WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 169


Bezwering 1691
a
P 1   Bezwering voor het opzetten van een lijkbaar.
  2   Om te zeggen:
S 1   Gij bent de Leeuw, gij bent de Dubbele Leeuw, gij bent Horus de beschermer van zijn vader, gij bent de vierde van deze vier machtige goden die behoren tot hen die voor gejuich en geroep zorgen, die water brengen d.m.v. hun macht over .....
  2   Verhef u zelf op uw rechterzijde, verhef u zelf op uw linkerzijde.
b
S 1   Geb zal uw blinde ogen voor u openen, hij zal uw gebogen knieën strekken en aan u zal worden gegeven uw hart, die u had van uw moeder, uw hart dat aan uw lichaam toebehoort.
Uw ziel is op weg naar de hemel, uw lijk bevindt zich onder de aarde; er is brood voor uw maag, water voor uw keel en frisse lucht voor uw neus.
  2   Zij die zich in hun tombes bevinden zullen vriendelijk zijn tegen u, zij die zich in hun doodskisten bevinden zullen open voor u zijn, zij zullen uw ledematen naar u brengen wanneer u bent hersteld in uw orginele gedaante.
c
S     Gij zult opstijgen naar de hemel, het koord zal geknoopt zijn voor jou in het bijzijn van Re, gij zult het net in de rivier sluiten, gij zult er water van drinken, gij zult lopen op uw voeten, gij zult niet ondersteboven lopen.
Gij zult opstijgen naar hen die boven de aarde zijn, gij zult niet gaan naar hen die zich onder de muren bevinden; jouw muren die aan jou toebehoren, zijnde wat jouw stad god voor jou heeft gemaakt, zal niet omver worden geworpen.
Gij bent puur, uw voorkant is puur, uw achterdelen zijn schoon d.m.v. natron, vers water en wierook en gij bent puur d.m.v. de melk van Apis, door bier van Tjenmyt en door natron dat het kwade van jou verdrijft.
d
S 1   Tefnoet, de dochter van Re zal jou voeden in het bijzijn van haar vader Re; Zij van de Vallei zal u één laten worden als gedaan bij de begrafenis van haar vader Osiris, gij zult op iets zoets bijten wat hij jou daar heeft gegeven. Uw vier poties zijn boven bij Re, bestaande uit gerst van Ibu; uw vier porties zijn beneden bij Geb, bestaande uit gerst van Boven-Egypte; het zijn de inwoners die Hem van het Veld der Offers naar jou brengen en hij is voor jou neergezet.
  2   Gij zult voortgaan met Re, gij zult macht hebben door Re, gij zult tijdens alle seizoenen en tijdens elk uur kracht hebben in uw benen.
e
S     Gij zult niet onderzocht worden, gij zult niet gevangen worden gezet, gij zult niet worden bewaakt, gij zult niet worden geketend, gij zult niet in de cel bestemd voor rebellen worden gezet, het zand zal worden verwijderd van uw gezicht.
Pas op voor hem die link is op jou, laat niemand jou bestrijden; pas op dat gij niet voortgaat.
Pak uw kleding, uw sandalen, uw staf, uw lendendoek en al uw wapens, zodat gij de hoofden kan afhakken en de nekken kan breken van die rebellerende vijanden, die naderbij komen als gij dood bent.
'Kom niet naderbij' is de uiting van de Grote God jegens jou, zelfs hij die zichzelf op de dag van het komen tot leven wekt.
f
S 1   De valk verheugd zich over u, de Gans kakelt naar u,
  2   de deuren van de hemel zijn door Re geopend, de aarde is voor u opengegooid door Geb, want uw macht is zo groot en de kennis van uw naam is zo effectief.
g
S     Het opent het Westen voor deze waardige ziel, het is de voordracht die aangenaam is voor het hart van Re en tevredenstellend is voor het hart van zijn tribunaal dat waakt over de mensen.
Moge de Dubbele Leeuw leiden naar de plaats waar N zijn ka teverden heeft gemaakt.
h
S     O N., lok iedereen die jou kwaad wil doen in de val, want gij hebt leven, uw ziel heeft gezondheid, uw lijk is lang-blijvend, gij ziet de vlam, gij ademt de lucht, uw gezichtsvermogen is helder in het Huis der Duisternis welke is geplaatst in de ingang (van de hemel), zonder een storm te zien.
Gij dient de heerser van de Twee Landen, gij verfrist u zelf bij de meru-boom in het bijzijn van hem wiens magie machtig is, terwijl Seshat voor u zit, Sia beschermt uw lichaam,2
i
S 1   de Veehoeder melkt voor u zijn kudde die Sekhat-Hor volgt. Moge gij u zelf verrijzen bij de opening van de wateren van Kheraha, mogen de groten van Pe en Dep u loven, moge u Thoth aankijken, de vertegenwoordiger van Re in de hemel, moge gij omhoog gaan en binnentreden in de hal met pilaren, mogen de Rivalen verslag aan u uitbrengen. Uw ka is bij u vanwege uw vreugdevolle hart tijdens uw bestaan. Uw blije .... maakt u wakker, de Enneade maakt uw hart blij;
  2   vier broden zijn aan u gegeven in Letopolis, vier broden in Hermopolis en vier broden in Heliopolis op het altaar van de Vrouwe van de Twee Landen.
Moge de sterrennacht u wakker maken, mogen de Heren van Heliopolis u verfrissen, moge er voedsel in uw mond zijn, want uw voeten zullen niet op een dwaalspoor raken, uw ledematen zullen leven,
  3   gij zult een zweep grijpen in Abydos; gij zult de collectie der groten gidsen, de gehele bijeenkomst van hen die de leiding hebben over het gezelschap bij het jubileum van Osiris op de morgen van het Wag-festival en van de meesters der mysteriën. Gij zult worden versierd met goud, uw gewaad zal van fijn linnen zijn,
  4   Hapi zal golven over uw borst, de ster-plant zal nuttig zijn voor jou, gegraveerd zijnd op uw offer-steen en gij zult drinken naast het meer van de Twee Messen (The Lake of the Two Knives). De goden aldaar zullen je genegenheid tonen, gij zult opstijgen naar de hemel met de goden die de Waarheid presenteren aan Re, gij zult worden toegelaten in de omgeving van de Enneade en gij zult als één van hen worden gemaakt. De uwe is de khar-gans, zoon van de ro-gans en gij zult het offeren aan Ptah, Zuidelijk-van-zijn-Muur.1 Gebaseerd op Pb1 (18de/19de dynastie), de enige tekst bekend uit het Koninkrijk; geen vignet. Correcties van a-g zijn gebaseerd op CT, maar vele stukjes zijn weggelaten, inclusief f § 2, die alleen in CT voorkomt en andere passage zijn behoorlijk aangepast.
2 Caïro 410442 (25ste dynastie) met een vorm van Hapi, vergelijkbaar met h behalve dat het de eerste zin van Pb1 weglaat en aan het eind toevoegt: "De Slang verzorgt uw bescherming; Re, heer van het universum, beschut u, Osiris N. (Zo zegt) Hapi."


Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Pb 18de/19de dynastie hiërogliefen  papyrus  van &wri , L3092 Bv. Nav.
2 Caïro 41044 25ste dynastie houten binnenste doodskist van N(y)-s(w){-r} uit Thebe. H. Gauthier, Cercue its ant hropoides des pretres de Montou (Cairo"Cat." LXII and LXV [1913[) pp. 34-74, Pls. IV-V

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 168 Naar Bezwering 170

 

 
Rechts