WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen Pleyte 170 t/m 174


Bezweringen Pleyte 170-1741
P     De schrifrollen voor toetreding tot de aarde.
Bezwering Pleyte 170
P 1   Bezwering om er voor te zorgen dat de mummie opstijgt naar de binnenste kist.
  2   Om te zeggen door Anubis:
S 1   0 Isis, 0 Nephthys, 0 Thoth die de storm bedaard, roep Imsety, Hapi, Duamutef, en Qebehsenuf op, (want) het is Horus die bemiddeld namens jouw Vader Osiris N. Moge gij naar hem opstijgen. (Dan) zult u voor eeuwig niet meer ver van hem zijn.
  2   Verheerlijkt gij zijn pracht aan zijn moeder de Onder-Hemel, wiens armen groetend zijn (uitgestrekt) naar hem, wiens hart (van trots) gaat bonzen omwille van hem die uit haar voortkwam. Moge hij ┌gisteren┐binnentreden en morgenvroeg naar buiten gaan net zoals Re elke dag. Zij die op aarde zijn cirkelen om u heen, Osiris N. Re geeft jou zijn stralen om daarmee de duisternis voor jou te verdrijven.
Bezwering Pleyte 171
P 1   Bezwering voor ┌vuur┐aansteken.
  2   Om te zeggen:
S     Ontbrand in het geheim vlam, zodat de duisternis voor u weggaat, terwijl de hand die het weghoud de +d -pilaar achter u rechtop zet. De Twee Zusters zegenen u bij het groeten van (u); zegeningen worden opgeroepen voor u.┌Vuur┐is aangestreken voor u, elke dag onder uw hoofd tijdens de avondstond. Horus wekt u, [hij] adoreert [u, hij zegt tegen] u: "[O] verhef uzelf en keer u om (op) uw lijkbaar, zodat u de stralen van de pure Schijl kunt zien, in (uw) omgeving waar de Geest wenst te zijn, Osiris N."
Bezwering Pleyte 1722
P 1   Bezwering om er voor te zorgen dat de God opstijgt naar de Andere Wereld.
  2   Om te zeggen door Osiris N.:
a
S 1   Heil aan u, die zich bevindt in de nome van het westen. Ik ken (u); (Ik) ken uw Naam. Moge u mij redden van deze slangen die in Rosetau zijn, die leven van mensenvlees en drinken van hun bloed, want ik ken ze en ik ken hun Namen.
  3   Het eerste bevel aan Osiris de heer van het Universum, (wanneer hij er één heeft bedwongen: Moge gij lucht geven aan mij die niet vreest (wie dat er zijn) in de kronkels van dit westen, verstoken van beiden, wat is en wat niet is,) wiens zetel is gereserveerd (voor) hem in het midden van het duister, aan wie deze gelukzaligheid is gegeven (als) (heer van de duister)nis, geslacht en één gesmaakt die made(n) verzwelgt in het westen. (Gij) wiens stem wordt gehoord alhoewel hij niet herkend wordt, groot iemand in (Busiris), voor wie de zwakkeren bang zijn, komt voort en breng nieuws van het slacht-blok van de goden.
b
S     Hij (d.w.z. N.) is gekomen met een bericht bij de Heer van het Universum: Horus heeft zijn troon gepakt en heeft hem eer betoond. Heer van de bescherming binnenin de Bark, angstaanjagende heer binnenin de Andere Wereld, hij is Horus; hij is (gekomen), nieuws brengend. Laat hem binnen en vertel hem wat hij zag in Heliopolis.
c
S     De Oudsten staan voor hem op; zij verheerlijken hem -- de schrijvers op hun matten voor (hem). Hij bond de koppen samen, die Heliopolis voor hem feestelijk maken.
d
S     Sinds hij de hemel heeft gegrepen en de aarde heeft geërfd in <zijn zak>, Hemel en aarde zullen hem niet worden afgepakt. Ziedaar, hij is Re, de Oudste der Goden, de Leider.
e
S     Geweldig zijn het nieuwe-halve maan feest van de verhevene die in de Hemel is en het Verduisterde Maan feest. De Krachten op hem zijn verwijderen en zijn wormen zijn ermee ook verwijderd, sinds het westen hem stevig (aan) de Horizon houd, (aan) de plaats (waarnaartoe) hij is gekomen. Hij heeft gezogen (van zijn moeder), die van haarzelf (zijn) verzorgster heeft gemaakt die is in zijn Horizon.
T 2   Om te zeggen tegen Thoth na haar (d.w.z. N.'s) ondergang (in) het Tnnt -sanctuarium, content met zijn <heer> Osiris. Hij (d.w.z. Osiris) zegt tegen Thoth de rekenaar: "Breng de ziel naar osiris N. als (zij) opstijgt en neerdaalt in de bark van Re, terwijl haar lijk verblijft in de Andere Wereld."
Bezwering Pleyte 173
P 1   Bezwering om te veroorzaken dat de omloop van de zon voortgaat aan het hoofd van de kinderen van horus naar de andere wereld.
  2   Om te zeggen door Anubis:
S     0 Horus, heer van de einden (der aarde), moogt gij deze brengen als gij deze hebt gevonden, want uw uur is (gekomen) en uw Vader is voorzien van zijn offergaven.
Als magische bescherming heeft gij hem aan Osiris N. gegeven, zodat zijn lichaam daardoor volmaakt kan worden net zoals Atoem (is) en nooit meer gescheiden van hem wordt voor eeuwig en altijd.
Bezwering Pleyte 174
P 1   Bezwering om te veroorzaken dat de Heerser over het Westen voortgaat naar de andere wereld, achter het hoofd van de Mummie blijvend.
  2   Om te zeggen door Anubis:
S     Enige, enige God, zonder zijn gelijke, eigenaar van de Twee Krachtige Ogen waarmee iemand ziet en van oren die efficiënt horen, gij ruikt naar leven en heerschappij, uw neus zijnde (die van) Nefertem. Gij die de tong kent van iemand die lijdt aan pijn in zijn hart en terug rapporteerd aan hem die hem heeft gezonden, moge gij de ledematen van osiris N. leiden om hem te beschermen. (Aldus) zullen ze niet ver zijn, voor eeuwig en altijd.
T     Deze bezwering dient te worden geschreven rondom de schrijn van de Heerser over het Westen.


