WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 177


Bezwering 1771
P     Bezwering voor het overeind zetten van een geest en er voor zorgdragen dat een ziel gaat leven in het rijk der doden.
S 1   N.: O Noet, Noet, ik heb mijn vader aan de aarde toevertrouwd, met Horus achter mij. Mijn vleugels zijn gegroeid tot die van een valk, mijn pluimen zijn die van een heilige valk, mijn ziel heeft mij gebracht en zijn woorden hebben mij uitgerust.
  2   Noet: Gij hebt jouw plaats geopend tussen de sterren van de hemel, want gij bent de Solitaire Ster van de hemel; zie O N., eerlijk zijn de orders die gij geeft aan de geesten, want gij bent een Macht; gij zult niet hongerig worden, gij bent niet onder hen en gij zult niet onder hen zijn.
  3   Zie, op jouw hoofd als een ziel bevinden zich horens als van een wilde stier, want gij bent een zwarte ram die een witte ooi droeg, één die zoog van de vier tepels.
  4   De blauw-ogige Horus komt naar jou toe, de rood-ogige Horus, intens qua macht, wacht op jou. Hij ontmoet zijn ziel, zijn boodschappers gaan, zijn koeriers rennen, zij komen naar hem die wordt ondersteund boven het Westen; deze gaat van u van wie dat is gezegd: 'De god die spreekt tegen het Veld van de Goden.' Jouw naam is gerechtvaardigd in het bijzijn van de goden, de Enneade zetten jou overeind met hun handen, de god spreekt tegen het Veld van de Goden.
  5   Wees sterk bij de deur van de ks's van de horizon-bewoners, want hun deuren zullen geopend zijn voor jou, zij zullen jou loven en gij zult macht over hen hebben .... zij gaan voort en heffen hun gezichten, zodat zij jou zien voor de Grote God. Min ... jouw hoofd. Iemand staat achter jou en gij hebt macht; gij zult niet vergaan noch worden vernietigd, maar gij zult handelen onder mensen en goden.1 Gebaseerd op Aa1 (18de dynastie) met enige verbeteringen uit pyr. en Cg2 (21ste dynastie): geen vignet.


Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nebseny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseny (1876), Edouard Naville.
2 Cg

21ste dynastie hiëratisch  papyrus  van GAt~zSn uit Thebe, Caïro

ibib. II (1914)

Onder afbeeldingen van BM 9900-16

Boek der Doden, Papyrus van Nebseny; Bezwering 110 vignet; Bezwering 177.
Scenes van het hiernamaals (blad 16): het vignet toont een schematische weergave van het landschap,
dat we kennen als het Veld van de Offers of het Veld van het Riet. Waterwegen zijn hier dominant.
Nebseny wordt getoond tijdens het sturen van een ploeg getrokken door ossen, terwijl bovenin hij een sikkel
gebruikt om volgroeide gewassen te oogsten. Nebseny is ook aanwezig, zittend voor een offertafel.
En hij wordt tevens getoond bij het aanbidden van goden en het branden van wierook,
terwijl een goddelijke bark rechtsonder is afgebeeld.

Boek der Doden - Bezwering 177
Boek der Doden - Bezwering 177
Boek der Doden - Bezwering 177

Onder afbeeldingen van BM 9900-19

Boek der Doden van Nebseny; blad 19. Bezwering 177 vervolg; bezwering 178 en bezwering 106.

Boek der Doden - Bezwering 177
Boek der Doden - Bezwering 177

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.
Pyr Sethe, Kurt. Die altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrucken und Photographien des Berliner Museums neu hrsg. und erhiutert .... Leipzig, 1908-22. 4 v. [Section numbers (not spell numbers) follow the abbreviation.]

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 176 Naar Bezwering 178

 

 
Rechts