WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 179


Bezwering 1791
P 1   Bezwering voor het weggaan gisteren en het vandaag terugkomen, wat hij voor zichzelf en zijn ledematen vraagt.
  2   Om te zeggen door N.:
a
S     Mijn verscheiden is gisteren toegestaan, ik ben vandaag teruggekeerd, ik ben voortgegaan in mijn eigen gedaante; ik ben verfomfaaid bij het tevoorschijn komen uit mijn imet-boom; ik ben gehavend zijnde voortgegaan met mijn scepter; ik ben de Heer van de Wereret-kroon, een derde van Nehebkau; ik ben de Rode wiens oog beschermd is. Ik ben gisteren overleden, ik ben vandaag wedergekeerd en er is een weg voor mij gemaakt door de poortwachter van de grote arena.
b
S 1   Ik ben naar buiten gegaan de dag in tegen mijn vijand en ik heb macht over hem; hij is aan mij overhandigt en hij zal me niet ontnomen worden, want er zal een einde aan hem worden gemaakt onder mij in het tribunaal.
  2   Osiris zijnde in zijn lijkwade .... ik ben een eigenaar van bloed op de dag van het tot leven komen, ik ben een eigenaar van messen en ik zal niet worden beroofd; een weg is voor mij gebaand, ik ben de balsemer-schrijver van Haar die zich in de 'datumwijn' (date-wine) bevindt en wat bij de geweldige Rode Kroon behoort is bij mij gebracht.
De geweldige Rode Kroon is aan mij gegeven en ik ga naar buiten de dag in tegen gindse vijand van mij zodat ik hen kan neerhalen, want ik heb macht over hem; hij is aan mij gegeven en hij zal me niet worden afgepakt, want er zal een einde aan hem worden gemaakt onder mij in het tribunaal.
  3   Ik zal hem opeten in het Grote Veld op het altaar van Wadjet, want ik heb macht over hem als Sachmet de Geweldige. Ik ben een eigenaar van het zijn, aan mij behoort de gedaante van elke god wanneer zij rondgaan .....
c
S     Ik ben regelmatig in het Veld van Hotep op bevel van de Heren van Kheraha. Mijn borst is (die van) een groot iemand in het bijzijn van de heer der waardigheid, terwijl ik machtig ben en uitrust in de meren van het Veld der Biezen.1 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie) met c toegevoegd uit Aa2 (18de dynastie) de toevoeging bij b § S 1 is uit CT; Ea1 laat deze passage weg, terwijl andere Rijks en latere teksten uiteenlopend onzuiver zijn. Er is geen vignet.


Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nwnw uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nebseny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseny (1876), Edouard Naville.

Onder afbeelding van BM 10477-15

Boek der Doden van Nu; blad 15; rode en zwarte inkt.
Bezwering 65 vervolg; bezwering 67; bezwering 179; bezwering 123; bezwering 141-2.

Boek der Doden - Bezwering 179

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.
Pyr Sethe, Kurt. Die altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrucken und Photographien des Berliner Museums neu hrsg. und erhiutert .... Leipzig, 1908-22. 4 v. [Section numbers (not spell numbers) follow the abbreviation.]

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 178 Naar Bezwering 180

 

 
Rechts