WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 192


Bezwering 1921
P 1   Een andere bezwering.
  2   Om te zeggen:
S 1   0 Osiris N., dubbel zo levendig, tweemaal zo nieuw, dubbel zo jong, er bevindt zich niets kwaadaardig in welke plaats waarin u maar bent. (Gij) gaat voort gedurende de dag, gij geniet van z'n stralen en de God gaat onder op de plaats ┌waar gij bent.┐Gij stijgt op en daalt neer zonder dat uw voeten weerstand ondervinden; (gij komt ongehinderd bij de god).
  2   Geopend voor u zijn de dubbele deuren van de Andere Wereld in (het stille land); ontgrendeld zijn de poorten van het verborgen rijk voor (hem). De poortwachters strekken hun armen uit richting u, verheugd door uw nadering en (zeggend): ("Gij treedt begunstigd binnen, Osiris N.; liefde voor u is bij hem naar wie u komt." Zij ontvangen u met overvloedige lofspraak en één, zelfs gij zelf wordt geassocieerd met hem.)
  3   (Zij zeggen tegen u, Osiris N., terwijl zij de de offertafel voor u omcirkelen:)" Gij treedt begunstigd binnen, gij gaat geliefd voort." Hij benoemd u als hun hoofd, hij is tevreden met u en gij (neemt deel aan) zijn offergaven. Hij beschermt u; hij jaagt het kwade weg.
  4   Heil aan u. De Smettelozen aanbidden (u), zij die verblijven in het domein van God zorgen voor u, Osiris, presiderend over het Westen, Osiris N. (Zij die verblijven in de Andere Wereld komen naar u toe in gebed. Zij richten (hun) ogen op u, hoofd-god, (u) te zien, Osiris N., hoofd-god, wanneer u commando's geeft aan hen wiens zetels verborgen zijn. Zij verheugen zich voor u. Gij bent niet ver van de plaats waar de God is.)


1

Gebaseerd op R1 (Pers.-Ptol.), met toevoegingen aan het eind van § S 2 en het begin van § S 3 gerestaureerd m.b.v. parallele teksten (gerangschikt in JNES XI 178.); toevoeging aan het eind van § S1 is gevonden in BM 7902 (Ptol.) en die aan het eind van § S 4 alleen in Enekhet3 (Ptol.). Er is geen vignet in R1 noch in BM 7902, maar aangranzende scene's in Atfih A4 (Ptol.) toont de zon schijnend op een mummie liggend op een lijkbaar, alsmede een vogel-ziel zwevend boven de mummie op een lijkbaar.
Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L
2 BM 790 Ptolemeïsche marmeren doodskist deksel van Padihorhephep. (Zie afb. hieronder) Sharpe, Eg. Inscrs. I, Pl. 1
3 Enekhet Ptolemeïsche kalkstenen doodskist vananxt uit Sakkara, Caïro. Piehl, Inscrs. hierogl. I, Pls. LXX-LXXI J
4 Atfih A Ptolemeïsche kalkstenen tombe van P(A)-di-Wsir, in situ. (Zie afb. hieronder) G. Daressy in ASAE III (1902) 160-80


Onder afbeeldingen van BM 790

Bron: De curatoren van het Britse Museum

Deksel van een kalkstenen antropoïde doodskist van Padihorhephep,
het figuur draag een brede kraag met een pectoraal, in detail
uitgewerkt met een voorstelling van Osiris, Isis en Horus gezeten,
het lichaam is in detail uitgewerkt met zes verticale registers van
hiëroglifische tekst welke de namen van godheden noemt en formules
bevat voor de acceptatie van de overledene in hethiernamaals, de
tekst wordt geflankeerd met de voorstelling van de vier zonen van
Horus en andere begraafenis godheden, gedeeltelijk gerestaureerd.


Schematische weergave van de tombe Atfih A

Bron: Totenbuchprojekt Bonn, TM 135239, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm135239>

Boek der Doden - Bezwering 192


Helaas is dit graf vernield.

Het was een familiegraf met twee
kamers, meerdere namen van
personen werden er aangetroffen;
Decoraties waren niet gegraveerd
maar met een rode kleur uitgevoerd.

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.
Pyr Sethe, Kurt. Die altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrucken und Photographien des Berliner Museums neu hrsg. und erhiutert .... Leipzig, 1908-22. 4 v. [Section numbers (not spell numbers) follow the abbreviation.]
JNES Journal of Near Eastern studies. Chicago, 1942- .

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 191 Naar Bezwering Pleyte 166

 

 
Rechts