WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 174


Bezwering 1741
a
P 1   Bezwering om een geest naar buiten te laten gaan door de grote poort2 in de hemel.
  2   Om te zeggen door N.:
S 1   Jouw zoon heeft gehandeld namens jou en de groten huiveren wanneer ze het zwaard in jouw hand zien als je opstijg uit de Andere Wereld.
  2   Heil aan u, O Wijze! Geb heeft jou gecreëerd, de Enneade heeft jou gedragen. Horus is tevreden met zijn Oog3, Atoem is tevreden met zijn jaren, de goden van het Westen en Oosten zijn tevreden met de Grote Godin die tot leven kwam in de armen van Haar die de god droeg.
  3   Ik ben wedergeboren, ik zie, ik aanschouw, ik zal ginder zijn, ik ben verresen op mijn zij, ik maak een decreet, ik haat slaap, (ik verafschuw) kreupelheid en ik die in Nedit was sta op.
Mijn brood is bereid in Pe, ik ontvand de scepter in Heliopolis; het was Horus die bevel gaf dat ik zijn vader geholpen moest worden. Wat betreft de Heer van de Storm, de slavernij van Seth is voor hem verboden.

Boek der Doden - Bezwering 174

Bezwering 174 BM 10010-3

Rechts detail:
Muthetepti komt uit de grote poort in de hemel.

b
S     Ik zal Atoem opheffen, want mijn woorden zijn geweldig; ik ben voortgekomen uit de dijen van de Enneade, ik ben ontvangen door Sakhmet, het was Shesmetet die me droeg, een ster stralend en ver-reizend, die dagelijks product van ver naar Re brengt.
Ik ben gekomen naar mijn troon op de Gier en de Cobra, ik ben verschenen als een ster.
c
S     O gij twee vechters, vertel de Nobele, wie hij ook moge zijn, dat ik die lotus-bloem ben die verscheen uit de aarde. Puur is hij die mij ontving en mijn plaats voorbereidde bij de neusvleugels van de Grote Macht.
Ik ben gekomen in het Eiland van Vuur, ik heb e.e.a. rechtgezet op de plek van het verkeerde en ik ben hij die de linnen kledingstukken bewaakt die de Cobra bewaakte tijdens de nacht van de grote vloed.
Ik ben verschenen als Nefertem, de lotus op de neusvleugel van Re; hij komt dagelijks voort uit de horizon en de goden zullen gelouterd worden bij het zien van hem.
d
S     Ik ben hij die is gerehabiliteerd met de ka's, die harten verenigd, die de leiding heeft over de wijsheid, een grote onder de god, namelijk Sia die zich aan de rechter hand van Re bevindt.
Ik ben naar mijn plaats gekomen onder de dubbels, ik verenig harten om de wijsheid van de Grote Godin, ik ben Sia geworden, de god aan de rechter hand van Re.
O gij die wordt beschermd door mijn hand, het is ik die zegt wat er in het hart van de Grote Godin is bij het Festival van Rood Linnen.
Ik ben Sia die zich aan de rechter hand bevindt van Re, de indrukwekkende die presideert over de Grot van de Diepte.1 Compleet gevonden in Af1 (20ste/21ste dynastie), men vergelijke pyr. 257-68. Vignet van Af1 toont "Het naar buiten gaan door de grote poort van de hemel".
2 Zo geschreven zowel hier als in b. Dit komt overeen met de vignet, maar de context in b toont dat "opstijgen als een grote ster" het orginele idee was.
3 Pyr. etc: "Zijn vader".


Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Af 20ste/21ste dynastie, hiërogliefen  papyrus van Mwt-Htpt(i) uit Thebe(?), BM 10010 (Pap. Murray) Nav.; Budge, Text

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.
Pyr Sethe, Kurt. Die altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrucken und Photographien des Berliner Museums neu hrsg. und erhiutert .... Leipzig, 1908-22. 4 v. [Section numbers (not spell numbers) follow the abbreviation.]

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 173 Naar Bezwering 175

 

 
Rechts