1

Gebaseerd op Leiden T 311 (Ptol). Gecorrigeerd en compleet gemaakt m.b.v. Pleyte's kopiën van andere documenten; §S 2 van Pleyte 170 is van Pap. Edinburgh2 (Ptol.).. Er worden geen vignetten gemeld door Pleyte.

2 Voor de uitgave van het Rijk zie Bezwering 1B, die meerdere bijna oorspronkelijke geschriften bevat, bv aan het eind van c. Lange invoeging in Bezwering Pleyte 172 a §S 3 is uit Cairo 293043 (Pers.-Ptol.) en §T 2 is toegevoegd uit B3t-iiti4 (Ptol.).Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Leiden
T 31
Ptol. hiëratisch papyrus  uit Thebe
(zie afbeeldingen hieronder)
ibid. PlS. 126-73
2 Pap. Edinburgh Ptol. hiëratisch papyrus van
PAy.s-Tnf
S. Birch in Proceedings of the Society of Biblical Archaeology VII (1885) 84-86
3 Caïro 29304 Ptolemeïsche granieten buitenste doodskist van _(d)-Hr uit Sakkara (zie afbeeldingen hieronder) ibid. pp. 114-61; Piehl, Inscrs. hierogl. I (1886-88) Pls. LXVIII-LXX
4 B3t-iiti Ptolemeïsche basalten sarcofaagdeksel, Caïro Piehl, lnscrs. hierogl. I, Pls. LX VI-LX VIII


Onder, 2 afbeeldingen van Leiden T31, Ptol. hiëratisch papyrus  uit Thebe

Bron: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden. (waarvoor dank)


Onder, 4 afbeeldingen van Caïro 29304,
Ptolemeïsche
granieten buitenste doodskist van _(d)-Hr uit Sakkara

Bron: Totenbuchprojekt Bonn, TM 109514, <totenbuch.awk.nrw.de/objekt/tm109514>

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.
Pyr Sethe, Kurt. Die altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrucken und Photographien des Berliner Museums neu hrsg. und erhiutert .... Leipzig, 1908-22. 4 v. [Section numbers (not spell numbers) follow the abbreviation.]
JNES Journal of Near Eastern studies. Chicago, 1942- .

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering Pleyte 169 Naar Bijlage 1

 

 
Rechts