WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 173


Bezwering 1731
a
P 1   Adoratie van Osiris, Belangrijkste van de Westerlingen, de Grote God, Heer van Abydos, Koning der Eeuwigheid en Heerser van het eeuwigdurende, de verheven god in Rosetau, door N.
  2   Om te zeggen:
S     Ik eer u, O Heer der Goden, enige god die leeft van de waarheid - zo zegt uw zoon Horus. Ik ben bij u gekomen zodat ik u kan groeten en ik heb waarheid naar u gebracht naar de plaats waar uw Enneade verblijft; moge u toestaan dat ik onder hen die in uw gevolg zijn mag vertoeven en dat ik al uw vijanden mag verslaan, want ik heb uw offergaven op aarde vereeuwigd.

Hieronder enige afbeeldingen uit het dodenboek van Nebseny
aangaande bezwering 173, BM 9900-9.

Boek der Doden - Bezwering 173
Boek der Doden - Bezwering 173
Boek der Doden - Bezwering 173
b
P 1   Adoratie van Horus jegens zijn vader toe hij naar binnen ging om zijn vader Osiris te zien toen hij omhoog ging naar de grote pure plaats zodat Re hem zou kunnen zien als Wennefer, Heer van het Heilige Land; zij omhelsten elkander opdat hij daardoor een ziel kan zijn in het rijk der doden.
  2   Om te zeggen:
S 1   Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben naar u gekomen zodat ik u, mijn vader Osiris kan groeten.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na uw vijanden voor u te hebben verslagen.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen zodat ik al het kwade wat op u zit kan verwijderen.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen om hen af te slachten die u verminkt hebben.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, met mij hand duwend tegn hen die tegen u rebelleren.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen met de confederatie van Seth in ketenen voor u.
  2   Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, met Boven-Egypte en Neder-Egypte aan elkander gebonden voor u.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, met de vastlegging van de goden-offers voor u in Boven- enNeder-Egypte.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, met gecultiveerde velden voor u.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na de rivier-oevers te hebben laten overstromen voor u.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na de landen voor u te hebben geploegd.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, met geconstrueerde kanalen voor u.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na irrigatie kanalen te hebben uitgehakt voor u.
  3   Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen voor u, na hen die tegen u rebelleerden te hebben uitgeroeid.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na voor u wilde stieren en kuddes naar het slachthuid te hebben gebracht.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na voor u rqantsoenen te hebben gemaakt.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na voor u te hebben gebracht ....
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na voor u te hebben vermoord ....
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na voor u kalveren te hebben neergeslagen.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na voor u de nek te hebben omgedraaid van ganzen en eenden.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na uw vijanden voor u te hebben gevangen met hun eigen lasso's.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na uw vijanden voor u te hebben weggespoeld door een afvoerpijp.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na u vers water te hebben gebracht uit Elephantine zodat u zich er mee verfrissen kunt.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, met allerlei soort van verse groenten voor u.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, met het vastleggen van uw offers op aarde net als Re.
  4   Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na voor u brood van rode emerkoren in Pe te hebben bereid.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na voor u bier van witte shert-graan in Dep te hebben bereid.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na voor u gerst en emerkoren te hebben gecultiveerd in het Veld der Biezen.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na voor u daar te hebben geoogst.
  5   Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, zodat ik u kan verheerlijken.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, zodat ik er voor kan zorgen dat u een ziel bent.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, zodat ik u sterk kan maken.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, zodat ik er voor kan zorgen dat ...
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, zodat ik er voor kan zorgen dat ...
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, zodat ik u gerespecteerd kan maken.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, zodat ik er voor kan zorgen dat u gevreesd wordt.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, zodat ik u uw ogen en de pluimen op uw hoofd kan geven.
  6   Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, zodat ik er voor kan zorgen dat Isis en Nephthys u blijvend maken.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na het oog van Horus met zalf te hebben gevuld voor u.
Hallo Osiris! Ik ben uw zoon Horus en ik ben gekomen, na u het Oog van Horus te hebben gebracht zodat uw gelaat hiervan kan worden voorzien.1 Compleet gevonden in Aa1 (18de dynastie), slechts a variant of b § S 4-5 komt voor in Ar2 (20ste dynastie)
2 Voor deze stanza vergelijke men het opschrift met Jan Zandee, De hymnen aan Amon van Papyrus Leiden I 850 (Leiden, 1948).


Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nebseny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseny (1876), Edouard Naville.
2 Ar Fragmenten van een 20ste dynastie, hiërogliefen  en hiëratisch papyrus van #ay, BM 9953B (zie afb. hieronder) + Amherst XVII BM Cat.; Nay.; P. E. Newberry, The Amherst Papyri... (1899)
P1. XXII

Onder een afbeelding van BM 9953B

BM 9953B

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 172 Naar Bezwering 174

 

 
Rechts