WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 68, 69 en 70


Bezwering 681
P 1   Bezwering voor het naar buiten gaan bij dag door N.
S 1   De deuren van de hemel zijn geopend voor mij, de deuren van de aarde zijn geopend voor mij, de deurgrendels van Geb zijn voor mij geopend, de luiken van de hemelramen zijn opengegooid voor mij. Het is hij die mij bewaakte die mij vrij laat, die zijn hand aan mij bind en aan mij toevertrouwd op aarde
  2   De mond van de Pelikaan is geopend voor mij, de mond van de Pelikaan is voor mij open gegooid en ik ga naar buiten de dag in naar de plek waar ik wens te zijn.
  3   Moge ik kracht hebben in mijn hart, moge ik kracht hebben in mijn hart, moge ik kracht hebben in mijn armen, moge ik kracht hebben in mijn benen, moge ik kracht hebben in mijn mond, moge ik kracht hebben in al mijn ledematen, moge ik kracht hebben over mijn invocatie offers, moge ik kracht hebben over water, moge ik kracht hebben over lucht, moge ik kracht hebben over de wateren, moge ik kracht hebben over de rivieren, moge ik kracht hebben over de aanligende landen, moge ik kracht hebben over de mannen die mij kwaad willen doen, moge ik kracht hebben over de vrouwen die mij kwaad willen doen in het rijk der doden, moge ik kracht hebben over hun die opdracht geven om mij onrecht aan te doen op aarde.
  4   A god antwoord: Zeker het zal zo zijn volgens dat wat jij tegen mij zegt. Jij zult leven op het brood van Geb en je zult niet eten wat je verafschuwd. Je zult leven op brood van wit emerkoren en bier van rode gerst van Hapi in de pure plaats; je zult zitten onder de takken van de boom van Hathor die uitblinkend is in de omvangrijke zonneschijf wanneer ze reist naar Heliopolis het script dragend met de godelijke woorden, het boek van Thoth.
  5   Jij zult kracht hebben in jouw hart, jij zult kracht hebben in jouw hart, jij zult kracht hebben in jouw mond, jij zult kracht hebben in jouw armen, jij zult kracht hebben over water, jij zult kracht hebben over de wateren, jij zult kracht hebben over de rivieren, jij zult kracht hebben over de aanliggende landen, jij zult kracht hebben over de mannen die jouw kwaad willen doe, jij zult kracht hebben over de vrouwen die jouw kwaad willen doen in het rijk der doden, jij zult kracht hebben over hun die orders geven om jouw kwaad te berokkenen op aarde of in het rijk der doden.
  6   Richt jezelf op vanaf jouw linkerzijde, plaats jezelf op jouw rechterzijde, ga zitten en sta op, werp het stof van je af, moge jouw tong en jouw mond wijs zijn.
Wat betreft degene die dit boek kent, hij zal uitgaan de dag tegemoet, hij zal wandelen op aarde tussen de levenden en hij zal nooit lijden onder vernietiging. Een kwestie die een miljoen keer waar is.

Onder; afbeelding van een ostrakon, met daarop de restanten van 7 regels van Bezwering 68 in rood-geverfde hieratische tekst.

Bezwering 69
     

a

P     Variant.
S 1   Ik ben de Stralende, broer van de Stralende Godin Osiris de broer van Isis; mijn zoon en zijn moeder Isis hebben mij gered van mijn vijanden die mij kwaad wilden doen. Ketenen zitten om hun armen, hun handen en hun voeten, om wat zij kwaadwillend tegen mij hebben gedaan.
  2   Ik ben Osiris, de eerstgeborene van het gezelschap der goden, oudste van de goden, erfgenaam van mijn vader Geb; ik ben Osiris, Heer van mensen, levendig van aard, sterk van achter-delen, stijf van fallus, die zich binnen de grenzen van het gewone volk bevindt.
  3   Ik ben Orion die zijn land betreedt, die over de sterren in de hemel presideert die zich op het lichaam van mijn moeder Nut bevinden, die mijn ontvangt en verveeld wanneer het haar uitkomt.
  4   Ik ben Anubis op de Dag van de Duizendpoot, ik ben de Stier die heerst over het veld. Ik ben Osiris, voor wie zijn vader en moeder een overeenkomst sloten op die dag van het uitvoeren van de grote slachtpartij; Geb is mijn vader en Nut is mijn moeder, ik ben Horus de Oudere op de dag van de troonsbestijging, ik ben Anubis van Sepa, ik ben de Heer van Allen, ik ben Osiris.
     

