WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen 133


Bezwering 1331
P 1   Geschrift om een geest waardig te maken; om te worden gereciteerd op de eerste van de maand.

 

2   Om te zeggen door N.:

a

S 1   Re verschijnt aan zijn horizon, zijn Enneade volgt achter hem; de god komt uit de geheime plaats en een siddering gaat over de oostelijke horizon van de hemel tijdens het stemgeluid van Noet; zij baant de weg voor Re, ten overstaan vande Oudste, die rond gaat.
  2   Verhef uzelf, O Re die in zijn heiligdom is, opdat u de briezen moge opslorpen. Moogt u de noordenwind opslokken, moogt u de ruggegraat opslokken, moogt u de dag vangen, moogt u Maat kussen, moogt uw gezelschap scheiden, moogt u de Heilige bark zeilen naar de Lagere Hemel, mogen de Ouderen erheem rennen en luisteren naar uw stem; Moogt u kunnen rekenen op uw beenderen, moogt u uw ledematen bijeen rapen, moogt u uw gezicht naar het prachtige Westen draaien, moogt u elke dag opnieuw terug keren, want u bent dat gouden beeld dat de gelijkenis draagt van de zonneschijf, de hemel bezten met de siddering tijdens uw terugkeer elke dag. De horizon is vreugdevol en er is gejuich binnenin uw grenzen.

b

S     Wat betreft de goden die in de hemel zijn die N. aanschouwen zij hebben eerbied gettond alsof het aan Re was, want N. is een geweldige die de Wereret-kroon van Re opspoort en zijn behoeften opteld; N. is iemand alleen, wiens affaires bloeien in dat eerste gezelschap van hen die in het bijzijn van Re zijn; N. is gezond op aarde en in het rijk van de doden, N. is net zoals Re elke dag gezond, N. zal gaan en niet vermoeid raken in dit land, voor altijd.
Hoe vreugdevol zijn zij die met hun ogen zien en die waarheid horen met hunoren zoals Re en die de roeispaan hanteren in het gevolg van Noen! N. zal niet vertellen wat hij heeft gezien noch zal hij herhalen wat hij heeft gehoord over de geheime aangelegenheden en daar is acclamatie voor N.
Het lichaam van de god Re doorkruist de Diepte tussen hen die de wil van de god gunstig stemmen met dat wat hij verlangt en N. is een valk wiens gedaante groots is.
T 1   Om te zeggen over een Heilige bark van 4 el lengte, gemaakt van stukken malachiet, met erboven op het tribunaal van de nomen. Er zal een hemel gemaakt worden met gezuiverde sterren met natron en wierook. Maak een beeld van Re met oker in een nieuwe schaal geplaatst voor deze bark en plaats een beeld van deze geest, welke je verlangt te zijn, waardig gemaakt binnenin deze bark.
  2   Dit betekent dat hij mee zal varen in de Bark van Re en dat Re zelf hem er in zal zien.
  3   Gebruik het niet voor iedereen behalve voor jezelf, zelfs niet voor je voor of zoon, weest gij erg voorzichtig.
  4   Deze geest zal als waardig worden beschouwd in het hart van Re, er wordt voor gezorgd dat hij macht heeft over de Enneade en zij zullen met hem zijn.
  5   De goden zullen hem zien als één van hun zelf, de doden zullen hem zien en zij zullen op hun gezichten vallen wanneer hij wordt gezien in het rijk van de doden m.b.v. de stralen van de zon.
  6   Om te zeggen ┌in toevoeging tot┐deze verklaring die Horus gebruikte voor zijn vader Osiris-Unnefer, levend voor eeuwig en altijd.
  7   Sinds Re kijkt naar deze gezegende als naar zichzelf, heeft die er na gekeken als naar de Enneade, groot is de vrees voor hem in de harten van de gezegenden en de doden. Zijn ziel zal eeuwig leven; het zal niet sterven in het domein van god.
  8   Hij wordt niet weggehouden bij de poorten, van de portalen van de poelen en de poort van het domein van god.
  9   Hij zal niet worden vergeten bij het laatste oordeel; hij zal triomferen over zijn vijanden. Zijn offergaven zullen dagelijks op het altaar van Re zijn.

Boek der Doden - Bezwering 133

 

Bezwering 133, BM 9900-23

Rechts detail:
Nebseny staat in dagelijkse adoratie voor Re met valkenkop, die op de troon zit in zijn boot, een zonneschijf dragend, met een cobra op zijn hoofd en een was=scepter vasthoudend.


1 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie);met § T 3 toegevoegd uit Eb2 (18de/19de dynastie) en § T 6-9 toegevoegd uit Aa3 (18de dynastie). Vignette van Aa3 toont N. Re elke dag aanbiddend als het staat voor Re met valkenkop gezeten op zijn troon in zijn bark.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nwnw uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 Eb 18de/19de dynastie  hiërogliefen papyrus  van Any uit Thebe, BM 10470
Bv. E. A. Wallis Budge, De Papyrus van Ani (1913)
3 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nb.sny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseni (1876), Edouard Naville.

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 132 Naar Bezwering 134

 

 
Rechts