WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 146


Bezwering 1461
P 1   Hier beginnen de bezweringen voor het binnentreden door de mysterieuze portalen van het Huis van Osiris in het Veld der Biezen.

 

2   Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het eerste portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)

a

S     Baan een weg voor mij, want ik ken u, ik weet uw naam en ik weet de naam van de god die jou beschermt. 'Meesteres der bevingen (Mistress of trembling); Imposant van kantelen (Lofty of battlements); Leidster; Meesteres der vernietiging; Één die zaken voorspeld, die stormen afweerd en die de beroofden redt tussen hen die van verre komen' is uw naam. 'Verschrikkelijk' (Terrible) is de naam van de Poortwachter.

b

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het tweede portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     Baan een weg voor mij, want ik ken u, ik weet uw naam en ik weet de naam van de god die jou beschermt. 'Meesteres van de Hemel; Vrouwe van de Twee Landen; Zij die (haar kalveren) likt (She who licks (her calves)); Meesteres van de wereld die alle mensen van een nummer voorziet' is uw naam. 'Hij die het einde modelleert' (He who fashions the end) is de naam van haar poortwachter.

c

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het derde portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     Baan een weg voor mij, want ik ken u, ik weet uw naam en ik weet de naam van de god die jou beschermt. 'Meesteres van de Altaren (Mistress of altars), groots door offergaven, die elke god daarmee een plezier doet op de dag van het stroomopwaarts varen naar Abydos' is uw naam. 'Hij die helderheid schept' (He who makes brightness) is de naam van haar poortwachter.

d

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het vierde portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     Baan een weg voor mij, want ik ken u, ik weet uw naam en ik weet de naam van de god die jou beschermt. 'Machtig met messen (Mighty of knives), Vrouwe van de Twee Landen die de vijanden van De Trage (The Inert One) vernietigd, die doet wat wijs is en die van onrecht is gespeend' is uw naam. 'Langhoornige Stier' (Long-horned Bull) is de naam van haar poortwachter.

e

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het vijfde portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     Baan een weg voor mij, want ik ken u, ik weet uw naam en ik weet de naam van de god die jou beschermt. 'De Vurige, Meesteres van vuur (Fiery One, Mistress of heat); De Vreugdevolle die vraagt om iets aan haar te geven zonder een enkele kans om binnenin haar te komen' is uw naam. 'Hij die een tegenstander aan stukken snijdt' (He who cuts up an opponent) is de naam van haar poortwachter.

f

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het zesde portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     Baan een weg voor mij, want ik ken u, ik weet uw naam en ik weet de naam van de god die jou beschermt. 'Meesteres van de Duisternis (Mistress of Darkness), luid qua kreten; z'n hoogte kan niet worden herkend door zijn breedte en zijn uitsteeksel in de ruimte kan niet worden onthult. Er zitten slangen op van wie het aantal niet bekend is; het was gemodelleerd voor De Trage' is uw naam. 'Hij die is verenigd' (He who was joined together) is de naam van haar poortwachter.

g

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het zevende portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     Baan een weg voor mij, want ik ken u, ik weet uw naam en ik weet de naam van de god die jou beschermt. 'Sluier die De Kreupele vermomt (Shroud which veils the Limp One); Rouwdrager die het lichaam wenst te verbergen' is uw naam. 'Ikenty' is de naam van haar poortwachter.

h

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het achtste portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     Baan een weg voor mij, want ik ken u, ik weet uw naam en ik weet de naam van de god die jou beschermt. 'Hete vlammen (Hot of flames) , dodelijk door hitte, hevige vuurzee,vingervlug, die dood zonder waarschuwing, die niemand zonder angst voor haapijn passeert' is uw naam. 'Hij die zichzelf beschermt' (He who protects himself) is de naam van haar poortwachter.

i

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het negende portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     Baan een weg voor mij, want ik ken u, ik weet uw naam en ik weet de naam van de god die jou beschermt. 'Zij die zich in het voorste deel bevindt; (She who is at the forefront), Meesteres van de Macht; Tevreden van hart, die haar heer baarde. Z'n omtrek is 350 roeden, bezaaid met groene stenen uit Boven-Egypte. Zij die die het geheime beeld naar de hemel opheft, die De kreupele vermomt, die haar heer dagelijks verblijdt' is uw naam. 'Zichzelf' (Himself) is de naam van haar poortwachter.

k

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het tiende portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     Baan een weg voor mij, want ik ken u, ik weet uw naam en ik weet de naam van de god die jou beschermt. 'Luidruchtige wiens kreten ophitsen; (Loud-voiced whose cries arouse), die roept op het hoogtepunt van haar stem, verschrikkelijk en verheven, maar die niet iemand die in haar zit, wii het ook is, uitdrijft ' is uw naam. 'De Grote Gebruiker van rieten vlotten' (The Great User of reed rafts) is de naam van haar poortwachter.

l

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het elfde portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     Baan een weg voor mij, want ik ken u, ik weet uw naam en ik weet wie er binnenin u is. 'Zij die altijd messen draagt; (She who always bears knives), die de rebellen verbrand; Meesteres van elk portaal, die is toegejuich op de dag van de duisternis' is uw naam. Zij valt onder de supervisie van Hem die De kreupele vermomt.

