WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 108


Bezwering 1081
P 1   Bezwering voor het kennen van de Zielen der Westerlingen.
  2   Om te zeggen door N.:
S 1   Wat betreft die berg van Bakhu waarop de hemel rust, het is in het oosten van de hemel; het is 300 roeden (1 roede is 5.029 m) lang en 150 roeden breed. Sobek, Heer van Bakhu, is in het oosten van die berg; zijn tempel is van kornalijn.
Op de top van die berg is een slang; die 30 ellen
(el is een oude maat, de lengte van een onderarm, ca. 56 cm) lang is, 8 ellen van zijn voorste gedeelte bestaat uit vuursteen en zijn tanden glazen.
Ik weet de naam van deze slang op de berg; zijn naam is 'He who is in his burning'.
  2   Na een tijdje zal hij zijn ogen richten op Re en een oponthoud zal zich voordoen in de Heilige Bark en een groot visioen onder de bemanning, want hij zal 7 ellen opslokken van de grote wateren; Seth zal een ijzeren lans tegen hem richten en er voor zorgen dat hij alles uitbraakt wat hij heeft opgeslokt.
  3   Seth zal hem voor zich plaatsen en zal tegen hem met magische kracht zeggen: 'Ga terug naar het scherpe mes die in mijn hand is! Ik sta voor jou, correct navigerend en ver kijkend. Bedekt uw gezicht, want ik vaqar over; ga terug omwille van mij, want ik ben de Man! Bedekt uw hoofd, reinig de palm van uw hand; ik ben gezond en ik blijf gezond, want ik ben de grote magier, de zoon van Nut en macht tegen jou is aan mij toegekend.
Wie is dat wezen dat voortbeweegt op zijn buik, zijn staart en zijn rug? Zie, ik heb je tegengehouden en jouw staart is in mijn hand, want ik ben iemand die kracht vertoond. Ik ben gekomen zodat ik de aarde-goden kan redden voor Re zodat hij zal gaan rusten voor mij in de avond.
Ik ga rond door de hemel, maar jij bent geketend, welke zijn verordend voor jou in het Bijzijn en Re zal gaan om te rusten, levend in zijn horizon
.'
  4   Ik ken zij die de kwestie bepalen om welke reden Apophis is teruggedreven; ik ken de Zielen van de Westerlingen, dat zijn Atoem, Sobek de Heer van Bakhu en Hathor de vrouwe van de avond.
Boek der Doden - bezwering 108


Bezwering 105, Boek der Doden van Nebseny, BM 9900-7

Rechts detail:
Drie gehurkt zittende godheden, voorstellend de Zielen der Westerlingen en genaamd als Atoem, Sobek, Heer van Bakhu en
Hathor, vrouwe van de Avond.

Onder, Boek der Doden van Nu, met o.a. bezwering 108, BM 10477-8

Boek der doden - bezwering 1081 Gebaseerd op Ea1 (18de dynastie); Vignette van Aa2 (18de dynastie), toont 3 gehurkt zittende godheden, Atoem, Sobek, Heer van Bakhu en Hathor, vrouwe van de Avond.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Ea 18de dynastie hiërogliefen  papyrus  van Nu uit Thebe, BM 10477 Hunefer etc., British Museum, Catalogus van de Egyptische religieuze papyri
2 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nebseny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseny (1876), Edouard Naville.

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 107 Naar Bezwering 109

 

 
Rechts