WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 162


Bezwering 1621
P     Bezwering om er voor te zorgen dat er een vlam ontstaat onder het hoofd van een geest.
S 1   Heil aan u Heer der Macht, rijzig met pluimen, eigenaar van de Wereret-kroon, wiens eigendom de (dors)vlegel is. Gij bent heer van de phallus, sterk bij dageraad, een licht nooit ophoudend om te dagen. Gij bent eigenaar van (verschillende) gedaanten, rijk tinten, iemand die zich verschuilt in het Heilige Oog tot aan zijn geboorte. Gij bent één die krachtig kan bulderen in de Enneade, en sterke loper, gezwind van stappen. Gij ben een machtige god die komt om iemand te helpen indien degene daarom vraagt, die de beklaagenswaardigen redt van kwellingen. Kom als mijn stem roept, ik ben de ihet-koe;
  2   Uw naam ligt op mijn lippen en ik zal deze uitten: Penhaqahagaher is uw naam, Iuriuiaqrsainqrbaty is uw naam, staart van de leeuw-ram is uw naam, Kharsati is uw naam: Ik aanbid uw naam, ik ben de ihet-koe,
  3   Hoor mijn stem vandaag. Gij hebt de vlam geplaatst onder het hoofd van Re en hij is in de heilige Andere Wereld in Heliopolis. Moge gij er voor zorgen dat hij tevoorschijn komt als iemand die op aarde is: hij is uw ziel, vergeet hem niet. Kom naar de Osiris N. Zorg ervoor dat een vlam ontstaat onder zijn hoofd want hij is de ziel van dat dode lichaam dat rust in Heliopolis, Atoem is zijn naam, Barkatitjawa is zijn naam, kom zorg er voor dat hij als iemand uit jouw gevolg wordt, want hij is net als jij.
T 1   Om te zeggen over een beeldje van een ihet-koe, gemaakt van prachtig goud en geplaatst op de keel van de overledene; tevens een tekening er van op een nieuwe papyrus rol, geplaatst onder zijn hoofd. Een grote hoeveelheid vlammen zal hem compleet omhullen net zoals iemand die op aarde is.
  2   Een uitstekende bescherming die is gemaakt door de ihet-koe voor haar zoon Re wanneer hij ondergaat. Zijn plaats zal worden omhuld door een vuurzee en hij zal een god zijn in het rijk der doden en zal niet worden geweerd van welke doorgang dan ook van de Andere Wereld in volle waarheid.
  3   Een echt geweldige bezwering.
  4   Gij zult zeggen als gij deze godin plaatst op de keel van de overledene, 'O gij meest verborgenen van de verborgen goden in de hemel, aanschouw het dode lichaam van uw zoon; zorg er voor dat hij veilig is in het rijk der doden. Dit is een boek grote geheimen - laat niemand het zien want dat zou een grote abominatie zijn. Maar degene die het kent en het verborgen houdt zal blijven bestaan. De naam van het boek is "Meesteres van de verborgen tempel".'

Onder: Bezwering 162, BM 9946-6Rechts detail:

Achter een offertafel,
met daarop een lotus,
staat de ihet-koe, een
zonneschijf en pluimen
dragend en met een
Bat-amulet (tyet) om haar nek.

Onder: BM EA36188

 is een mooi voorbeeld van een magische cirkel, die werd geplaatst onder het hoofd van een mummie gedurende de latere tijden van het 1ste millenium v. Chr. Deze zijn bekend als hypocephali.
Hypocephali zijn versierd met afbeeldingen van dagelijkse magische godheden en zijn ontworpen om de overledene te beschermen en er voor te zorgen dat zij de 'de vlam van Re kunnen voelen', hen licht en warmte brengend van de zon. Ze zijn vaak beschreven met bezwering 162.
1 Gebaseerd op Berlin pap 30311 (21ste dynastie) met § T 2-3 en 5-6 toegevoegd uit R2 (Pers.-Ptol.).§ T 7 uit Leyden T 213 (Ptol.); § T 4 volgt § T 1 in Berlin pap. 30311 , die is geschreven voor een vrouw, idem is Leyden T 213. Vignette of R2 toont de hemelse koe, de zonneschijf en twee pluimen van Hathor dragend alsmede een ketting met een zegel.


Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Berlin pap. 3031 21ste dynastie hiëratisch  papyrus  van PA-Sb(w){t}-Mwt-wbx{t}uit Thebe Berlin, Staatliche Museen, Heratische Papyrus 11 (1905)
Pls. 48-53
2 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L
3 Leyden
T 21
Ptol. hiëratisch papyrus van Asetweret uit Thebe ibid. P1. 34


Onder 8 afbeeldingen van Berlin pap. 3031

Bron: Totenbuchprojekt Bonn, TM 134400, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm134400>

Boek der Doden - Bezwering Pleyte 166

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 161 Naar Bezwering 163

 

 
Rechts