b

S 1   O gij Oudste die binnen is gekomen, zeg tegen de verzamelaar van geschriften en tregen de poortwachter van Osiris dat ik ben gekomen, een geest zijnde, volledig erkend en goddelijk; ik ben gekomen opdat ik mijn lichaam zelf mag beschermen, opdat ik mag zitten op de geboorte bankje van Osiris en zijn lijden door pijnlijk plekken verdrijf.
Ik ben machtig en goddelijk op het geboorte-bankje van Osiris, want ik ben er mee geboren toen hij nog erg jong was. Ik haal de bedekking van de knieën2 van Osiris af, ik open de monden van de goden door hen, ik zit naast hem;
  2   en Thoth is blij voortgegaan met duizend broden (en duizend bieren) op mijn vaders altaar, met mijn gevlekte vee, long-horns, rood vee, ganzen en gevogelte voor offerandes welke ik geef aan Horus en offer aan Thoth; mijn slachtplaats behoort aan Hem die gaat over de offerplaats.

Bezwering 70

P     Variant:
S 0   Anders gezegd: Mijn slachtplaats behoort aan Hem die gaat over de offerplaats.
  1   Ik ben blij en gelukkig met het altaar van mijn vader Osiris. Ik heers in Busiris, ik reis rond op zijn rivier oevers.
  2   k adem de oostenwind om zijn lokken, ik grijp de noorderwind bij zijn gevlochten lokken, ik pak de zuiderwind bij zijn plooien, ik grijp de westenwind bij zijn nek. Ik reis langs de hemel op zijn vier zijden, ik geef adem aan de gezegenden onder hen die brood eten.
T     Wat betreft hem die dit boek op aarde kent, hij zal naar buiten komen de dag tegemoet, hij zal wandelen op aarde tussen de levenden en zijn naam zal nooit vergeten worden.1 Gebaseerd op Ca1 (18de dynastie), deze groep bezwering is als zodanig gevonden tijdens de dynastieën 18 t/m 21 in Ca1, Cb2,Ia3, Pb4, Ga5 en Cg6. Bezweringen 69B en 70 zijn echt één. Cg6 (21ste dynastie) lijkt de eerste tekst te zijn die in tweeën wordt gesplitst. De 'variant' an het begin van Bezwering 70 is slechts het eind van Bezwering 69 b § S 2; zijn parallel in Bezwering 31 c is correct geplaatst.
De enige bekende vignetten komen voor bij Bezwering 68. In Pb4 (18de/19de dynastie) hurkt N. onder een boom naast de plaats waar de troon van Hathor is.
2 Weglating, toegevoegd vanuit CT.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ca 18de dynastie  hiërogliefen en hiëratisch papyrus van Ms-m-nT r uit Thebe in het Louvre maar behorend tot het Caïro Museum. Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
2 Cb 18de dynastie, linnen lijkwade van koning Menkheperre,  (Thoetmoses III) uit Thebe (TT 320), Cairo en Boston, verzameling van 11. L. Mayer
D. Dunham in JEA XVII (1931) 209-10, Pls. XXXI-XXX VI; Naville, Edouard.
3 Ia 18de dynastie, hiërogliefen  papyrus  van Imn-ipt uit Thebe(?), Vaticaan LXIII. Edouard Naville, Das aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Aus versehiedenen Urkunden zusainmengestelit und hrsg.... Berlin, 1886. 3 v. [Einleitung and I-I1.]
4 Pb 18de/19de dynastie hiërogliefen  papyrus  van &wri , L3092 Bv. Nav.
5 Ga 20ste dynastie, hiërogliefen  papyrus van Nfr-rnpt uit Thebe, (TT 336) Brussel E5043 L. Speleers, La papyrus de Nef er Renpet (1917)
6 Cg

21ste dynastie hiëratisch  papyrus  van GAt~zSn uit Thebe, Caïro

ibib. II (1914)

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 66 Naar Bezwering 71

 

 
Rechts