WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 163


Bezwering 1631
P     Bezweringen 163-165 overgenomen uit een ander boek, toegevoegd aan het boek van het naar buiten gaan bij dag. (Going forth by day)
 
P 1   Bezwering om tegen tegaan dat een mans dode lichaam zal vergaan in het rijk der doden om hem te redden van de zielen-eter die gevangen neemt in de Andere Wereld en om te voorkomen dat beschuldigingen van zijn misdaden op aarde worden toegeschreven aan hem; er voor te zorgen dat zijn vlees en botten veilig zijn voor wormen en alle goden die verminken in het rijk der doden en om hem toe te staan om te komen en te gaan wanneer hij dat wil en om alles te doen van uit zijn hart zonder daarbij te worden beperkt.
  2   Om te zeggen door Osiris N.:
S 1   Woorden om te spreken over een slang met twee benen, een zonneschijf en twee horens; over twee Heilige Ogen, elk met twee benen en vleugels.
In de pupil van één is het figuur van Hem wiens arm is opgeheven en een hoofd van Bes met twee pluimen, wiens rug op die van een valk lijkt.
In de pupil van de andere is het figuur van Hem wiens arm is opgeheven en een hoofd van Neith met twee pluimen, wiens rug op die van een valk lijkt.
Getekend in gedroogde mirre, gemixed met wijn, herhaald met groene steen uit Boven-Egypte en water uit de bron ten westen van Egypte op een groen zwachtel, waarmee alle ledematen van een man zijn omhuld.
  2   Hij zal niet worden geweerd van welke doorgang dan ook van de Andere Wereld; hij zal eten en drinken, defeceren uit de achterste-delen alsof hij op aarde was.
Geen klacht zal gemaakt worden tegen hem noch de hand van welke vijand dan ook zal van hem profiteren voor eeuwig.
  3   Als deze tekst op aarde wordt gebruikt, dan zal deze niet worden blootgegeven door de boodschappers die diegenen aanvallen die misdaden begaan op de gehele aarde.
Zijn hoofd zal niet worden afgehakt, hij zal niet worden vernietigd door het mes van Seth.
Hij zal niet worden afgevoerd naar een gevangenis. Maar hij zal wel voor het tribunaal komen en daarvan gerechtvaardigd wederkeren. Hij zal worden behouden van de vrees om verkeerd te doen iets dat over de gehele aarde bestaat.

Onder: Bezwering 163, BM 10257-21

Boek der Doden - Bezwering 163

Rechts detail:

Twee gevleugelde udjat-ogen op
mensenbenen, gevolgd door een slang
met benen, horens en een zonneschijf
dragend.
1 Gebaseerd op T1 (Ptol) wiens vignet twee gezonde ogen toont met gespreide vleugels, gevolgd door een slang die een zonneschijf en horens draagt, allen op 2 benen.


Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 T Ptolemeïsch hiërogliefen papyrus van Iw.f-anx, Turijn. R. Lepsius, Das Todtenbuch der Ägypter (1842)


Middels onderstaande link komt u terecht bij afbeeldingen van het papyrus T:

Afbeeldingen van het papyrus T

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 162 Naar Bezwering 164

 

 
Rechts