WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 58 t/m 61


Bezwering 581
P 1   Bezwering om lucht te kunnen ademen en water beschikbaar te hebben in god's domein.
  2   Om te zeggen door Osiris N.:
S 1   Open voor mij. "Wie zijt gij? Wat zijt gij? Waar bent gij geboren?" Ik ben één van jullie. "Wie is dat bij u?" Zij zijn de twee Zingende-slangen. "Nou, waar gaat gij heen?" Naar Hem Die Zich Waagt Nabij de Plaats van Vernietiging2 te komen. Hij zal me laten passeren naar het huis van 'Hem Die Gezichten Herkend'.
  2   Verzamelaar van Zielen is de naam van de veerman.
'Haarvlechters' is de naam van de roeiers.
'Stekel' is de naam van de scheplepel.
Precies (en) Accuraat is de naam van de sturende roeier.
Ga verder met meer van dat soort3, wanneer (ik) in de vijver4 (ben) gezet, zodat gij mij een kan melk zult geven, een taart, een brood, een pot (bier) en een stuk vlees uit het huis van Anubis.
T     Voor wat betreft iemand die deze Bezwering kent, hij treedt binnen na te zijn voortgegaan uit god's domein.

BM 10470 Bezwering 58

Rechts detail:

Ani en zijn vrouw Tutu staan in een poel, met op de achtergrond bomen, zeilen vasthoudend en het water rijst naar hun lippen, aldus zichzelf verzekeren van lucht en macht over water.

Bezwering 595
P 1   Bezwering om lucht te kunnen ademen en water beschikbaar te hebben in god's domein.
  2   Om te zeggen door Osiris N.:
S     O gij plataan van Nut, moge gij mij water geven en de lucht die in u is.
Ik ben het die deze zetel inneemt in het midden van Hermopolis.
Ik heb dit ei van de Grote Kakelaar bewaakt.
Als het groeit, groei ik ook. Als het leeft, leef ik ook. Als het lucht ademt, adem ik ook lucht.
(Zo zegt) Osiris N.

BM 10470 Bezwering 59.

Rechts detail:

Ani knielt naast een poel en ontvangt water en voedsel van een boomgodin.

Bezwering 606
S 1   Ik ben N., geopend zijn voor mij de dubbele deuren van de hemel, gedeeld zijn voor mij de dubbele deuren van de hemelse wateren, door Thoth en door Hapy, d.w.z. Hapy van de hemel, groots op de vroege ochtend.
  2   Staat gij mij toe dat ik water beschikbaar heb als Seth zijn vijand beroofd op die dag dat de Twee Landen te keer gaan.
  3   De Ouderen begeleiden mij naar de offering, die in de hoek is (d.w.z. van de hemel).
Als zij deze grote God begeleiden, de toegeruste gezegende wiens naam onbekend is, aldus begeleid de oudste me naar de offering. Ik ben N.
Bezwering 617
P 1   Bezwering om tegen te gaan dan N.'s ziel wordt weggenomen in god's domein.
  1 var Bezwering om water te drinken in god's domein door N.
  2   Hij zegt:
S     Voorwaar, ik ben iemand die voortkwam uit de vloed en aan wie de overvloed is gegeven, dat ik er over moge beschikken tijdens de overstroming.

BM 10470 Bezwering 61.

Rechts detail:

Ani klampt zijn ziel met mensenhoofd aan zijn borst, om te voorkomen dat het weggenomen wordt in de Andere Wereld.1 Gebaseerd op Eb1 (18de/19de dynastie) wiens vignette N. en zijn vrouw toont, elk een zeil vasthoudend staande in een poel, waaruit hun rechterhand water schept om te drinken, dadelpalmen vormen de achtergrond..
2 Sethe's commentaar op Pyr. 279 d suggereert dat dit (msqn, var. msqt) mogelijk de melkweg is.

3

Letterlijk, "Het lijkt er aan te zijn toegevoegd".
4 De CT-parallel zou een correctie van swn suggereren, "vijver", hier en opnieuw in Bezwering 122A, aan sxnof sSn, een soort schip of bark.
5 Gebaseerd op Eb1 (18de/19de dynastie) vignette toont N. knielend naast een poel, terwijl de godin Nut in een wilde vijgenboom water voor hem giet en een schaal met voedsel aanbied.
6 Gebaseerd op Pb2 (18de/19de dynastie), waar Bezwering 60 aangetroffen wordt tussen de Bezweringen 61 en 62. Er is geen echt toepasselijk vignette genoteerd voor Bezwering 60. Die van Pf3 (18de dynastie) toont N. knielend met een blauwe lotus in zijn hand.
7 Gebaseerd op Ea4 (18de dynastie), met variant § P 1 toegevoegd uit Hanofret pap. 15 (18de dynastie).
Vignette van Eb1 (18de/19de dynastie) toont N. met in zijn armen zijn ziel met mensenhoofd vasthoudend en Pb2 (18de/19de dynastie) toont N. water opdippend uit een poel met zijn handen.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Eb 18de/19de dynastie  hiërogliefen
papyrus  van Ani uit Thebe, BM 10470
Bv. E. A. Wallis Budge, De Papyrus van Ani (1913)
2 Pb 18de/19dedynastie hiërogliefen  papyrus van &wri , L3092 Bv. Nav.
3 Pf 18de dynastie, linnen lijkwade van Imn-m-Hb uit Thebe(?), L3097 Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
4 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nu uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
5 Hatnofret pap. I 18de dynastie hiëratisch papyrus 
van Hatnofret uit Thebe, Cairo
Niet gepubliceerd


Middels onderstaande link komt u terecht bij afbeeldingen van het papyrus L 3092:

Afbeeldingen van het papyrus L 3092

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 55 t/m 57 Naar Bezwering 62

 

 
Rechts