m

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het twaalfde portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     Baan een weg voor mij, want ik ken u, ik weet uw naam en ik weet wie er binnenin u is. 'Zij die haar Twee Landen sommeert (She who summons her Two Lands), die hun vernietigd die tijdens de dageraad komen; De heldere; Meesteres der zielen, die de stem hoort van haar heer' is uw naam. Zij valt onder de supervisie van Hem die De kreupele vermomt.

n

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het dertiende portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     Baan een weg voor mij, want ik ken u, ik weet uw naam en ik weet wie er binnenin u is. 'Zij op wie Osiris zijn handen heeft uitgestrekt (She on whom Osiris has extended his hands), die Hapi verlicht in zijn verblijf' is uw naam. Zij valt onder de supervisie van Hem die De kreupele vermomt.

o

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het veertiende portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     Baan een weg voor mij, want ik ken u, ik weet uw naam en ik weet wie er binnenin u is. 'Meesteres der woede (Mistress of wrath), die danst in bloed, voor wie het haker-festival wordt gevierd op de dag van Haar die de zonden hoort' is uw naam. Zij valt onder de supervisie van Hem die De kreupele vermomt.
Boek der Doden - Bezwering 146

Bezwering 146, BM 10470-11 (boven) en
12 (onder)

Rechts details:
9 van de 21 Portalen
van het Huis van Osiris, elk afzonderlijk genaamd en getoond als een fijn afgewerkte toegang
met daarin een
gehurkt zittend figuur,
de poortwachter voorstellend.

Boek der Doden - Bezwering 146

p

S     Het vijftiende portaal. 'Zij die een ziel heeft (She who has a soul) , gevlochten rood haar, verdonkerde-ogen bij het naar buiten gaan bij nacht, die de rebel bij z'n buik vastgrijpt, die haar hand geeft aan De Trage op zijn kritieke moment, die haar komen en gaan uitvoert'. Zij valt onder de supervisie van Hem die De kreupele vermomt.

q

P     Wat gezegd dient te worden door N bij aankomst: bij het zestiende portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     'De Verschrikkelijke (The Terrible One), Vrouwe van de pestilentie, die zich ontdoet van duizenden mensen zielen, die mensen dood hakt, die hem onthoofd die naar buiten wil, die terreur creëerd.' Zij valt onder de supervisie van Hem die De kreupele vermomt.

r

S     Het zeventiende portaal. 'Zij die danst in bloed ... Meesteres van het Vuur.' (She who dances in blood ... Mistress of Fire). Zij valt onder de supervisie van Hem die De kreupele vermomt.

s

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het achttiende portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     'Liefhebber van hitte (Lover of heat), zonder brandmerk, die met liefde hoofden afhakt; de vereerde Meesteres van het Kasteel, die in de avond rebellen onderwerpt.' Zij valt onder de supervisie van Hem die De kreupele vermomt.

t

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het negentiende portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     'Zij die de dageraad aankondigt in haar tijd (She who announces the dawn in her time), gloeiend heet, Meesteres van de machten van de geschriften van Thoth hemzelf.' Zij valt onder de supervisie van de vermomden van de schatkamer. (the veiled ones of the treasury)

u

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het twintigste portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     'Zij die zich binnenin de grot van haar heer bevindt (She who is within the cavern of her lord); Zij, wiens naam verborgen is; Mysterieus van gedaante, die harten als voedsel neemt.' Zij valt onder de supervisie van de vermomden van de schatkamer. (the veiled ones of the treasury)

v

P     Wat gezegd dient te worden door N bij de aankomst bij het eenentwintigste portaal van Osiris.
(Tussen haakjes staat indien nodig de Engelse naam)
S     'Scherp als een mes tegen de prater (Sharp of knife against the talker), die zich gedraagt als moordenaar, die afdaalt in haar eigen vlam.' Zij valt onder geheim bestuur.


Bezwering 147 bestaat niet (meer)


1 Gebaseerd op Ce1 (18de dynastie) voor § P en op Lc2 (19de/20ste dynastie) voor a-v, en op Ec3 (21ste.dynastie) wijzigingen en aanpassingen in de nummering van de pagina's in w § S zijn gebaseerd op R4 (Pers./Ptol.) De algehele ordening van de vignette's van Pc5 (18de dynastie) ohoewel niet echt perfect uitgevoerd, laat de roep voor het presenteren van offers zien door N. bij de opeenvolgende poorten en hun poortwachters.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ce 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van  Ywiw uit Thebe (TB 46), Cairo 51189.
E. Naville, The Funeral Papyrus van Iouiya (1908)
2 Lc 19de/20ste dynastie, hiërogliefen  papyrus @r- m-Ax-bit van uit Thebe, Leyden T 6. Nav,
3 Ec 21ste dynastie hiëratisch  papyrus  van  N (y)-s(y)-tA-nb(t)-iSw uit Thebe (TT 320), BM 10554
E.A. Wallis Budge, Het Greenfield Papyrus in het British Museum (1912)
4 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L
5 Pc 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van §nnA L3074 Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 144 Naar Bezwering 148

 

 
Rechts