt hier.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ba 19de dynastie,  hiërogliefen  papyrus van Nxt-Imn uit Thebe(?), Berlijn pap. 3002 Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
2 Ce 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van  Ywiw uit Thebe (TB 46), Cairo 51189.
E. Naville, The Funeral Papyrus van Iouiya (1908)
3 Hatnofret pap. I 18de dynastie hiëratisch papyrus van Hatnofret uit Thebe, Cairo Niet gepubliceerd
4 Ia 18de dynastie, hiërogliefen  papyrus  van Imn-ipt uit Thebe(?), Vaticaan LXIII. Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]

Gebruikte afkortingen
CT Coffin Texts, sarcofaagteksten
Pleyte Pleyte, Willern. Chapitres supplémentaires du Livre des Morts (extra hoofdstukken van het Boek der Doden) 162 A 174, publics d'apres les monuments de Leide, du Louvre et du Musee Britannique .... Leide, 1881. 3 v.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 1 Naar Bezwering 2

 

 
Rechts