WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 43 t/m 49


Bezwering 431
      a
P 1   Bezwering ter voorkoming dat N.'s kop eraf wordt gehakt in het domein van god.
  2   Hij zegt:
S     Ik ben een Groot Iemand, zoon van een Groot Iemand, ik ben een vlam, de zoon van een vlam, wiens hoofd aan hem is (terug) gegeven, nadat die was afgesneden. Osiris z'n hoofd zal niet van hem worden afgenomen, mijn hoofd zal niet van mij worden afgenomen.
      b
S     Ik ben in elkaar gezet, vernieuwd en verjongd. Ik ben Osiris.

BM 10470 Bezwering 43

Rechts detail:
Ani eert drie staande godheden, die ankhs en
was-scepters vasthouden, in de hoop om
onthoofdingen te voorkomen.

Bezwering 442
      a
P 1   Bezwering voor om niet opnieuw te sterven in het rijk der doden.
  2   Om te zeggen door N.:
S     Mijn grot is geopend, de geesten vallen binnen in de duisternis. Het Oog van Horus maakt mij heilig. Wepwawet heeft me verzorgd; O onvergankelijke sterren, verstop me onder jullie. Mijn nek is Re, mijn gezichtsvermogen is helder, mijn hart zit op de juiste plaats, mijn spraak is bekend.
      b
S     Mijn gezicht is open, mijn borst is op zijn zetel. Mijn bezwering, (die) ken ik3. Ik ben Re, die zichzelf beschermt. Ik ben niet aangevallen (noch) geplunderd. Leef, mijn Vader, zoon van Nut; ik ben uw oudste zoon, die uw geheimen ziet. Ik ben opgestaan als (Koning) der goden; ik zal niet opnieuw sterven.

BM 10470 Bezwering 44

Rechts detail:

Ani zit op een stoel met leeuwenpoten, een staf en
een kherep-scepter vasthoudend, voor een tafel
gevuld met platte broden.

Bezwering 454
P 1   Bezwering om niet te verrotten in het domein van god.
  2   Om te zeggen door N.:
S     Moe, moe zijn de ledematen van Osiris! Zij zullen niet moe zijn, zij zullen niet verrotten, zij zullen niet vergaan, zij zullen niet opzwellen! Moge het bij mij op dezelfde manier gedaan worden, want ik ben Osiris.
T     Voor iemand die deze bezwering kent, hij zal niet verrotten in het domein van god.

BM 10470 Bezwering 45

Rechts detail:

Ani's mummie met mummiemasker, die wordt verzorgd door Anubis, god van het balsemen.

Bezwering 465
P 1   Bezwering om niet te vergaan, maar levend te bestaan in het domein van god.
  2   Om te zeggen door N.:
S     O jongeren van Shu, jongeren van Shu, de doorgang voorzien van zijn band van zonne-volk (zegt): "In ben de reden voor wie er bestaat of heeft bestaan om zich te haasten".

BM 10470 Bezwering 46

Rechts detail:

Een doorgang die wordt geflankeerd door de feniks en Ani's ziel met mensenhoofd.

Bezwering 476
P 1   Bezwering om tegen te gaan dat N.'s plaats en troon van hem af worden genomen in gods domein.
  2   Hij zegt:
S 1   Mijn zetel en mijn troon, kom en dien mij. Ik ben uw heer, (O) goden, kom in mijn gevolg. Ik ben de zoon van uw heer, gij behoort aan mij. Het is mijn Vader die jou gemaakt heeft.
  2   voor mij, terwijl (ik) in het gevolg van Hathor was, want ik was de priester daar, Ihy, terwijl ik in het gevolg van Hathor was
  3   als muzikant van Unnofer en favoriet zoals de waardigen. Ik heb mijn vader Geb omarmd in alle eeuwigheid. Het prachtige westen heeft haar handen naar mij uitgestrekt; zij ontvangt mijn lichaam in vrede bij haar zelf. Ik blijf in haar eindeloos in het gevolg van Osiris, zonder te worden afgewezen of voor altijd te vergaan.
S   var Mijn zetel en mijn troon, kom bij me, cirkel voor me, (O) goden. Ik ben zo'n mummie als gij veroorzaakt in het gevolg van de grote God. Ik ben de zoon van een rechtvaardig man, wiens gruwel is het vertellen van leugens. Ik ben een gerechtvaardigde.
 

Bezwering 48 = Bezwering 10

Bezwering 49 = Bezwering 111 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie). Vignet van Eb2 (18de/19de dynastie) toont N. staande in gebed voor drie goden, van wie elk het teken voor leven en een scepter vasthoudt. Deze vignette is van plaats verwisseld met Eb's toegevoegde bezwering 93, maar lijkt op het vignette gevonden bij Bezwering 43 iin T3 (Ptol.)
2 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie). Vignet van Eb2 (18de/19de dynastie) toont N. gezeten voor een offerplaats.

3

CT heeft in plaats daarvan: "Mijn Boven-Egyptische kroon is met mij."
4 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie), met restauraties geleverd vanuit Ca4 en TT 825 (beide 18de dynastie) en § T ingebracht vanuit Eb2 (18de/19de dynastie). Vignette van Eb2 toont Anubis N. ondersteunend.
5 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie), De teksten van deze korte Bezwering bieden extreme diversiteit. Bv. Aa6 (18de dynastie) lijkt te zeggen: "Bezwering voor het vergaan van het nog bestaande leven in het doemein van god met de Kinderen van het licht". (Zeg) 2 keer. (O) morgenster voorzien van een band met frontriemen, (die veroorzaakt) dat bestaande personen zich haasten, ik besta elke dag". Vignette van Eb2 (18de/19de dynastie) toont een doorgang geflankeerd door twee vogels, Feniks en Ziel.
6 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie),, die eindigt met § S 1; § S 2 is overgenomen uit Cg7 (21ste dynastie) , § S 3 vanuit Cairo 293018 (Ptol.) en § S varian vanuit Aa6 (18de dynastie). Vignetten die echt bij Bezwering 47 horen zijn niet geconstateerd.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nwnw uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 Eb 18de/19de dynastie  hiërogliefen
papyrus  van Ani uit Thebe, BM 10470
Bv. E. A. Wallis Budge, De Papyrus van Ani (1913)
3 T Ptolemeïsch hiërogliefen papyrus van Iw.f-anx, Turijn. R. Lepsius, Das Todtenbuch der Ägypter (1842)
4 Ca 18de dynastie  hiërogliefen en hiëratisch papyrus van Ms-m-nT r uit Thebe in het Louvre maar behorend tot het Caïro Museum. Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
5 TT 82 Beschilderd gips in een 18de dynastische tombe en grafkamer van Imn-m-HAt in Thebe. LD III 38 and Text II 266-69;
Nav. (Ta)
6 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nb.sny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseni (1876), Edouard Naville.
7 Cg

21ste dynastie hiëratisch  papyrus  van GAt~zSn uit Thebe, Caïro

ibib. II (1914)
8 Caïro 29301 Ptolemeïsche granieten doodskist van anx-Hp uit Sakkara. G. Maspero, Sarcophages des epoques persane et ptol emaique (Cairo "Cat." XLI and LXXII [1908-14]) 1-73,
Pls. I-V


Middels onderstaande link komt u terecht bij afbeeldingen van het papyrus T:

Afbeeldingen van het papyrus T

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 42 Naar Bezwering 50

 

 
Rechts